Forsvaret

Bli med Forsvaret på øvelse i Oslo

Del

Forsvaret øver på urban krigføring under Oslo sammen med Oslo kommune. Vi inviterer pressen til å være med på deler av øvelsen torsdag 9. november.

Illustrasjonbilde fra en øvelse med Telemark bataljon på t-banen tidligere i år.
Illustrasjonbilde fra en øvelse med Telemark bataljon på t-banen tidligere i år.

Forsvaret gjennomfører for tiden kurs i militære operasjoner i urbant terreng (MOUT) for å utdanne nye instruktører.

Kurset er omfattende, og består av realistisk trening i miljøer som er meget relevant for stridssituasjonene som pågår flere steder i verden.

Nå har elevene kommet til den delen av kurset der de samhandler med andre etater i Oslo, deriblant politi, og kommune ved brannvesen og sporveien.

Bekjempe fienden i urbane miljøer

Hensikten med kurset er blant annet å gjøre elevene i stand til å bekjempe fiender under alle situasjoner som kan oppstå i urbane miljøer. De skal gjennom alt fra nærkamp, pågripelse og fangehåndtering, øving på strid i mørket i bybildet, øving i sporveiens t-banesystem under Oslo.

Kommune og nødetater bidrar også inn i kurset. Samarbeidet med disse i totalforsvarsrammen er en avgjørende suksessfaktor i krise og krig i urbane miljøer. Det vil være kursdeltagere fra hele Forsvaret og andre nødetater. Deriblant Hæren, Heimevernet, Luftforsvaret, Sjøforsvaret, Forsvarets spesialstyrker, militær livvakt, politiet, m.m.

Pressen inviteres til å overvære deler av kurset på torsdag inkludert øving på oppdragsløsning under bakken sentralt i Oslo i torsdag kveld/natt i uke 45.

Innhold: 

Det vil bli mulighet for å intervjue representanter for Forsvaret og politiet samt kursansvarlig og deltagere, i tillegg til representanter fra øvrige nødetater som vil være med på å gi et godt bilde av hvordan samarbeidet mellom Forsvaret og øvrige etater i Totalforsvarsrammen gjennomføres i praksis for å trygge hovedstaden under krise og krig.

Pressen får være med ned i sporveissystemet og følge den delen av kurset som pågår der. Dersom det er ønskelig å dekke kun deler av dagen kan Forsvarets fotografer være behjelpelige med å skaffe foto/b-roll fra øvrige deler av kurset etter avtale. Vi har også foto/b-roll fra delene av kurset som allerede er gjennomført.

Tidspunkt: 

Torsdag 9. november 2023

  • 08:45 fremmøtte i vakta på Huseby leir.
  • 09:00 Kurspresentasjon og tidsplan for dagen inkl. bidrag fra totalforsvaret for å tilrettelegge forsvarets øving og utdanning.
  • 15:00 Politiets treningsanlegg, Kjeller. Generell scenariotrening med politiet.
  • 19:00–20:00 Planlegging av operasjon i undergrunnen.
  • 01:00–05:00 Øving i undergrunnen Stortinget T-banestasjon. 

Påmelding per e-post til pressekontakt Brage Steinson Wiik-Hansen senest i løpet av onsdag 8. november.

Kontakter

Om Forsvaret

På oppdrag frå politikarane løyser Forsvaret ei rekkje oppdrag for å halde Noreg trygt. Forsvaret er det sterkaste verkemiddelet norske styresmakter har. Politikarane har bede Forsvaret om å løyse fleire oppgåver på vegner av samfunnet. Vi har samanfatta oppgåvene våre i fem hovudoppdrag:

  1. Forsvare Noreg og Noregs allierte
  2. Overvake og drive etterretning
  3. Trygge grensene og sikre handlefridom for politikarane
  4. Samarbeide internasjonalt
  5. Støtte det sivile Noreg

Følg pressemeldinger fra Forsvaret

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvaret på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvaret

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye