Stortinget

Utvalgsrapport om Riksrevisjonens virksomhet overleveres 30. november

Del

Det stortingsoppnevnte utvalget som har hatt i oppdrag å utrede Riksrevisjonens virksomhet og foreslå en ny lov om Riksrevisjonen, skal overlevere sin innstilling til Stortinget. Det skjer 30. november.

Utvalget som ble oppnevnt av Stortinget til å gjennomgå loven om Riksrevisjonen og Riksrevisjonens virksomhet, avgir sin rapport 30. november. Foto: Stortinget
Utvalget som ble oppnevnt av Stortinget til å gjennomgå loven om Riksrevisjonen og Riksrevisjonens virksomhet, avgir sin rapport 30. november. Foto: Stortinget Stortinget Fri bruk mot kreditering

Gjeldende lov om Riksrevisjonen trådte i kraft 1. juli 2004. 27. april 2021 vedtok Stortinget i plenum å oppnevne et utvalg for å gjennomgå Riksrevisjonens virksomhet. I mandatet står det bl.a. at:  

“Utvalget bes om å gjennomføre en helhetlig evaluering av Riksrevisjonens virksomhet i lys av samfunnsmessige, forvaltningspolitiske og teknologiske utviklingstrekk samt utviklingen i nasjonale og internasjonale revisjonsstandarder etter forrige lovrevisjon.  

Utvalget skal videre revidere gjeldende lov og instruks for Riksrevisjonen og foreslå nødvendige regelendringer. Det skal vurderes om gjeldende lov bør erstattes med en ny lov, og om det er hensiktsmessig å i tillegg videreføre et supplerende og utfyllende regelverk for Riksrevisjonens virksomhet i bestemmelser fastsatt i alminnelig stortingsvedtak.”

Overleverer rapporten 

Utvalget skal nå overlevere sin rapport. 
Sted: Stortinget, eidsvollsgalleriet
Tid: Torsdag 30.11.2023 kl. 12.00 

Utvalgsleder Signy Irene Vabo overleverer rapporten til stortingspresident Masud Gharakhkani og gir en kort presentasjon av hovedinnholdet. Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er også til stede. 

Pressen er velkommen til å følge overleveringen. Det blir anledning til en til en-intervjuer etter presentasjonen.

De som ikke er medlem av Stortingets presselosje, kan sende en e-post til presse@stortinget.no

I arbeid siden høsten 2021

Utvalget som ble oppnevnt av presidentskapet i august 2021, er satt sammen av ni personer – fire nåværende eller tidligere stortingsrepresentanter og fem fagpersoner fra ulike områder innen rettsvitenskap, revisjon, økonomi og statsvitenskap. Frøystein Gjesdal ble utnevnt som leder. Han er professor emeritus innen revisjon ved Norges handelshøyskole (NHH). Gjesdal fratrådte som leder 1. august i år etter eget ønske på grunn av sykdom. Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO), Signy Irene Vabo, ble oppnevnt av presidentskapet som ny leder til å sluttføre arbeidet. Medlemmene i det nåværende utvalget er:  

Signy Irene Vabo, leder 

Frøystein Gjesdal 

Ellen Marthinsen Kulset 

Jon Christian Nordrum 

Camilla Selman 

Ruth Grung 

Inge Ryan 

Svein Harberg 

Carl I. Hagen 

Kontakter

Om oss

Stortinget er Norges nasjonalforsamling. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen.

Følg pressemeldinger fra Stortinget

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Stortinget på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Stortinget

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye