Samferdselsdepartementet

Ny veileder til kjøp av innenlands helikoptertjenester

Del

- Vi ønsker en enda tryggere helikopterbransje. Offentlige innkjøp kan bidra til å fremme sikkerheten gjennom å velge gode leverandører, og stille de rette kravene i kontraktene. Denne veilederen vil bidra til økt kunnskap hos de som kjøper helikoptertjenester i det offentlige, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Veilederen er en oppfølging av Hurdalsplattformens kapittel om luftfart og Meld. St. 10 (2022-2023) Bærekraftig og sikker luftfart — Nasjonal luftfartsstrategi.

Sikkerhetsstudier har pekt på at offentlige innkjøp kan bidra til å fremme sikkerheten for innlands helikopteroperasjoner.

- Ved å velge helikopteroperatører som har rett utstyr og godt trenet personell, kan offentlige innkjøpere påvirke risikoen ved oppdragene i riktig retning. Enkelte krav og incentiver i kontraktene kan fremme uønsket press og risikoadferd. Men ved å ha et bevisst forhold til dette kan innkjøper bidra til redusert risiko gjennom utformingen av anskaffelsene. Veilederen retter seg mot offentlige innkjøpere, men kan gi god veiledning også for private innkjøpere, sier Nygård.

Hovedbudskapet i veilederen er viktigheten av stille krav til at operatørene har nødvendige lisenser og tillatelser (AOC) til å drive kommersiell helikopterflyging innenlands, samt at det ikke stilles krav i kontraktene som gjør at operatørene presses eller premieres for å ta sjanser.

Veilederen er utarbeidet av Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet.

Veilederen finner du her: Kjøp av helikoptertjenester | Anskaffelser.no

Kontakter

Om oss

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Innfører tilpasninger for turistnæringen: Nå kan sjåfører ta drosjeførerprøven på engelsk1.12.2023 10:15:56 CET | Pressemelding

– Turister som er på opplevelsesturer i Norge snakker sjeldent norsk, og da trenger vi heller ikke kreve at sjåførene skal ta drosjeførerprøven på norsk. Likevel ønsker vi at alle som jobber med å transportere passasjerer i Norge, skal være trygge sjåfører med beviselig kompetanse. Derfor har vi drosjesjåførprøver, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom