Petoro AS

Fortsatt sterk kontantstrøm tross lavere gasspriser og vedlikehold

Del

Petoro har levert en netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på 219 milliarder kroner per tredje kvartal 2023. For tredje kvartal isolert var kontantstrømmen på 39 milliarder kroner. Kontantstrømmen overføres i sin helhet til staten.

- Vår viktigste oppgave er til enhver tid å sørge for at verdiene i olje- og gassporteføljen vi forvalter blir realisert. I tillegg er målet å skape ytterligere verdier gjennom et pro-aktivt og strategisk arbeid i partnerskapene våre på norsk sokkel. Der spiller Petoro en sentral rolle, sier Kragseth.
- Vår viktigste oppgave er til enhver tid å sørge for at verdiene i olje- og gassporteføljen vi forvalter blir realisert. I tillegg er målet å skape ytterligere verdier gjennom et pro-aktivt og strategisk arbeid i partnerskapene våre på norsk sokkel. Der spiller Petoro en sentral rolle, sier Kragseth. Foto: Elisabeth Tønnesen

- Kontantstrømmen vår er fortsatt på et historisk høyt nivå til tross for at gassprisen for de første ni månedene i år er 52 prosent lavere enn for samme periode i fjor, sier administrerende direktør i Petoro, Kristin F. Kragseth.  

I 2023 er det utført et omfattende vedlikeholdsprogram på norsk sokkel, med tidskritisk arbeid på alt fra feltinstallasjoner, landanlegg, rørsystem og leveransepunkter. Dette vedlikeholdsarbeidet bidrar til å sikre stabil gassleveranse fra Norge til Europa i mange år fremover.  

- Kombinert med noen feltspesifikke hendelser har dette ført til at det er levert rundt fem milliarder kubikkmeter mindre naturgass fra norsk sokkel til nå i år enn frem til samme tid i fjor, sier Kragseth.  

Petoros sterke kontantstrøm de siste to årene preges av markedets påvirkning fra den pågående krigen i Ukraina, men kommer ikke bare av den grunn.  

- Vår viktigste oppgave er til enhver tid å sørge for at verdiene i olje- og gassporteføljen vi forvalter blir realisert. I tillegg er målet å skape ytterligere verdier gjennom et pro-aktivt og strategisk arbeid i partnerskapene våre på norsk sokkel. Der spiller Petoro en sentral rolle, sier Kragseth.   

I tredje kvartal kom Dvalin i produksjon, og Snøhvit leverer stabilt og godt igjen etter uforutsett nedetid på Melkøya tidligere i år. Breidablikk har dessuten kommet i produksjon i oktober, og vil bidra med nye og viktige fat i Petoros portefølje.  

- Breidablikk er et av de største gjenværende oljefunnene på norsk sokkel og operatør Equinor med partnere har levert prosjektet før tidsskjemaet og innenfor estimert kostnadsramme. Breidablikk understøtter Petoros strategi for utvikling av felt ved å benytte eksisterende infrastruktur, i dette tilfelle via Grane-plattformen. Investeringer i modne felt vil det bli mer av i årene som kommer, sier Kragseth. 

Ved inngangen til den kommende vintersesongen har Europa aldri hatt så mye lagret gass. Der har Norge spilt en nøkkelrolle som en sikker og stabil gassleverandør. 

- Norge er den største og viktigste gassleverandøren til det europeiske markedet og vi har vært instrumentelle i jobben for å gjenskape energisikkerhet for hushold og industri på kontinentet. Jobben som gjøres av aktørene på norsk sokkel har vært og er formidabel. Den innsatsen må vi opprettholde. Norsk gass til Europa vil være viktig i mange år fremover og den vil være en brobygger i den pågående energiomstillingen, sier Kragseth. 

Resultater per tredje kvartal  
Det er registrert tolv alvorlige hendelser hittil i år sammenlignet med elleve i tilsvarende periode i fjor. Dette gir en frekvens for alvorlige hendelser på 0,55 siste 12 måneder, som er en nedgang fra 0,6 sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i olje- og gassvirksomheten var per tredje kvartal på 219 milliarder kroner, en reduksjon på 182 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere olje- og gasspriser og vedlikehold på enkelte felt og landanlegg. Netto kontantstrøm i tredje kvartal var på 39 milliarder kroner.

Samlet olje- og gassproduksjon per tredje kvartal var 955 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), 77 kboed lavere enn i samme periode i fjor.  

Gassproduksjonen var på 96 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag, som er en reduksjon på ti prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak vedlikehold på Troll og Oseberg, samt midlertidig nedstengning av felt tilknyttet prosessanlegget på Nyhamna. 

Væskeproduksjonen var 349 kboed, en reduksjon på 9 kboed sammenlignet med samme periode i fjor. Reduksjonen i væskeproduksjon skyldes primært naturlig produksjonsfall på flere modne felt, delvis motvirket av økt produksjon fra Johan Sverdrup fase 2. 

   
Les mer i styrets kvartalsrapport for ytterligere detaljer.  
   

Kontakter

Lenker

Følg pressemeldinger fra Petoro AS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Petoro AS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Petoro AS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom