Kifinfo

Mørketall om seksuell trakassering blant ansatte

Del

I 2017 traff metoo-bevegelsen hele den vestlige verden, også akademia. Seks år senere jobber man fremdeles med å finne rutiner for å fange opp uønsket kultur. Få varsler kan tyde på mørketall, mener verneombud.

Silhuetter av folk i en korridor
Universiteter og høgskoler jobber for å forebygge ulike former for trakassering og mobbing med varslingsrutiner og si ifra-knapp. Men de vet ikke om få varsler betyr store mørketall. (Illustrasjonsbilde: iStockphoto) Foto: iStockphoto. Bildet kan ikke benyttes uten tillatelse.

Av: Gunn Kvalsvik, Kifinfo

Før sommeren oppfordret Kif-komiteen Universitets- og høgskolerådet (UHR) til å gjennomføre en nasjonal kartlegging av seksuell trakassering blant ansatte ved landets universitet og høgskoler.

Forslaget ble drøftet på UHRs styremøte, noe som ifølge en artikkel publisert på Khrono skapte debatt. UHR innstilte på nei, men styret ville møte Kif-komiteens oppfordring.

I stedet for å gjennomføre en egen undersøkelse, som Kif-komiteen ønsket, har styret nå bedt UHR om å vurdere en modell der de skal bake inn spørsmål i den allerede veletablerte ARK-undersøkelsen. ARK er arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser i universitets- og høgskolesektoren (UH).

Hva sier praksisfeltet? Ser de et behov for en egen undersøkelse, hvordan er status på seksuell trakassering og hvilke tiltak gjøres for å møte utfordringer?

Flest unge som melder fra

Thomas Hansen er hovedverneombud i Forsvaret. Det betyr at han også er verneombud for de ansatte på Forsvarets høgskole. Han forteller at de stadig gjennomfører interne kartlegginger der målet er kunnskap om alle former for trakassering og mobbing.

Undersøkelsene er kvantitative, med kvalitative elementer, og de blir gjennomført og analysert av forskere fra Forsvarets forskningsinstitutt.

– Forsvaret har et dårlig rykte rundt seksuell trakassering, mener du det er rettferdig?

– Vi har en del å svare for og våre tall er høye, men vi opplever også at vi står i front. At vi, fordi vi har hatt noen stygge saker, tar kartleggingen og tiltakene mer alvorlig enn andre. Noe som kanskje gjør at våre tall er særlig høye.

– Når vi vet at 86 prosent av unge jenter som akkurat er ferdige med videregående melder at de har opplevd seksuell trakassering, vet vi at det er et stort samfunns- og kulturproblem, sier han.

– Hvem er mest utsatt for trakassering?

– Det er mest unge jenter som melder fra. Det virker som at jo eldre man blir – dess færre rapporterer om seksuell trakassering og mobbing. Derfor er det ikke så mange blant for eksempel vitenskapelig ansatte.

– Om man er over 50 år, er det nesten ingen som melder om seksuell trakassering. Vi prøver nå å få mer kunnskap om hvorvidt det handler om endring i hva folk tåler, eller om man blir mer tolerant når man blir eldre.

– Tillit er avgjørende

– Hvilke tiltak har dere for å møte mennesker som opplever trakassering?

– Vi jobber kontinuerlig for å utbedre og sikre at vi har gode systemer for varsling. Det må være ekstremt lav terskel for å si fra.

Hansen forteller at de har opprettet en egen avdeling for å avdekke både seksuell og andre former for trakassering, men også for å bygge kompetanse og følge utviklingen på feltet.

– Hva tenker du om forslaget om å gjennomføre en nasjonal undersøkelse for å kartlegge omfanget av trakassering og mobbing i UH-sektoren?

– Jeg tror absolutt vi trenger mer kunnskap og at en egen undersøkelse bør gjennomføres, sier Hansen.

– Vi må ha mer åpenhet, tørre å gå ordentlig inn i dette og vi trenger ærlige svar. Det innebærer også at de som svarer må forstå at dette blir tatt på alvor. Tillit er avgjørende.

Les saken hos Kifinfo

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Kifinfo

Følg pressemeldinger fra Kifinfo

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kifinfo på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kifinfo

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom