Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgen forventer stabilt lav soningskø ut året.

Del

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen - oktober 2023:
I oktober ble det iverksatt 540 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 288 iverksettelser av elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 119. Den 1. november var det 3011 innsatte i norske fengsler.

Fengselsbetjent i uniform står ved en dør i et fengsel
Fengselsbetjent på jobb

Straffegjennomføring i fengsel

1. november var belegget i fengsel på 82 prosent med totalt 3011 innsatte.
Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 82 prosent

Okt. 2022

Okt. 2023

Antall innsatte

3026

3011

Antall i varetekt

627 (21 prosent)

733 (24 prosent)

Utenlandske statsborgere

786 (26 prosent)

827 (27 prosent)

Kvinnelige innsatte

178 (5,8 prosent)

160 (5,3 prosent)

Antall forvaringsdømte

148 menn
8 kvinner

139 menn
10 kvinner

Innsatte under 18 år

4

5

Gj. snitt. kapasitetsutnyttelse i fengsel

85

82

Soningskø
Utviklingen oktober 2023 er i tråd med KDI’s forventninger. KDI forventer at køen vil holde seg stabilt lav også ut året.

Okt. 2022

Okt. 2023

Soningskø (ubetingede dommer)

87

117

Antall i soningskøen som avventer soning med elektronisk kontroll (fotlenke)

7

11

I september 2023 var soningskøen på 166 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for september 2023 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Soningsoverføring
Det ble gjennomført 1 soningsoverføring i oktober. Totalt er det gjennomført 12 soningsoverføringer hittil i år, 3 færre enn på samme tid i fjor. 

Straffegjennomføring i samfunnet 


I oktober 2023 ble det iverksatt 540 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er en nedgang på 3 prosent sammenlignet med oktober 2022, da 554 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 288 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 119.

Bøtetjeneste viser en nedgang på 54 prosent, mens straffegjennomføring i institusjon (§12) synker med 41 prosent. Prøveløslatelse med møteplikt synker med 14 prosent, mens samfunnsstraff synker med 13 prosent.

Program mot ruspåvirket kjøring øker med 78 prosent sammenlignet med oktober 2022, mens narkotikaprogram med domstolskontroll øker med 15 prosent. Elektronisk kontroll viser en økning på 6 prosent.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet i oktober 2023 var på 12 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform

Iverksatte saker

Aktive saker

okt.23

okt.22

Andel kvinner

Elektronisk kontroll

288

272

11 %

366

Samfunnsstraff

119

137

16 %

972

Prøveløslatelse med møteplikt

48

56

4 %

293

Program mot ruspåvirket kjøring

41

23

20 %

401

Straffegjennomføring i institusjon (§ 12)

16

27

13 %

133

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

15

13

7 %

308

Bøtetjeneste

12

26

0 %

30

Hjemmesoning (§ 16)

1

0

0 %

4

Totalt

540

554

12 %

2507

Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker oktober 2023 og oktober 2022. Hele tall og prosent.

Lovbrudd

Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i oktober 2023 er 43 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomisk kriminalitet med 14 prosent og narkotika/rus med 12 prosent.

Fordelingen framkommer av tabell 2.

Lovbruddskategori

Andel

Trafikklovbrudd

42,9 %

Økonomi

14,1 %

Narkotika/rus

12,4 %

Vold

11,5 %

Lov og orden

6,1 %

Annet

5,9 %

Seksuallovbrudd

3,6 %

Vinningskriminalitet

3,4 %

Tabell 2. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet fordelt på lovbruddskategori. Oktober 2023. Prosent.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fengselsbetjent i uniform står ved en dør i et fengsel
Fengselsbetjent på jobb
Last ned bilde

Dokumenter

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye