Widerøe

Julebookinger tar seg opp i oktober, Widerøe vinner bærekraftspris og det haster med avklaring av anbud på kortbanenettet

Del

Markedet 

Markedet i oktober holder seg stabilt. Vi ser en svak økning i antall passasjerer samtidig som at antall tilbudte seter i markedet er redusert med 3,8 prosent. Det gir forbedret kabinfaktor med to prosentpoeng samt økt enhetsinntekt i oktober. Salget fremover er stabilt. Vi ser at våre passasjerer bestiller julereisene tidligere i år enn i fjor, og de mest populære avgangene begynner allerede å fylles opp. Det betyr samtidig at det begynner å haste dersom du planlegger å fly hjem til jul. 

- Årets store utfartsdag er torsdag 21. desember med forventet mye trafikk også på fredag 22. desember. Juleflyene er fullere nå enn de var på samme tidspunkt i fjor og det er åpenbart at nordmenn planlegger julereisen tidligere enn foregående år, sier kommersiell direktør i Widerøe AS Christian Skaug. – Vi har fremdeles ledige seter, men jeg vil oppfordre de som allerede har bestemt seg for å reise i julen, om å bestille så raskt som mulig. De billigste billettene går først og de mest populære avgangene fylles opp raskt, fortsetter han.

null
null

Anbud

Widerøe forhandler fortsatt med Samferdselsdepartementet om deler av anbudet med oppstart 1. april 2024. Anbudstildeling har dratt ut i tid og dette bekymrer Widerøe. Nytt av årets anbud er at berørte lokalsamfunn skal høres før endelig tidtabell blir lagt. Dette er en omfattende prosess som vil ta tid. Manglende avklaring på tidtabeller er utfordrende for bedrifter og innbyggere som er avhengig av fly som kollektivtransport i Distrikts-Norge, og gir en mangel på forutsigbarhet for lokalsamfunnene etter 1. april. Widerøe har vært nødt til å oppdatere bookingsystemet med nye tidtabeller fra 1. april, men disse er ikke endelige. Flyprisene er også redusert i henhold til de nye anbudskriteriene og dette vil ikke endres. 

-Tildeling av anbudet er kun startskuddet for hvordan tidtabellen skal se ut i Distrikts-Norge, sier Skaug. - Vi er pliktig til å høre mange lokalsamfunn i denne prosessen, og vi får daglig henvendelser fra bekymrede ordførere som synes dette drar ut i tid, fortsetter han. - Dette er en omfattende prosess. Skal vi ha mulighet til å hensynta noen av innspillene, innenfor de økonomiske rammene som anbudet setter, trenger vi en rask avklaring, forklarer Skaug.

European Regional Airline (ERA) Sustainability Award

Widerøe AS vinner nok en prestisjefylt bærekraftspris. Denne gangen er det de Europeiske Regionale Flyveselskapers bransjepris ERA Sustainability Award. Widerøe vinner prisen både for de målsetningene vi har for å bli et fossilfritt flyselskap allerede i 2040, med innfasing av fossilfrie kortbanefly allerede tidlig på 2030’tallet, og for alle de tiltak vi setter i gang for å kutte dagens utslipp. Nye innflyvingstraseer, forlengede flytider og teknologioppdateringer i cockpit kutter allerede utslipp måned for måned. I tillegg vil planlagte oppgraderinger av cockpit gi langt bedre værdata slik at vi slipper mange overflygninger og returer i tilfeller der været er for dårlig til å lande. Det er et utrolig viktig tiltak i et værutsatt land som Norge og vil spare mye Co2 på sikt. 

-Vi er utrolig stolte av å vinne en så viktig pris, sier konsernsjef i Widerøe Stein Nilsen. - Det er en viktig anerkjennelse av det vi gjør- både med tanke på våre ambisjoner om å bli fossilfrie, men også for de tiltakene vi gjør allerede i dag for å kutte utslipp. - Vi er fremdeles helt tydelig på at vi ønsker å vente med investering i nye kortbanefly til vi har en ny teknologi tilgjengelig. Noe annet ville være som å investere i en ny dieselbil i dag som skal leve i 30 år til på norske veier. I mellomtiden oppgraderer vi den flyflåten vi har. Vi reparerer og kjøper brukt. Det er en bærekraftig tankegang og det har vi nå fått anerkjennelse for, avslutter Nilsen. 

Kontakter

Bilder

Om oss

Widerøe er Norges eldste luftfartskonsern med over 3500 engasjerte medarbeidere. Konsernet består av datterselskapene Widerøe`s Flyveselskap AS, Widerøe Ground Handling AS, Widerøe Technical Services AS, Widerøe Zero AS, Widerøe Property AS og Widerøe Asset AS.

I Distrikts-Norge er Widerøes flyvninger av stor betydning for både næringsliv, helsevesen, utdanning, reiseliv og kultur, og fungerer som distriktenes kollektivtransport. Widerøe Ground Handling håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge og Widerøe Technical Services er representert med tekniske baser og tjenester på fem ulike destinasjoner i Norge. 

Widerøe-konsernet eies av Flyco og Fjord1 med eierandeler på henholdsvis 66 og 34 prosent. 

Følg pressemeldinger fra Widerøe

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Widerøe på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Widerøe

Økt kabinfaktor, stabilt høy enhetsinntekt, rutenyheter og fulle julefly4.12.2023 12:06:47 CET | Pressemelding

Trafikktall November fortsetter trenden fra september og oktober og viser en svak økning i antall passasjerer. Widerøe fortsetter å justere tilbudet inn mot forventet etterspørsel og sesongmessige variasjoner, og har kuttet produksjonen med 3,8 prosent mot fjoråret. Dette gir en økning av kabinfaktor i november på litt over tre prosentpoeng. Enhetsinntekten holder seg stabilt høy sammenlignet med fjoråret. - Widerøe er fornøyd med at november fortsetter trenden med økt kabinfaktor og stabil, høy enhetsinntekt, sier konsernsjef i Widerøe Stein Nilsen. -Dette, kombinert med en god driftsstabilitet når det gjelder både regularitet og punktlighet, gjør at november i sum er en god måned for Widerøe, avslutter han. Markedet Widerøe ser noen endringer i etterspørselen i november. Etterspørselen fra forretningsmarkedet er sterkere enn i fjor i samme periode, mens etterspørselen fra ferie og fritid svekker seg. Widerøes egen reiseundersøkelse med innspill fra 17.000 passasjerer, viste at ferie

Widerøe Zero, Strawberry og Seabrokers går sammen om lansering av elektriske «helikopterfly» i Skandinavia20.10.2023 10:00:00 CEST | Pressemelding

Tidligere i år signerte Widerøe Zero en intensjonsavtale om kjøp av inntil 50 små helelektriske «helikopterfly». Nå tar de neste skritt, og med seg på laget har de fått hotellkonsernet Strawberry og infrastrukturselskapet Seabrokers Innovations. Sammen skal de utforske hvordan disse flyene kan skape fremtidens optimale transportløsning for Skandinavias mange mindre tilgjengelige steder.

Fortsatt god enhetsinntekt og økt kabinfaktor i september4.10.2023 09:00:00 CEST | Pressemelding

Beslutningen om å redusere kapasiteten i høst har vært vellykket. Totalt er antall seter redusert med 9% i forhold til 2022. Til tross for en reduksjon i antall passasjerer som reiste med Widerøe i september sammenlignet med 2022 (-7,7%), så øker kabinfaktor med 1,3 prosentpoeng. Redusert kapasitet ute i markedet øker også enhetsinntektene, noe som er helt nødvendig i dagens situasjon med generell kostnadsøkning, historisk lav kronekurs og sterk økning i avgifter.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom