Forsvaret

Årets marineøvelse er i gang

Del

Etter over et år med høynet beredskap skal Marinen nå øve sine krigføringsferdigheter.

KNM Roald Amundsen under Flotex 23
KNM Roald Amundsen under Flotex 23 Foto: Ine Margrethe Stangeland / Sjøforsvaret

Sjøforsvaret har det siste året hatt høy aktivitet. Russlands angrepskrig mot Ukraina, og sabotasjen mot Nordstream-rørledningene har gitt høye krav til tilstedeværelse og beredskap for våre maritime styrker.

Beskyttelse av norsk energileveranse til Europa og alliert samhold i en krevende tid har vært og er viktige områder.

Øvelse «Flotex» er Marinens årlige flåteøvelse. I år vil øvelsen prioritere enhetenes krigføringsområder, med fokus på å trene mannskap, avdelinger, og fartøy. Øvelsen gjennomføres sammen med Luftforsvaret. Et annet viktig moment er forberedelser til neste års storøvelse, Nordic Response, hvor mange allierte marinefartøyer vil delta. Nordic Response vil bli en stor øvelse hvor NATO som allianse vil trene på både å sikre forsyningslinjene og bekjempe en tenkt fiende.

— Gjennom 2023 har vi hatt en rekke øvelser og operasjoner med allierte. Det har gitt oss mange anledninger til å trene på integrasjon og samvirke med enheter fra ulike NATO-land. I tillegg har vi opprettholdt en beredskap. Nå prioriterer vi å øve på krigføring i norske farvann – det er en forutsetning for at vi skal kunne opprettholde beredskap og ferdighetsnivå, sier sjef Marinen flaggkommandør Trond Gimmingsrud.

«Flotex» gjennomføres fra 20. november til 8. desember. Øvingsområdet strekker seg fra Bergen til Malangen. Det må forventes høy aktivitet på sjøen i dette tidsrommet.

— Hensikten er å trene våre egne fartøy og kapabiliteter slik at vi fungerer enda bedre når vi skal operere som èn styrke. Vi benytter også øvelsen til å gjennomføre deler av vaktsjefsklarering både på korvett og fregatt, samt deler av sjefsklareringer på fregatt, logistikkfartøy og i HUGIN-team. Det er nå vi legger grunnlaget for å være rustet for alliert mottak under storøvelsen Nordic Repsonse, avslutter han.

null
KNM Steil på Senja. Foto: Sjøforsvaret
null
Foto: Ine Margrethe Stangeland / Sjøforsvaret
null
Foto: Kristian Solerød / Sjøforsvaret

Fakta om FLOTEX 23

  • Flotex er en årlig øvelse som normalt gjennomføres i havområdene utenfor Nord-Norge. FLOTEX 23 skal primært foregå i Vestfjorden og Andfjorden.
  • Øvelsen foregår fra 20. november til 8. desember, med størst aktivitetsnivå i uke 48 (28. november til 4. desember).
  • Deltakende fartøy er: Fregattene KNM Fridtjof Nansen, KNM Roald Amundsen, Korvettene KNM Gnist, KNM Skjold, KNM Steil, minerydderne KNM Måløy,KNM Hinnøy og logistikkfartøyene KNM Magnus Lagabøte, KNM Olav Tryggvason sammen med HUGIN-team og en Ula-klasse ubåt.
  • I tillegg deltar Kystjegerkommandoen og Marinens logistikkommando.
  • Andre enheter deltar også HDMS Hvidbjørnen, F-35, Maritimt overvåkningsfly P8 fra Luftforsvaret.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Forsvaret

På oppdrag frå politikarane løyser Forsvaret ei rekkje oppdrag for å halde Noreg trygt. Forsvaret er det sterkaste verkemiddelet norske styresmakter har. Politikarane har bede Forsvaret om å løyse fleire oppgåver på vegner av samfunnet. Vi har samanfatta oppgåvene våre i fem hovudoppdrag:

  1. Forsvare Noreg og Noregs allierte
  2. Overvake og drive etterretning
  3. Trygge grensene og sikre handlefridom for politikarane
  4. Samarbeide internasjonalt
  5. Støtte det sivile Noreg

Følg pressemeldinger fra Forsvaret

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvaret på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvaret

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye