RME varsler tvangsmulkt til ni kraftleverandører

Del

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) fant brudd på krav til faktura eller rapporteringsplikten hos 58 av 75 kraftleverandører. Ni kraftleverandører har ikke rettet avvik og vil motta varsel om tvangsmulkt fra RME.

illustrasjonsfoto: demo faktura
illustrasjonsfoto: demo faktura

- Vi har gjennomført tilsyn hos samtlige kraftleverandører som selger strøm til privatkunder i Norge. De fleste kraftleverandørene har innrettet seg, men ni leverandører bryter fortsatt loven, sier direktør for RME, Tore Langset.

RME vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt på 12 000 kr per virkedag, men tvangsmulktens størrelse kan oppjusteres. Den vil løpe fra RME har fattet vedtak om tvangsmulkt og fram til det ulovlige forholdet opphører.

Oversikt over kraftleverandørene som har fått varsel om tvangsmulkt finner du lenger ned i saken.

Sluttbrukermarkedet for strøm skal være trygt

Mars 2023 varslet RME et tilsyn med alle kraftleverandørene som selger strøm til husholdninger med krav til utforming av faktura og rapporteringsplikten til strømprisportalen strømpris.no.

- Formålet med tilsynet er å sørge for at kraftleverandørene følger lover og forskrifter. Vi skal ha et oversiktlig sluttbrukermarked med transparente avtalevilkår og god informasjon til kundene, sier Langset.

null

De fleste leverandørene hadde brudd på krav til utforming av faktura

Fra 1. november i fjor ble det innført nye krav til informasjon på faktura. Funnene fra tilsynet viser at det er flere som ikke har tilpasset seg disse kravene enda. I underkant av 90 % av kraftleverandørene med avvik i tilsynet hadde brudd på krav til utforming av faktura. Dette tilsvarer 52 kraftleverandører. Flere av leverandørene har dessuten brudd både på krav til fakturautforming og rapporteringsplikten.

Det vanligste bruddet på reglene om fakturautforming er at fakturaene mangler nøkkelinformasjon. Det er blant annet krav til informasjon om: Navn på kraftleveringsavtalen, avtalens varighet, varslingsrutiner ved avtaleendringer og varigheten til en eventuell prisgaranti.

-Vi har ikke funnet alvorlige brudd, men samtidig er det alt for mange selskap som bryter krav til informasjon på faktura eller rapporteringsplikten til strømprisportalen, sier Langset.

null

Rapporteringsplikt til strømprisportalen

I overkant av 25 % av kraftleverandørene med avvik i tilsynet hadde brudd på rapporteringsplikten. Dette tilsvarer 15 kraftleverandører.

De som bryter rapporteringsplikten til størmpris.no har strømavtaler de ikke har rapportert inn til portalen, eller de har rapportert inn feil eller manglende opplysninger om strømavtaler. Et godt sammenligningsgrunnlag for kundene er avhengig av at alle strømavtaler rapporteres inn til strømprisportalen og at informasjonen om avtalene som står der, er riktig.

-Strømprisportalen er et viktig virkemiddel for at strømkunder skal kunne sammenligne strømavtaler og ta et informert valg. Da må det som står der være riktig, sier Langset.

Dette er kraftleverandørene som har fått varsel om tvangsmulkt

  • Motkraft AS
  • Austevoll Kraftlag AS
  • Strøyma AS
  • Nord-Salten Kraft AS
  • Meløy Energi AS
  • Varanger Kraftmarked AS
  • NordlysEnergi AS
  • Kraftriket AS
  • NorgesEnergi AS

Kontakter

Torfinn Stulen Jonassen, seksjonssjef
e-post: tjo@nve.no

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye