Peab

Arne Olav Lund tildelt kontrakt for bygging av ny hovedvannledning i Lillestrøm

Del

Nedre Romerike vann- og avløpsselskap har inngått avtale med Arne Olav Lund AS, et datterselskap av Peab Anlegg AS, om bygging av ny hovedvannledning i Lillestrøm. Kontrakten er på 144 millioner kroner med planlagt ferdigstillelse våren 2025.

Anders Ragnhildrød (Prosjektleder AOL), og Trine Lunde (Prosjektleder NRVA).
Anders Ragnhildrød (Prosjektleder AOL), og Trine Lunde (Prosjektleder NRVA). Foto: AOL

Siden oktober 2022 har Arne Olav Lund (AOL), i samarbeid med rådgiver Rambøll AS, og Nedre Romerike vann- og avløpsselskap, gjennomført fase 1 av samspillskontrakten PV2-K105.

1. november ble det signert protokoll for overgang til gjennomføringen av arbeidene i fase 2. Det omfatter bygging av ny hovedvannledning på strekningen mellom Tomtveien og Isakbekken nord for Lillestrøm, samt legging av trekkerør.

- Vi er svært glade for å være i gang med selve utførelsen av dette viktige prosjektet. I fase 1 har vi hatt et veldig godt og tillitsbasert samarbeid med rådgiver og byggherre. Vi er nå enige om en god plan for fase 2, og arbeidene starter umiddelbart, sier prosjektleder i AOL, Anders Ragnhildrød.

AOL har lang erfaring med omfattende vann- og avløpsprosjekter, inkludert arbeid med vannledninger av store dimensjoner. Den nye hovedvannledningen i Lillestrøm vil bestå av 1000 mm duktile rør over en strekning på 3,3 kilometer. En rekke risikomomenter er vurdert, og hensyntatt i valg av utførelsesmetoder i prosjektet.

- Det er blant annet valgt tunnelering med betongrør forbi et av Norges mest trafikkerte bussanlegg, fremfor tradisjonell graving. Det er også lagt ned store ressurser i håndteringen av matjord i anleggsfasen for minimal påvirkning av dyrket mark, sier Ragnhildrød.

Skal sikre vannforsyningen

Trine Ulriksen Lunde er prosjektleder i Nedre Romerike vann- og avløpsselskap. Hun forteller at teamet fra AOL og Rambøll kom best ut av anskaffelsesprosessen, hvor tilbyderne ble evaluert på kriterier som blant annet oppdragsforståelse, kompetanse, kommunikasjon, teamkultur og forståelse for samspill.

- Samarbeidet i fase 1 har fungert meget godt. Tilliten og teamkulturen vi har bygget opp sammen gjør at vi håndterer utfordringer på en konstruktiv måte. Denne utbyggingen er et viktig tiltak for å sikre tilstrekkelig vannforsyning i regionen i årene fremover, sier Lunde.

Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise i tett samarbeid med rådgivere og byggherre. AOL vil hovedsakelig benytte egne fagarbeidere, med støtte av underentreprenører samt noe innleide mannskaper og maskiner fra faste samarbeidspartnere.

- Et velfungerende vann- og avløpsnett er av stor betydning for befolkningen og dette er en jobb som passer godt inn i vår portefølje. Samspillsentreprisen gjør at vi får brukt vår kompetanse tidlig i prosjektet for å finne de beste løsningene for byggherre og entreprenør. Vi takker for tilliten og ser fram til å gjennomføre prosjektet på en effektiv, sikker og bærekraftig måte, avslutter daglig leder i AOL, Erik Hedvald Nilsen.

Kontakter

Bilder

Anders Ragnhildrød (Prosjektleder AOL), og Trine Lunde (Prosjektleder NRVA).
Anders Ragnhildrød (Prosjektleder AOL), og Trine Lunde (Prosjektleder NRVA).
Last ned bilde
Daglig leder i Arne Olav Lund, Erik Hedvald Nilsen.
Daglig leder i Arne Olav Lund, Erik Hedvald Nilsen.
Last ned bilde
Arbeidet med ny hovedvannledning i Lillestrøm er planlagt ferdigstilt våren 2025.
Arbeidet med ny hovedvannledning i Lillestrøm er planlagt ferdigstilt våren 2025.
Last ned bilde

Om oss

Peab er Nordens samfunnsbygger med 15 000 medarbeidere og en omsetning på 60 milliarder svenske kroner. Med lokal tilstedeværelse og fokus på egne ressurser utvikler, anlegger og bygger vi hverdagen der livet leves. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige. Aksjen er børsnotert ved Nasdaq Stockholm. I Norge har Peab ca. 1800 ansatte og en omsetning på ca. 7,5 milliarder kroner.

Følg pressemeldinger fra Peab

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Peab på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Peab

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom