Langt flere kraftprosjekter i Finnmark enn det er plass til i strømnettet

Del

Regjeringen presenterte i august et kraft- og industriløft for Finnmark. Som oppfølging av dette har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bedt kraftprodusentene informere om modne prosjekter. Tilbakemeldingene viser at det jobbes med langt flere prosjekter enn det er kapasitet til, selv med en kraftig oppgradering av nettet i Finnmark.

Catchlight/NVE

NVE vil legge opp til en helhetlig prosess der konsesjonsbehandling av kraftnett og kraftproduksjon i Finnmark koordineres. For å få et best mulig underlag har NVE bedt kraftprodusentene varsle om modne kraftprosjekter. 

–  Vi har blitt informert om langt flere prosjekter enn det er kapasitet til, selv med en kraftig oppgradering av nettet i Finnmark. Det betyr at kun et fåtall av disse prosjektene vil kunne bli bygget, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE. 

Totalt har det blitt søkt eller varslet om prosjekter på om lag 9000 megawatt (MW). I Øst-Finnmark er kapasiteten i kraftnettet allerede brukt opp. Dersom Statnett får konsesjon til kraftledningen mellom Skaidi og Lebesby vil det være plass til rundt 500 MW ny kraftproduksjon. Vest for Skaidi er kapasiteten på om lag 300 MW. Kraftnettet i Finnmark kan dermed få plass til rundt 800 MW ny kraftproduksjon, med utgangspunkt i dagens kraftforbruk og elektrifisering av Melkøya.   

 – Vi ba om å bli varslet om modne prosjekter for å ha et godt grunnlag når vi skal få innspill på prosessen framover. Prosjektene vi nå er informert om må bearbeides videre til en formell melding eller søknad, dersom NVE skal ta dette til behandling. Før NVE kan behandle vindkraftprosjekter må også kommunen støtte dette, sier Nordberg 

Har ikke vurdert enkeltprosjekter 

I dag har NVE fem vindkraftsaker i Finnmark til behandling, alle i Øst-Finnmark. I tillegg har kraftprodusentene informert om at de jobber med 23 andre prosjekter. Dette inkluderer både vindkraft, oppgradering av vannkraft og kjernekraft.  

NVE har ikke gjort noen vurdering av prosjektene, og kjenner foreløpig ikke til realismen i hvert enkelt prosjekt.   

– Prosjektene vi nå er informert om ville grovt regnet produsert mer enn ti ganger så mye kraft som det er plass til i nettet. Dersom en kommune får inn flere til behandling, vil vi oppfordre dem til å gjøre en prioritering av prosjektene. Vindkraftprosjekter som ikke har kommunens støtte, skal heller ikke konsesjonsbehandles av NVE, sier Nordberg. 

Saker om kjernekraft håndteres av Olje- og energidepartementet. Det varslede kjernekraftprosjektet vil derfor ikke være en del av den videre prosessen til NVE.  

NVE arrangerer dialogmøter og åpne kontordager 

Basert på prosjektoversikten ønsker NVE innspill på hvordan den videre prosessen bør legges opp. Målet er å sikre forutsigbarhet og god involvering.  

– Kraftutbygginger engasjerer mange, og vi er opptatt av at prosessen i Finnmark skal bli god og forutsigbar for alle parter. Derfor ønsker vi så tidlig som mulig å involvere de som blir berørt av de sakene vi skal konsesjonsbehandle, sier Nordberg. 

Den kommende uken arrangerer NVE åpne kontordager i Alta, Vadsø, Lakselv, Kjøllefjord, Karasjok og Båtsfjord. I løpet av desember skal NVE også ha dialogmøter med blant annet Sametinget, kommunene og Statsforvalteren. 

– Nå ber vi om innspill til hvordan prosessen med konsesjonsbehandlingen bør legges opp de nærmeste årene. Vi ønsker råd om hvordan vi kan bidra til å få en prosess som både er effektiv og sikrer at de berørte får nok informasjon og tid til å gi sine innspill i sakene, sier Nordberg. 

Se NVEs hjemmesider for mer informasjon om åpne kontordager og dialogmøter. Fram til 5.januar 2024 er det også mulig å levere skriftlige innspill til hvordan den videre prosessen legges opp. Innspill sendes til nve@nve.no. Merk e-posten “Innspill - helhetlig prosess Finnmark”. 

Se tabell for mer informasjon om de varslede prosjektene.  

Nøkkelord

Kontakter

PRESSE
E-post: pressevakt@nve.no
Tlf: 48 99 76 67

ANDRE HENVENDELSER
Inger Anette Sandvand Dahlen, seniorrådgiver
E-post: iasd@nve.no
Telefon: 22959282

Dokumenter

Lenker

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye