Forsvaret

Kystvaktskipet KV Bjørnøya døpt og overlevert til Sjøforsvaret

Del

Kystvakten er en svært viktig ressurs for Norge som myndighetsutøver på havet. Fartøyene i Jan Mayen-klassen vil styrke Norges evne til å holde oversikt og kontroll i våre farvann. Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth døpte fartøyet ved Vard Langsten i Tomrefjord i dag.

Besetningen på KV Bjørnøya oppstilt før dåpen av det nye kystvaktfartøyet. Foto: Helene Synes / Sjøforsvaret
Besetningen på KV Bjørnøya oppstilt før dåpen av det nye kystvaktfartøyet. Foto: Helene Synes / Sjøforsvaret

- Norge er et lite land i verden, men en stormakt på havet. Det er avgjørende at vi har god kontroll og beredskap i egne havområder. Kystvakten gjør en viktig jobb med å overvåke norske farvann. De har et nært og godt samarbeid med fiskerimyndighetene og bidrar til at vi har best mulig kontroll med ressursene som tas ut av havet. Det nye kystvaktfartøyet vil styrke Norges evne til å holde oversikt, beredskap og kontroll i våre farvann – dette er en viktig satsing for regjeringen, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

I fjor utførte Kystvakten over tre tusen oppdrag, både militære og sivile. Blant annet nær 700 oppdrag til støtte for Politiet, og like mange til støtte for Kystverket. Jan Mayen-klassen har meget gode sjøgående egenskaper, og kan klare seg på sjøen i åtte uker uten etterforsyning av drivstoff og proviant.

- Dagens sikkerhetssituasjon er alvorlig, og det å ha god oversikt over våre store havområder er en høyt prioritert oppgave. For å ha den gode oversikten spiller Kystvakten en meget sentral rolle, og de nye fartøyene vil styrke vår rolle på havet betydelig, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet Marie Lamo Vikanes (Sp).

De tre nye kystvaktfartøyene, KV Jan Mayen, KV Bjørnøya og KV Hopen, er en av de største forsvarsanskaffelsene i maritim sektor i Norge. Fartøyene skal erstatte Forsvarets tre fartøy i Nordkapp-klassen som ble bygget på 1980-tallet. De tre nye kystvaktfartøyene bygges av Vard Group og har en kostnadsramme på 7,2 milliarder kroner. Forsvarsmateriell står for anskaffelsen.

- Vårt oppdrag i Forsvarsmateriell er å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell, og sammen skal vi støtte utvikling og drift av kystvaktskipet Bjørnøya gjennom hele dets operative tjeneste for Norge. Det er i kjernen av vårt oppdrag å gjennomføre teknisk avanserte anskaffelser i tett samarbeid med industrien. Vi har også denne gang fått erfare at vi har med en meget dyktig leverandør å gjøre i Vard Langsten, og vi i Forsvarsmateriell ser frem til fortsettelsen, sier investeringsdirektør i Forsvarsmateriell, generalmajor Øyvind Kvalvik.

- Dette er en stor dag for havnasjonen Norge. KV Bjørnøya vil sammen med søsterskipene gi styrket evne til myndighetsutøvelse og suverenitetshevdelse i norske havområder, sier Sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Oliver Berdal.

- Jan Mayen-klassen er topp moderne kystvaktfartøyer skreddersydd for å operere i verdens mest krevende havområder. Fartøyene er utrustet for en rekke ulike oppdrag, og kan operere i lang tid uten etterforsyning av drivstoff og proviant. Det er et stort og viktig løft for totalberedskapen når Sjøforsvaret i dag tar over KV Bjørnøya, sier kontreadmiralen.

- Igjen leverer Vard Langsten et ekstremt komplekst og sofistikert kystvaktfartøy. Jeg er veldig stolt over det teamet vårt sammen med et svært dyktig team i Forsvarsmateriell, har fått til sammen. Disse prosjektene er vanskelige å administrere og koordinere. Med et stort antall spesialdeler og systemer ombord, som skal fungere feilfritt og i harmoni, er dette ikke en lett oppgave å ta på seg. Prosjektteamet og kollegene våre i produksjonen, sammen med alle de gode leverandørene våre, har gjort sitt ytterste for å gjøre dette fartøyet klart i tide til overlevering til Forsvarsmateriell og Kystvakten. Takk til alle involverte, sier Ronny Opsjøn Langset, verftsdirektør og leder for Sjøforsvarsdelen i VARD.

- Med denne andre leveransen av de tre nye kystvaktfartøyene viser VARD evnen og styrken sin til å bygge marinefartøyer. Kompetansen vi har tilegnet oss ved å bygge fartøyene i Jan Mayen-klassen, viser at norsk industri er i stand til å levere de beste løsningene for Sjøforsvaret når den ledes av en teknologi-integrator slik som VARD. Norsk verftsindustri bør være kjernen i strategiene for sikring av førsteklasses fartøy og drift av marineflåten, sier Alberto Maestrini, administrerende direktør i VARD.

Når alle de nye fartøyene er mottatt vil Kystvakten ha en fartøysstruktur på 15 fartøy. Hovedkvarteret for Kystvakten og ledelsen holder til på Sortland i Vesterålen, hvor det har vært kystvaktbase siden 1982. Kystvakten drives og bemannes av om lag 900 vernepliktige, lærlinger, spesialister, offiserer og sivilt ansatte. Året rundt opererer Kystvakten for å ivareta Norges interesser langs kysten og i norske havområder.

Bilder er tilgjengelig i Forsvarets mediebank. 

Kontakter

Fakta om Jan Mayen-klassen

Dimensjoner

 • Lengde overalt(LOA): 136,40 m
 • Bredde: 22,00 m
 • Dypgående: 6,20 m
 • Deplasement: 10.400 t

Egenskaper

 • Fart over 22 knop
 • Isforsterket (Polar Class 6) Dette betyr at fartøyet kan operere i førsteårsis med innblanding av flerårsis
 • Sjøgående egenskaper med evne til å utføre alle operasjoner til og med sjø 5 (2,5 til 4 meters gjennomsnittlige bølger)
 • Utholdenhet 8 uker med normal driftsprofil
 • «World Wide» operasjoner
 • Forlegge inntil 100 personer
 • CBRN beskyttelse
 • Containerkapasitet på dekk
 • Slepekapasitet
 • To hurtiggående mann-overbord båter
 • Hospitere to båter for bordingsoperasjoner/spesialoperasjoner
 • Helikopterkapasitet (helikopterdekk dimensjonert for å lande med AW-101)
 • Oljevernkapasitet
 • Militært taktisk ledelsessystem (TMS) og luftkontrollradar/ helikopterkontrollkapasitet
 • Militære kommunikasjonssystemer
 • Enkel bevæpning (57mm kanon og mitraljøser)
 • Sensorer

Innfasingsplan:

· KV Jan Mayen W310 Innfaset

· KV Bjørnøya W311 Innfases 2023

· KV Hopen W312 Innfases 2024

Om Forsvaret

På oppdrag frå politikarane løyser Forsvaret ei rekkje oppdrag for å halde Noreg trygt. Forsvaret er det sterkaste verkemiddelet norske styresmakter har. Politikarane har bede Forsvaret om å løyse fleire oppgåver på vegner av samfunnet. Vi har samanfatta oppgåvene våre i fem hovudoppdrag:

 1. Forsvare Noreg og Noregs allierte
 2. Overvake og drive etterretning
 3. Trygge grensene og sikre handlefridom for politikarane
 4. Samarbeide internasjonalt
 5. Støtte det sivile Noreg

Følg pressemeldinger fra Forsvaret

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvaret på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvaret

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye