UiO - Det juridiske fakultet

Dilemmaer i rettsstaten: Håndtering av flom- og skredrisiko

Del
Klimaendringene gir økte utfordringer. Individ og samfunn må forebygge skade og tap fra naturfarer som flom, skred og overvann fremover, og reparere skade og tap i etterkant av hendelser. Har norsk jus og politikk de elementene som trengs? Hva er veivalgene og konfliktene?
Det tragiske kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune 30. desember 2020 rammet deler av Ask sentrum. Redningsarbeidet pågikk en ukes tid, og deretter startet arbeidet med opprydding og sikring av området. Foto: NVE.
Det tragiske kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune 30. desember 2020 rammet deler av Ask sentrum. Redningsarbeidet pågikk en ukes tid, og deretter startet arbeidet med opprydding og sikring av området. Foto: NVE.

Tid og sted: 21. nov. 2023 15:00 – 16:30, Domus Bibliotheca

Nylige større hendelser som Gjerdrumskredet og ekstremværet «Hans» tilsier at vi bør tenke over hvordan vi kan organisere og dosere våre forebyggende aktiviteter og investeringer, slik at kostnadene ved naturskade minimaliseres på en god måte. Hva er de sentrale juridiske virkemidlene for forebygging i dag, og hva mangler? Og skulle skade og tap tross dette oppstå, hvordan kan og bør vi finansiere og organisere reparasjonene?

Innledere til denne panelsamtalen er:

Toril Hofshagen, spesialrådgiver i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Hun vil belyse status og utfordringer i håndteringen av flom, skred og overvann sett fra NVEs ståsted som statlig direktorat, og med eksempler fra arbeidet med Gjerdrum-skredet og ekstremværet «Hans».

Katrine Broch Hauge, førsteamanuensis i klima- og energirett ved Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet. Hauge vil innlede til diskusjon om de sentrale rettslige utgangspunktene og utfordringene for forebyggingssansvaret.

Hans Jacob Bull, professor emeritus i forsikringsrett ved Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet. Bull vil samtale med Synnøve Folkvord, skadesjef for Norsk Naturskadepool i FinansNorge, om erstatnings- og forsikringsløsningene ved skader og tap som følge av flom, skred og overvann.

Ordstyrer er forskningsdekan og professor Vibeke Blaker Strand.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Vi setter likevel pris på om du melder deg på, så vi får en liten oversikt over hvor mange som kommer. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det tragiske kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune 30. desember 2020 rammet deler av Ask sentrum. Redningsarbeidet pågikk en ukes tid, og deretter startet arbeidet med opprydding og sikring av området. Foto: NVE.
Det tragiske kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune 30. desember 2020 rammet deler av Ask sentrum. Redningsarbeidet pågikk en ukes tid, og deretter startet arbeidet med opprydding og sikring av området. Foto: NVE.
Last ned bilde

Lenker

Om UiO - Det juridiske fakultet

UiO - Det juridiske fakultet
UiO - Det juridiske fakultet
Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17
0162 Oslo

22 85 95 00http://www.jus.uio.no

Det juridiske fakultetet i Oslo er den største utdanningsinstitusjonen i landet for juristar, og ein sentral aktør innan juridisk forsking.

Følg pressemeldinger fra UiO - Det juridiske fakultet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det juridiske fakultet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiO - Det juridiske fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom