Fagforbundet

Fornøyd med at kommunene får tydeligere ansvar for barnehagetilbudet

Del

– Forslaget til ny barnehagelov legger opp til sterkere styring av private barnehager, at kommunene får mer makt over utviklinga av barnehagene og det blir vanskeligere å hente ut profitt fra drifta av tjenestene. Dette er vi veldig fornøyd med, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Fagforbundet

– Det er ute i kommunene og i de enkelte barnehagene at man kjenner barna og deres behov. Det er der ute de vet hvilken kompetanse som trengs og til hvilken tid. God kvalitet handler først og fremst om antall ansatte og kompetansen de har, sier Nord.

Fagforbundet har over 30.000 yrkesaktive medlemmer i barnehagene. De jobber som barne- og ungdomsarbeidere, assistenter, renholdere, barnehagelærere og andre yrkesgrupper. Alle er viktige for å gi barna et godt tilbud, understreker Nord.

Krav og bemanning må henge sammen

Hun mener regjeringas forslag til nytt styringssystem og finansiering av barnehagesektoren styrker muligheten til å sikre barn et godt og likeverdig tilbud. I forslaget foreslår de at kommunene skal få mulighet til å vedta lokale forskrifter om for eksempel barnehageopptak, bemanning og krav til kompetanse. Kommuner skal også få stille krav ved tildeling av tilskudd og bestemme selv hvordan tilskudd til private barnehager skal beregnes.

Fagforbundets leder mener det framover må være bedre samsvar mellom de kravene som stilles og bemanning gjennom hele åpningstiden til barnehagene. Når kommunene nå gis større handlingsrom, må dette prioriteres.

– Det er hele laget av barnehageansatte som gjør at barna får en trygg og utviklende hverdag, poengterer hun.

Regjeringa gir kommunene myndighet til å tilpasse antall barnehageplasser i både kommunale og private barnehager og gir dem også mulighet til å redusere antall barn i en barnehage hvert tiende år.

– Fagforbundet er glad for at kommunene endelig får retten til å tilpasse tilbudet slik at det ikke kun er kommunale plasser de må ta ned når barnetallet synker. Barnehagekull kan endre seg mye fra ett år til et annet, men nå får både kommunale og private barnehager mer forutsigbarhet i driften, sier Nord.

Må se nærmere på pensjon

Fagforbundet er usikre på om forslagene til nye regler for pensjonstilskudd vil sikre likeverdige pensjonsvilkår for ansatte i private og kommunale barnehager. Forbundet må se nærmere på forslaget og innvirkningene det kan ha.

Fagforbundet ønsker primært at de private barnehagene skal ha reell kostnadsdekning for pensjonsutgifter, for å sikre at pengene til pensjon faktisk går til det.

– Vi har ikke fått gjennomslag for dette, men vil jobbe for å få fram vårt syn i forbindelsen med Stortingets behandling av forslaget.

– Vi er opptatt av gode og likeverdige lønns- og pensjonsvilkår i private og offentlige barnehager. Derfor vil vi gå nøye gjennom forslagene for å se om det er mulig å oppnå det med regjeringas forslag, eller om det bør foretas endringer i lovforslaget, avslutter hun

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Fagforbundet

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 400 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg pressemeldinger fra Fagforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fagforbundet

Fagforbundet krever bedre pensjonsvilkår for sliterne og kvinner15.12.2023 11:51:12 CET | Pressemelding

Forslaget til endringer i pensjonssystemet sikrer og styrker rettighetene for de uføre og de med minsteytelser langt bedre enn i dag. Fagforbundet krever at det blir enda bedre vilkår for sliterne og kvinnene i arbeidslivet. – Kvinner tar mange tunge løft i et langt arbeidsliv. Det er de som i stor grad passer på våre barn, eldre og syke. Det sliter på kroppen fysisk, men det er også de som står i de mest emosjonelt krevende jobbene, og kombinasjonen gjør at det er vanskelig å stå løpet ut, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye