Entur

Hvordan kan vi få bedre og tryggere reiser til lands og til vanns ved mer deling av data i transport-Norge?

Del

23. november samles rundt 200 nøkkelpersoner og beslutningstakere fra samferdselssektoren for å diskutere, og inspirere hverandre til mer deling av transportdata. Målet er økt samarbeid som gjør at vi kan brukes fellesskapets ressurser mer effektivt, ta bedre beslutninger og levere bedre tjenester og relevant informasjon til Norges innbyggere.

På konferansen vil vi peke på hvordan det kan gagne både reisende med kollektivtrafikk og personbiler om sektoren deler mer data med hverandre.
På konferansen vil vi peke på hvordan det kan gagne både reisende med kollektivtrafikk og personbiler om sektoren deler mer data med hverandre. Foto: ©Sune Eriksen/Tinagent

Denne dagen ønsker vi å peke på hvordan det kan gagne både reisende med kollektivtrafikk og personbiler dersom sektoren deler mer data med hverandre. Målet er å finne gode løsninger for hvordan vi sammen kan tilrettelegge for mer deling av data, og hvordan bruk av data kan skape verdi, et smidigere transportsystem og bedre tjenester for de reisende, også videre.   Det vil være faglige og inspirerende innlegg og paneldiskusjoner rundt politiske, økonomiske og kulturelle utfordringer. 
 
Når: 23.11.23  

Klokken: 10.00 – 15.00.  

Sted: Rebel, Universitetsgata 2, 0164 Oslo. 

Program: 

10.00 – 10.50: 

AI og fremtidens muligheter ved Silvija Seres 

11.00 – 11.15: 

Fremtidens reisemønster bygger på innsikt ved Oskar Kleven, Statens vegvesen  

11.15 – 11.40 

Panelsamtale Mobilitetsblikk. Deltagere i panelsamtalen vil være Christina Moe Gjerde (Voi), Gro Bakstad (Vy), Bernt Reitan Jenssen (Ruter) og Ingrid Dahl Hovland (SVV). Panelsamtalen fasiliteres av konferansier Aslak Bonde 

11.45 – 12.00 

Politisk blikk ved Nikolai Astrup 

12.45 – 13.25 

Hvordan endre en kultur til å bli datadrevet? Christel Halsen (Skatteetaten) 

Alexander Bjerke (Skatteetaten) 

13.25 – 13.40 

13:25 - 13:40 

Hvordan skal politikerne gi gode rammebetingelser, og hva forventes tilbake? Ved statssekretær i Samferdsesldepartementet Abel Cecilie Knibe Kroglund (Ap) 

14.00 – 14.55 

Panelsamtale: Rammebetingelser 
Deltagere i panelsamtalen vil være Christel Borge (Entur), Hans Christian Holte (Nav), Henning Scheel (Bane Nor), Frode Danielsen (Digitaliseringsdirektoratet), Kristin Wieland (KS).  

Panelsamtalen fasiliteres av konferansier Aslak Bonde 

Presse er velkomne! 

Konferansen arrangeres av Det tverrsektorielle datasamarbeidet som jobber for økt deling og utnyttelse av data i samferdselssektoren. Samarbeidets ambisjon er å: 

«Tilrettelegge for bedre og mer effektive tjenester og beslutningsgrunnlag for innbyggerne, transportvirksomheter og øvrige beslutningstagere i samfunnet» 

Samarbeidet er initiert og finansiert av Samferdselsdepartementet og består av Avinor, Bane NOR, Entur AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen. Entur har ansvaret for å koordinere samarbeidet. For mer informasjon om samarbeidet og hva vi jobber med, besøk samferdselsdata.no

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Entur

Entur er et statseid tech-selskap som gjør det enklere å planlegge kollektivreiser.

Entur samler inn- og foredler data fra en rekke kollektivselskap i Norge, og ved å være ikke-kommersiell nasjonal reiseplanlegger, hjelper Entur reisende med å finne den kollektivreisen som er best for dem. I Entur-appen er det også mulig å kjøpe billetter til majoriteten av reisene i Norge. 

Entur drifter også kundesentrene til togselskapene og har billettutsalg.

Det overordnede målet til Entur er å få flere til å reise kollektivt, og slik bidra til det grønne skiftet. 

Følg pressemeldinger fra Entur

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Entur på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Entur

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye