Høgskolen i Innlandet

Vil bygge et sterkt og samlet fakultet

Del

Det er den beste løsningen for framtida, mener rektor, som tilrår å skape et nytt fakultet der Den norske filmskolen og Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi inngår.

En tv-produksjon ved TV-skolen som i dag er del av Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi ved Høgskolen i Innlandet.
En tv-produksjon ved TV-skolen som i dag er del av Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi ved Høgskolen i Innlandet. Karen-Ingrid Fryjordet/Høgskolen i Innlandet.

– Vi ønsker å styrke posisjonen vår innen utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid knyttet til film, tv og spill. For at vi fortsatt skal være relevante for mediebransjen, må vi bevare og utvikle den faglige identiteten vi allerede har. Samtidig må vi vi forholde oss til den utviklingen i medielandskapet som allerede er på gang, sier rektor Peer Jacob Svenkerud ved Høgskolen i Innlandet.

Høgskolestyret har bedt om en utredning om samarbeid mellom de to fakultetene. Etter en omfattende prosess, er rektors foreløpige innstilling til styret klar. Saken skal diskuteres i interne fora ved høgskolen før styret behandler den 14. desember.

Rektors innstilling innebærer fusjon av de to fakultetene, men en videreføring av Den norske filmskolen, TV-skolen og Spillskolen som enheter i fakultetet.

Dersom styret følger innstillingen, vil fakultetet få en felles dekan. Hver av de tre skolene vil få en «skoleleder» (instituttleder).

Fagmedarbeidere følger oppgavene sine inn i de tre skolene. Tekniske og administrative medarbeidere samles i utgangspunktet på fakultetsnivå.

Omfattende prosess

Samarbeidsspørsmålet er utredet gjennom en lang prosess ved høgskolen.

Da nye dekaner ved de to fakultetene tiltrådte i 2022, ble de bedt om å lage en slik utredning. Ledere og medarbeidere ved fakultetene jobbet med spørsmålet gjennom arbeidsgrupper på tvers, saken ble diskutert i interne organer hvor studenter og bransjerepresentanter er med. Dekanene leverte så en anbefaling til rektor om å skape et nytt fakultet.

Før sommeren ble rapporten med dekanenes anbefaling sendt på bred høring, internt og eksternt. 52 uttalelser kom inn. Disse er i ettertid oppsummert av et høringssekretariat for å sikre at alle momenter som kommer fram i uttalelsene er sortert og kan vurderes i rektors innstilling i saken.

– Høringen har gitt nyttige tilbakemeldinger. En del av innspillene har jeg tatt hensyn til i innstillingen, mens andre hører hjemme i prosesser som kommer etter at en beslutning er tatt. Noen synspunkter er ikke vurdert som relevante, som for eksempel løsrivelse av Den norske filmskolen fra høgskolen, eller en flytting av filmskolen til Oslo, sier Peer Jacob Svenkerud.

Plan for videre arbeid

– Etter styrets beslutning må vi jobbe videre sammen for å etablere det nye fakultetet. Vi forvalter noe unikt i film, tv og spill-miljøene våre. Det skal vi forvalte godt, men også utvikle videre og forsterke, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

I innstillingen skisseres videre prosesser etter en beslutning. Dette gjelder formelle prosesser som innplassering av medarbeidere i en ny organisasjon, og vurdering av hvilke lederstillinger som videreføres eller må lyses ut.

Over nyttår skisserer rektor også diskusjoner om visjon, strategi og samarbeidsområder på kort og lang sikt for det nye fakultetet.

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Høgskolen i Innlandet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Høgskolen i Innlandet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Høgskolen i Innlandet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye