Innovasjon Norge

– Norske bedrifter kan og bør ta en ledende rolle på veien mot nullutslippssamfunnet

Del

En norsk næringslivsdelegasjon reiser snart til COP28 i Dubai for å vise fram norske grønne løsninger. NHO-presidenten er overbevist om at norsk næringsliv kan bidra i arbeidet med å nå målene i Paris-avtalen.

Konsernsjef i Yara og NHO-president Svein Tore Holsether holder åpningstalen under dialogmøtet som den norske næringslivsdelegasjonen til COP28 hadde invitert til.
Konsernsjef i Yara og NHO-president Svein Tore Holsether holdt åpningstalen under dialogmøtet som den norske næringslivsdelegasjonen til COP28 hadde invitert til. NHO

Dette er første gang Norge sender en egen næringslivsdelegasjon til FNs klimakonferanse, som i år er lagt til Dubai fra 30. november til 12. desember. Delegasjonens formål er å fremme og synliggjøre norske grønne løsninger.

Fredag 10. november inviterte delegasjonen til et åpent dialogmøte i NHOs hovedkontor i Oslo. Hensikten var både å invitere til en åpen diskusjon om næringslivets rolle i å begrense klimaendringene og å få innspill som delegasjonen kunne ta med seg til den kommende klimakonferansen. Til stede var representanter fra næringslivet, akademia, sivilsamfunnet og myndighetene.

– Vi er ved et vippepunkt

NHO-president og konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether, åpnet møtet med å si at vi er ved et vippepunkt når det gjelder klima. Han er overbevist om at norsk næringsliv og Norge som nasjon kan bidra til den grønne omstillingen.

– Norske bedrifter ligger allerede langt fremme når det gjelder løsninger med lavere karbonavtrykk. Vi kan og bør ta en ledende rolle på vei mot nullutslippssamfunnet. Norge har verdens beste utgangspunkt, men vi har tatt de fleste lavthengende fruktene og de neste utslippsreduksjonene er mye vanskeligere og krever internasjonalt samarbeid, sier Holsether.

For å lykkes kreves det forutsigbare rammevilkår, raske beslutningsprosesser, forpliktende klimaavtaler mellom myndigheter og næringsliv, et privat-offentlig samarbeid for å utvikle grønne industrielle forretningsområder med særskilt stort eksportpotensial og et tett samarbeid med EU, understreket NHO-presidenten.

Ny rapport: 1,5-gradersmålet krever umiddelbar innsats

DNVs nye rapport Pathway to Net Zero ble lansert under møtet. Den sier at selv om det er svært usannsynlig, er det fortsatt mulig å begrense global oppvarming til 1,5 grad. Dette krever umiddelbare utslippskutt og en betydelig endringsvilje.

– For å nå netto nullutslipp innen 2050, må alle land handle raskere enn eksisterende ambisjoner. Høyinntektsland må nå nullutslipp i god tid før 2050. Det er et akutt behov for å tenke nytt og etablere et internasjonalt samarbeid som sikrer eierskap til handlinger på tvers av alle regioner og sektorer. I tillegg til atferdsendringer trengs det betydelige bidrag fra sektorene teknologi og finans, og en ekstraordinær opptrapping i energi-, klima-, industri- og økonomipolitikken, sier Sverre Alvik, forskningsleder for energiomstilling i DNV.

Lanserte fellesuttalelse – inviterer flere til å signere

Under årets COP-møte har arrangøren valgt å rette større søkelys mot klimabelastningen som kommer fra verdens matproduksjon, blant annet ved å lansere et initiativ for å kutte utslipp fra verdikjedene for mat.

– Produksjon og distribusjon av mat står for om lag en tredel av verdens klimabelastning. Vi synes derfor det er bra at verden retter fokus mot mulighetene for tiltak i verdikjedene for mat. Norsk næringsliv kan og bør utgjøre en positiv forskjell på disse områdene, sier konsernsjef i Reitan Retail, Ole Robert Reitan.

Flere selskaper og næringslivsaktører har gått sammen om en fellesuttalelse med forpliktelser knyttet til klimautslipp, omstillingsplaner og investeringer. Den oppfordrer også myndigheter til å akselerere investeringene i grønne og energieffektive løsninger og stille opp med langsiktige og stabile risikoavlastningsinstrumenter. Alle norske selskaper inviteres til å signere uttalelsen.

– Vi må doble omstillingstakten skal vi nå klimamålene. Da trengs det tydelige mål, kraftfulle planer og åpenhet om framdrift. Det kommer også tydelige krav til troverdige omstillingsplaner fra EU. Det er derfor avgjørende at norske selskaper forplikter seg til dette, slik de gjør i den norske næringslivserklæringen før COP28. Det gir også sivilsamfunnet og oss i FN-systemet mulighet til å følge opp før neste års COP29 for å se hvordan selskapene ligger an, sier administrerende direktør Kim Gabrielli i UN Global Compact Norge, som har ledet arbeidet med erklæringen.

– Viktig å synliggjøre norske løsninger

Næringslivsdelegasjonen består av Aker, DNV, Eksfin, Equinor, Freyr, Hydro, Industry Capital Partners, NHO, Norwep, Reitan Retail, Statkraft, Statnett, UN Global Compact Norge og Yara. Innovasjon Norge er gitt oppdraget om å organisere og gjennomføre delegasjonen.

Divisjonsdirektør Eva Camerer i Innovasjon Norge var ordstyrer for panelet som fredag diskuterte næringslivets rolle på veien mot et nullutslippssamfunn. Hun mener det er helt riktig at Norge sender en næringslivsdelegasjon til klimaforhandlingene, slik våre nordiske naboland også gjør.

– Vi jobber daglig med norske selskaper som har spennende løsninger og teknologi innenfor områder som grønn energi, karbonfangst og grønn skipsfart. Det er viktig å synliggjøre disse på en så sentral arena som FNs klimakonferanse, der mulige løsninger på den globale klimakrisen diskuteres, sier Camerer.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Konsernsjef i Yara og NHO-president Svein Tore Holsether holder åpningstalen under dialogmøtet som den norske næringslivsdelegasjonen til COP28 hadde invitert til.
Konsernsjef i Yara og NHO-president Svein Tore Holsether holdt åpningstalen under dialogmøtet som den norske næringslivsdelegasjonen til COP28 hadde invitert til.
Last ned bilde
Konsernsjef i Yara og NHO-president Svein Tore Holsether holder åpningstalen under dialogmøtet som den norske næringslivsdelegasjonen til COP28 hadde invitert til.
Konsernsjef i Yara og NHO-president Svein Tore Holsether holdt åpningstalen under dialogmøtet som den norske næringslivsdelegasjonen til COP28 hadde invitert til.
Last ned bilde
Sverre Alvik, forskningsleder for energiomstilling i DNV, presenterer rapporten Pathway to Net Zero som ble lansert under dialogmøtet som den norske næringslivsdelegasjonen til COP28 hadde invitert til.
Sverre Alvik, forskningsleder for energiomstilling i DNV, presenterte rapporten Pathway to Net Zero som ble lansert under dialogmøtet som den norske næringslivsdelegasjonen til COP28 hadde invitert til.
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye