Polaris Media

Svakere utvikling i Sverige gav resultatnedgang for Polaris Media i tredje kvartal

Del

Driftsresultatet for Polaris Media i tredje kvartal endte svakere enn fjoråret. Konsernet rapporterer en EBITDA på MNOK 80 før engangseffekter, ned 25% fra resultatet i tredje kvartal 2022. Reduserte annonseinntekter, drevet av et markant fall i det svenske markedet, var hovedårsaken til resultatnedgangen. EBITDA hittil i år er MNOK 180 før engangseffekter, som er 30% lavere enn resultatet per tredje kvartal i fjor. Konsernet iverksetter nye effektiviseringstiltak for å bedre resultatutviklingen. 

Krevende rammebetingelser for mediebransjen 
De krevende økonomiske rammebetingelsene for en samlet mediebransje har rammet konsernets svenske mediehus spesielt hardt, og nye effektiviseringstiltak er allerede iverksatt. Konsernsjef Per Axel Koch forteller at det svenske annonsemarkedet har hatt negativ utvikling i hele 2023, og at utviklingen forverret seg markant i tredje kvartal. Annonseinntektene i konsernets svenske mediehus gikk ned med 26% sammenlignet med samme kvartal i fjor. Samtidig ble brukerinntektene redusert med 5%, drevet av fall i papirbaserte abonnementsinntekter. 

—Tiltakene Stampen Media satte inn tidligere i år, med en nedbemanning på 26 årsverk, er ikke tilstrekkelig for å håndtere nedgangen. Vi iverksetter derfor et nytt effektiviseringsprogram i den svenske mediehusvirksomheten, hvor bemanningen skal reduseres ytterligere med omtrent 100 årsverk i løpet av fjerde kvartal 2023, sier Koch. 

De norske mediehusene i konsernet klarte seg bedre, og leverte et driftsresultat tett opptil fjorårets nivå. Annonseinntektene i den norske virksomheten endte kun 1% lavere enn tredje kvartal i fjor og brukerinntektene vokste 3%, drevet av sterk digital vekst. 

—De makroøkonomiske rammebetingelsene er krevende også i Norge. Vi er tilfredse med at våre norske mediehus leverer et driftsresultat som nesten er på nivå med fjoråret, sier Per Axel Koch. 

Digitale inntekter øker
Konsernets digitale inntekter økte med 10% sammenlignet med tredje kvartal i fjor. —Videre digital vekst er en forutsetning for at vi skal ivareta samfunnsoppdraget vårt. Vi må være til stede der brukerne og annonsørene er, og stadig tilpasse oss endrede medievaner, sier Koch. 

Polaris Medias brukerinntekter økte med 1% sammenlignet med fjoråret, hvor 15% vekst i digitale abonnementsinntekter kompenserte for nedgangen i papirbaserte inntekter. 

Antall heldigitale abonnement har økt 15% det siste året, fra 300 000 ved utgangen av tredje kvartal i fjor til 345 000 i år, og utgjør nå nesten 60% av den totale abonnementsmassen. 

—Abonnementsveksten kommer som en følge av godt redaksjonelt arbeid i mediehusene. Derfor er det gledelig at mediehusene jevnlig får utmerkelser for sitt arbeid, nå sist da Mediehuset iTromsø og Fædrelandsvennen i oktober ble tildelt Data-SKUP-prisen for sitt arbeid med artikkelserien #Byenvår. 

Tilpasser kostnadene i papirverdikjeden og legger ned trykkeriet i Trondheim
Parallelt med den digitale veksten, fortsetter nedgangen i papirbaserte inntekter. I august orienterte Koch om at konsernet hadde iverksatt et arbeid med et effektiviseringsprogram i trykkerivirksomheten, inkludert vurdering av trykkeristruktur. Polaris Media har nå besluttet å avvikle driften ved trykkeriet i Trondheim, og overføre produksjonen til konsernets trykkeri i Orkanger. Konsolideringen vil gjennomføres i løpet av første halvår 2024. 

—Fallende papirvolum skaper overkapasitet i det norske avistrykkerimarkedet, sier Koch. —Det gjelder også våre to trykkerier i Trondheim og Orkanger. Vi ser at det nå er mulig å samle all trykking av aviser i Trøndelag på vårt trykkeri i Orkanger, og har derfor besluttet å avvikle driften ved Polaris Trykk Trondheim, fortsetter Koch. 

I tillegg har Polaris Media inngått avtale om å overta trykkingen av tre av Amedias aviser i Nord-Norge fra 1. januar 2024, som følge av at Amedia har besluttet å legge ned sitt trykkeri i Bodø. 

Parallelt med endringer i trykkeristruktur, gjennomfører Polaris Media kostnadstilpasninger i distribusjonsvirksomheten, både i Norge og Sverige. 

—Sammen med konsolideringen av trykkerivirksomheten i Midt-Norge og effektiviseringstiltak i øvrige trykkerier, vil disse tiltakene gi betydelige kostnadsbesparelser i konsernets papirverdikjede. Dette er nødvendige og viktige grep for å kunne tilby gode papiraviser med tilfredsstillende lønnsomhet de kommende årene, understreker Koch. 

Samlet vil effektiviseringstiltakene som er iverksatt i mediehusene, trykkeriene og distribusjonsvirksomheten gi en brutto kostnadsbesparelse på omtrent MNOK 300 for konsernet, med helårseffekt fra 2025. 

Tar grep i det nasjonale annonsemarkedet i Norge
Polaris Media og Schibsted har inngått en utvidet avtale om salg av annonser mot det nasjonale markedet fra 1. januar 2024, hvor Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke, Agderposten og Varden vil bli del av Schibsted og Polaris Media sine nasjonale nettverksprodukter digitalt og på papir. Fra før inngår Adresseavisen og Fædrelandsvennen i disse nettverksproduktene. I tillegg vil iTromsø og Harstad Tidende bli med i de digitale nettverksproduktene. Fra samme tidspunkt avvikler Polaris Media det nasjonale salgssamarbeidet med Amedia, som flere av konsernets mediehus har vært en del av. 

—Vi har stor tro på at denne avtalen vil styrke vår posisjon i det nasjonale annonsemarkedet, og har en klar ambisjon om å ta en større andel av dette markedet i 2024, sier Per Axel Koch. 

Kvartalsrapporten kan lastes ned og presentasjonen kan følges på web fra https://www.polarismedia.no/investorinformasjon/kvartalsrapporter-og-presentasjoner/

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Polaris Media

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Polaris Media på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Polaris Media

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye