Standard Norge

Ny blankett for utbyggingsavtaler i kommuner

Del

Byggblanketten er et rammeverk for forhandlinger mellom kommuner og utbyggere om inngåelse av utbyggingsavtaler. Den skal bidra til at spørsmål som er vanlige i utbyggingsavtaler løftes frem og håndteres på best mulig måte.

Pixabay

Den 15. november 2023 lanserer Standard Norge standarden for utbyggingsavtaler: «Byggblankett 8447 Utbyggingsavtale mellom kommune og utbygger om utbygging til gjennomføring av en arealplan».

- Dette er en ny avtaleblankett for utbyggingsavtale mellom kommune og utbygger om utbygging til gjennomføring av en arealplan. Komiteen har falt på valget av en interaktiv blankett fremfor en standardkontrakt (NS), fordi en blankett i mye større grad dekker behov for fleksibilitet og tilpasning mellom partene. Blanketten legger til rette for at partene kan velge regulering i utbyggingsavtalen med utgangspunkt i hva de har behov for knyttet til det konkrete tilfellet, sier prosjektleder i Standard Norge, Marthe Flaskerud Hagberg.

Standarden tjener som et rammeverk for forhandlinger om utbyggingsavtaler mellom kommuner og utbyggere. I tillegg tilbyr standarden kvalitetssikrede standardtekster som partene kan velge fra, ut ifra omstendighetene og behovene i det enkelte prosjekt.

Viktig verktøy for kommunene

Utbyggingsavtaler er et viktig verktøy for mange kommuner. Avtalemalen er ment å være et felles rammeverk som gir grunnlag for diskusjon og forhandlinger. Blanketten tar ikke sikte på å avklare de mange rettslige spørsmål som kan oppstå ved bruk av utbyggingsavtaler. Avtalepartene må selv vurdere og anvende relevante lover og forskrifter.​

Årsaken til at det er utviklet en blankett i stedet for en standard i tradisjonell forstand, er at en blankett gir større fleksibilitet. Behovet for fleksibilitet skyldes blant annet at det kan være betydelige forskjeller mellom prosjekter. Det krever ulikt innhold i avtalene. En blankett tar også hensyn til kommunepolitikkens rolle og den myndigheten som kommunene har gjennom plan- og bygningsloven.

Standard Norge har et digitalt lanseringsseminar 15/11 kl 0830 – 1030 som du kan delta på hvis du ønsker mer informasjon. Ta kontakt med Lotte Lise Leknes på lle@standard.no hvis du vil delta.

Kontakter

Om Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Medlemmene våre er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Over 4 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

Følg pressemeldinger fra Standard Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Standard Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom