Universitetet i Bergen (UiB)

Ny rapport: Spis mer småfisk!

Del

I en ny rapport fra FNs organisasjon for ernæring og landbruk slås det fast at småfisk er en undervurdert kilde til ernæring og kan bidra til å løse utfordringer knyttet til matsikkerhet globalt. Konklusjonen er at verden må spise mer næringsrikt – og da er et av svarene småfisk.

Professorene Jeppe Kolding fra Institutt for biovitenskap (BIO) og Ragnhild Overå fra Institutt for geografi, begge ved Universitetet i Bergen, har gjennom det mangeårige forskningsprosjektet SmallFishFood lenge forsket på småfisk med partnere fra hele verden. De to har også bidratt til den nye rapporten «Small fish for food security and nutrition» fra FNs organisasjon for ernæring og landbruk (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).

– Små fisk spises hele og inneholder dermed massevis av mineraler og vitaminer som går tapt hvis man bare spiser fileten. Rapporten fremhever at fisk ikke lenger bare må måles i kilo og volum, men at fisk har en viktig rolle for bedre ernæring. Dette er av stor og undervurdert betydning for livene til millioner av mennesker i verden, sier Kolding i anledning Verdens fiskeridag som markeres årlig den 21. november.

Han oppfordrer norske myndigheter til å innta en mer offensiv holdning for å løse global matsikkerhet ved å lytte til rapporten og forskernes utvetydige råd om å sørge for at småfisk blir en sentral del av globale kostholdsråd.

– Hele forsyningskjeden av små fisk, fra fiskeren til fiskehandleren, sysselsetter svært mange mennesker som gjennom inntekten kan styrke sin matsikkerhet og velferd. Små fisk er en viktig del av matkulturen i mange land, og er tilgjengelig på lokale markeder både ved kysten og innlandet til en overkommelig pris for lavinntektsgrupper, forteller Overå og fortsetter:

– Tørket eller røkt små fisk kan man kjøpe i små – men likevel ernæringsmessig gunstige – porsjoner tilpasset lommeboken og man trenger ikke fryser eller kjøleskap for å oppbevare slike fiskeprodukter.

De to UiB-forskerne understreker særlig rapportens vektlegging av en mer bærekraftig matproduksjon og at politikk må bygge på lokale mattradisjoner og lokal kunnskap heller enn å fortsette å øke industriell produksjon av mat både på land og i havet.

– Det viktigste nye i rapporten er den holistiske tilnærmingen og at den angir et rammeverk med matsystemer som struktur. Vi har foretatt en grundig gjennom av tilgjengelighet, tilgang, utnyttelse og stabilitet for å sikre fremtidens matsikkerhet, forklarer Kolding.

Fakta

  • Flertallet av verdens (mer enn 80% av) fiskearter er små, dvs. under 25 cm i lengde.
  • Halvparten av verdens fangster er fra små fisk.
  • Små fisk er 10 ganger mer produktive enn store.
  • Små fisk har generelt sett veldig lav høstningspress (rundt 1/3 av store fiskearter).
  • Det er stort potensiale for at øke verdens fangster, men det fins store geografiske forskjeller i utnyttelsesgraden.
  • Små fisk er den største kilden til animalsk mat som fins og den reneste matproduksjonsform vi kjenner. Det brukes minimalt med energi, og ikke vann, fôr, kunstgjødsel eller pesticider. De fleste blir soltørket, noe som krever null energi.
  • Les hele FAO-rapporten her.

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Bergen (UiB) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom