Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  (HK-dir)Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  (HK-dir)

Millionpris til Fagskolen Kristiania

Del

Fagskolen Kristiania mottok utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 2023 for sitt arbeid med å øke studentenes refleksjons- og samarbeidskompetanse i studiet Reklame og merkekommunikasjon. Prisen er på en million kroner.

Tre profesjonelle kvinner står smilende side om side og poserer for et bilde. Bakgrunnen antyder et moderne kontorlandskap.
Stolte vinnere av Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 2023. Fra venstre: Janne Eide Solvang (lærer), Annelise Kiønig (rektor), Aranya Pascale Rusli (lærer), alle ved Fagskolen Kristiania. Benjamin Åvitsland

– Vi er veldig glade og stolte over denne prisen, som for første gang utdeles til en privat fagskole sier Annelise Kiønig, rektor ved Fagskolen Kristiania.

Fagskolen Kristiania mottok utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 2023 for sitt arbeid med å øke studentenes refleksjons- og samarbeidskompetanse i studiet Reklame og merkekommunikasjon. Prisen er på en million kroner.

– Arbeidet som er gjort med reklamestudiet vårt har tatt utgangspunkt i studentenes tilbakemeldinger, har involvert bransjen og har vært direkte koblet til kompetanseutvikling i fagmiljøet. Måten det har blitt jobbet systematisk med kvalitetsutvikling av dette studiet er et eksempel til etterfølgelse, sier rektor Annelise Kiønig.

Studentinvolvering i førersete

– Å vinne en pris for fremragende utdanningskvalitetsarbeid er rørende og stort for oss sier lærerne Aranya Rusli og Janne Solvang.

– Prisen er betydningsfull fordi prosjektet belyser hva som motiverer utvikling av kreativ kompetanse, refleksjonsferdigheter og kritisk tenking. I samarbeid med arbeidslivet har vi ønsket å bygge bro og finne nye måter å utvikle helhetlig, praktisk og yrkesrelevant undervisning der studentstemmene og studentinvolvering er i førersete, sier Janne Solvang.

– Jeg opplever at vi har klart å utvikle en faglig relasjon til studentene som bidrar til en åpen dialog om deres læringsprosesser, sier lærer Aranya Rusli.

En velfortjent pris

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch offentliggjorde årets prisvinner under Fagskolekonferansen i Oslo 9. november.

– Gratulerer så mye til Fagskolen Kristiania med en velfortjent pris. Med nyskapende undervisningsformer har de klart å øke det faglige engasjementet hos studentene. Samtidig har studentene fått kompetanse som den kreative annonsebransjen etterspør, nemlig kritisk tekning og selvrefleksjon, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

– Jeg håper dette kan inspirere flere læringsmiljøer til å tenke nytt og innovativt rundt undervisningsformer, sier Borch.

Stort overføringspotensial

Juryen har vurdert at undervisningsopplegget i studiet Reklame og merkekommunikasjon er nyskapende, og resultatene er godt dokumentert. Studentenes karakterer i Studiebarometeret har økt betydelig, og for flere indikatorer er de høyere enn landsgjennomsnittet.

– Fagskolen Kristiania viser at fornyelse ikke krever kostbare investeringer, men at utvikling som øker kvalitet kan komme fra å evaluere egen praksis og metode, sier Juryleder Hans Almgren ved Myndigheten för yrkeshögskolan i Sverige.

– Dette har overføringspotensial innen alle utdanningsnivå avslutter Almgren.

Fakta

  • Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning blir delt ut hvert år av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
  • Prisen belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning Prisen er på 1 million kroner. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bildet viser vinnerene av utdanningskvalitetsprisen som akkurat har tatt imot prisen fra statsråden. Vinnerne og Statsråden står på en scene med en stor presentasjonsskjerm i bakgrunnen. Flere av personene løfter nevene i en triumferende gest. Rektor står i midten og holder prisen - ett innrammet diplom. Alle smiler og ser glade ut.
Stolte vinnere av Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 2023 fra Fagskolen Kristiania med Statsråden. Fra venstre: Avdelingsdirektør Synnøve Roald, lærer Aranya Pascale Rusli, lærer Janne Eide Solvang, rektor Annelise Kiønig, Utdannings- og forskningsminister Sandra Borch, seniorrådgiver Giulia Casella.
Last ned bilde
Syv personer på rekke, poserer for et bildet. En av kvinnene holder en stor bukett med blomster. Alle smiler til kameraet og er i  godt humør. Bakgrunnen er en konferansesal med blå lysstrimler som gir en moderne følelse til omgivelsene. Atmosfæren er positiv og feirende.
Juryen har vurdert at undervisningsopplegget i studiet Reklame og merkekommunikasjon ved Fagskole Kristiania er nyskapende. Det er en av årsakene til at nettopp de vinner Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning. Bildet av vinnerne, med statråden og direktør i HK-dir, fra utdeling av Utdanningskvalitetsprisen på Fagskolekonferansen 2023. Fra venstre: lærer Janne Eide Solvang, lærer Aranya Pascale Rusli, rektor Annelise Kiønig, Avdelingsdirektør Synnøve Roald, Utdannings- og forskningsminister Sandra Borch, seniorrådgiver Giulia Casella, og Direktør i HK-dir Sveinung Skule
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir)  er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er eit resultat av samanslåinga av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgåver frå NOKUT.

Direktoratet har eit samla, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgåver innan høgare utdanning, høgare yrkesfagleg utdanning og kompetansepolitikk. Vi er fagleg rådgjevar for Kunnskapsdepartementet, set i verk politikken og samordnar verkemidla.

Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høgskolar. Vi jobbar for å løfte kompetansen i befolkninga, gjere utdanning og opplæring av høg kvalitet tilgjengeleg for alle heile livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom