Avinor

Passasjertala for oktober – nær jamt med fjoråret

Del

4,5 millionar passasjerar nytta Avinor sine lufthamner i oktober. Det er tilnærma jamt med fjoråret med ein auke på 1,5 prosent. Det er framleis 8 prosent færre enn i normalåret 2019. 

Fotograf: Mikkel Moxness Rettigheter: Avinor

–Passasjertala for oktober landa 1,5 prosent over fjoråret, der innanlandstrafikk gjekk svakt ned medan utanlandstrafikken dreiv utviklinga med ein auke på 5 prosent mot 2022. Innanlandstrafikken er framleis prega av lågare kapasitet enn fjoråret då Flyr også opererte innanriks i Noreg, fortel Gaute Skallerud Riise, direktør trafikkutvikling i Avinor. 

Talet på flyrørsler er 3 prosent lågare enn i oktober 2022, og 9 prosent lågare enn i oktober 2019. 

–Utanlandstrafikken er prega av store skilnader mellom landa. Trafikken til Spania går noko ned frå fjoråret, men ligg framleis 7 prosent over 2019-nivå, noko som gjer landet til det største destinasjonslandet for Avinor. Italia, Hellas, Tyskland og Polen viser også god vekst. På den andre sida har trafikken til nabolanda våre, Sverige og Danmark, falle kraftig samanlikna med 2019, og er i oktober ned respektive 21 og 12 prosent, held Riise fram. 

–Vi ser også at talet på reisande som ikkje er busett i Norge no er tilbake på same nivået som før pandemien, sjølv om den asiatiske marknaden framleis ligg langt bak. Dette er ei utvikling som er svært positiv for reiselivet i Noreg, og ei utvikling vi forventar at vil forsterke seg videre framover. Ei svak norsk krone er sjølvsagt positiv for denne eksportmarknaden, men uavhengig av den forventar vi ei positiv utvikling innan dette segmentet, avsluttar Riise. 

Passasjertal 

2 674 198 passasjerar reiste innanlands i oktober. Det er 1 prosent færre enn same månad i fjor, og 8 prosent færre innanlandsreisande enn i oktober 2019. 
Med 1 816 374 utanlandsreisande i oktober, auka trafikken til og frå utlandet med 5 prosent i oktober 2023 samanlikna med oktober 2022. Det er framleis 9 prosent færre enn same månad i 2019. 

Flyrørsler 

Det var 56 535 kommersielle flyrørsler i oktober. Det er 3 prosent færre enn i oktober førre året. Samanlikna med oktober 2019 var det 9 prosent færre flyrørsler i oktober i 2023. 

Hittil i år samanlikna med 2019 

Det har vore 10 prosent færre passasjerar i år samanlikna med same periode i 2019. 

Talet på flyrørsler så langt i år ligg 9 prosent bak 2019. Sjå alle tal i vedlegget 10.2023. 

Auke i droneflygingar trass meir vêr 

I oktober vart 1597 flygingar med drone meldt inn i Ninox Drone - Avinor sitt system for handtering av dronar. 

–Dette er ein auke på heile 84 prosent samanlikna med oktober 2022 seier Axel Knutsen, leiar av droneprogrammet til Avinor. 

–Så langt i år er auken 105 prosent sett mot fjoråret. Det er sterke tal, særleg med tanke på at vi no har mykje vêr, haust og vinter i store delar av landet. Men vi trur framleis det vil være betydeleg aktivitet ut året, men ventar at dette flater ut dei siste månadene i år. 

www.avinor.no/droner finnast reglar for droneflyging. 

Nøkkelord

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om Avinor

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 2.800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersiell virksomhet på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Fjerde kvartal 2023: Reduserte inntekter grunnet endret reisemønster12.2.2024 14:20:00 CET | Pressemelding

- Avinors hovedutfordring er reduserte inntekter som skyldes endringer i reisemønster etter pandemien. Det er langt færre forretningsreisende enn før og nordmenns reiseaktivitet innenlands har flatet ut. Lavere trafikkvolum, manglende justering av lufthavnavgiftene, samt reduserte inntekter per passasjer, mye grunnet redusert tax-free-kvote, utfordrer Avinormodellen, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye