Aspelin Ramm EiendomAspelin Ramm Eiendom

Et fyrtårn for bærekraftig byggepraksis

Del

I byggingen av Campus Ullevål og eget hovedkontor, tester Norges Geotekniske Institutt (NGI) ut bruk av spunt som energilager – en pionersatsning for å redusere byggebransjens klimafotavtrykk.

Målet med forskningsprosjektet er å vise hvordan byggebransjen kan være en aktiv deltaker i overgangen til en mer bærekraftig fremtid, sier administrerende direktør i NGI, Lars Andresen.
Målet med forskningsprosjektet er å vise hvordan byggebransjen kan være en aktiv deltaker i overgangen til en mer bærekraftig fremtid, sier administrerende direktør i NGI, Lars Andresen. Foto NGI

Byggebransjen er under stort press om å finne nye løsninger for å redusere energiforbruk og miljøpåvirkning. I oppføringen av næringsbygget Campus Ullevål bruker NGI byggetomten til forskning og innovasjon ved å teste ut konseptet «energispunt».

Energispunt innebærer å benytte spunt, som brukes for å stabilisere byggegroper, som et termisk energilager. Dette gjør det mulig for bygningen å gjenvinne overskuddsenergien på et senere tidspunkt. 

– Generelt legges det stor vekt på bærekraft i konstruksjon og byggeprosess av store kontorbygg, men det har vært relativt lite oppmerksomhet på bærekraft i fundamenteringen. Dette prosjektet er det første i Norge som planlegger bruk av energispunt. Målet er å sette standarden for fremtidige byggeprosjekter i landet, sier Sondre Gjengedal, prosjektrådgiver i miljø- og ingeniørgeologi ved NGI.

Stort potensial

Campus Ullevål eies i partnerskap av Aspelin Ramm og NGI, og skal bli NGIs nye hovedkontor. NGI både prosjekterer grunnforhold og fundamentering i eget byggeprosjekt.

Tomten til Campus Ullevål er plassert på et område med tykke løsmasser. Når byggeprosessen er ferdig får spunt en ny oppgave som varmelager, som utveksler termisk energi med jordmassene rundt bygningen. Energispunten vil brukes til å kjøle ned bygget om sommeren og varme det opp på kalde vinterdager. Dette vil bidra til å redusere effekttoppene i energisystemet.

Campus Ullevål-prosjektet vurderer at spunten vil generere 150–250 MWh energiytelse for både varme og kjøling per år, og man forventer en termisk effektytelse på 25–75 kW.

– Løsningen dekker kun deler av byggets energibehov, men vil hjelpe spesielt med å redusere belastningen på strømnettet eller fjernvarmenettet i perioder med høyt effektbehov, sier Gjengedal.

Bærekraft i praksis

Mange byggeprosjekter i Norge bruker spunt, som ofte blir stående igjen i bakken etter at bygget er ferdig. Energispunt gjør at man utnytter den til noe nyttig.

– Målet er å være en modell for fremtidige byggeprosjekter i Norge, og vise hvordan byggebransjen kan være en aktiv deltaker i overgangen til en mer bærekraftig fremtid, sier Lars Andresen, administrerende direktør i NGI.

– Campus Ullevål setter en inspirerende standard for hvordan bygg kan bli både funksjonelle og miljøvennlige. Energispunt er ikke bare en teoretisk idé. På Campus Ullevål settes tiltakene for bærekraft ut i livet, avslutter Andresen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

– Dette prosjektet er det første i Norge som planlegger bruk av energispunt. Målet er å sette standarden for fremtidige byggeprosjekter i landet, sier Sondre Gjengedal, prosjektrådgiver i miljø- og ingeniørgeologi ved NGI.
– Dette prosjektet er det første i Norge som planlegger bruk av energispunt. Målet er å sette standarden for fremtidige byggeprosjekter i landet, sier Sondre Gjengedal, prosjektrådgiver i miljø- og ingeniørgeologi ved NGI.
Last ned bilde
Målet med forskningsprosjektet er å vise hvordan byggebransjen kan være en aktiv deltaker i overgangen til en mer bærekraftig fremtid, sier administrerende direktør i NGI, Lars Andresen.
Målet med forskningsprosjektet er å vise hvordan byggebransjen kan være en aktiv deltaker i overgangen til en mer bærekraftig fremtid, sier administrerende direktør i NGI, Lars Andresen.
Last ned bilde
Fra byggegropa i Sognsveien 72 skal det reise seg et 36 000 kvm stor bygg som skal huse Campus Ullevål, et innovativt fagmiljø innen klima, energi, miiljø, samfunnsikkerhet og infrastruktur.
Fra byggegropa i Sognsveien 72 skal det reise seg et 36 000 kvm stor bygg som skal huse Campus Ullevål, et innovativt fagmiljø innen klima, energi, miiljø, samfunnsikkerhet og infrastruktur.
Last ned bilde
Energispunt innebærer å benytte spunt, som brukes for å stabilisere byggegroper, som et termisk energilager.
Energispunt innebærer å benytte spunt, som brukes for å stabilisere byggegroper, som et termisk energilager.
Last ned bilde

Lenker

Campus Ullevål

Et innovativt fagmiljø innen klima, energi, miiljø, samfunnsikkerhet og infrastruktur.

Beliggenhet: Sognsveien 72

Areal: 36 000 kvm

Arbeidsplasser: 1500

Miljøprofil: BREEAM-NOR Excellent

Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen Architects

Eiere: NGI (50 prosent) og Aspelin Ramm (50 prosent)

Ferdigstilles: Q2 2026

Følg pressemeldinger fra Aspelin Ramm Eiendom

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Aspelin Ramm Eiendom på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Aspelin Ramm Eiendom

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom