Svalun AS

Svalun etablerer energisentral for Bulk i Hanekleiva næringspark

Del
Svalun er valgt som totalleverandør av termisk energi til nytt produksjons- og lageranlegg i Holmestrand kommune. Svalun vil levere cirka 800.000 kWh termisk energi per år til oppvarming, varmt tappevann og kjøling for eiendommen. For å forsyne bygget med nok energi og effekt, vil det bli etablert cirka 20 bergbrønner, hver med rundt 300 meter dybde. Den termiske energien som hentes ut fra berget, vil ved hjelp av varmepumper, dekke byggets behov for oppvarming av lokalene og varmt forbruksvann. I sommerhalvåret vil anlegget sørge for kjøling av bygget ved lagring av varme i berget.
Illustrasjonsfoto av hvordan anlegget vil bli.
Illustrasjonsfoto av hvordan anlegget vil bli.

Svalun har inngått avtalen med Bulk Industrial Real Estate som eier prosjektet og deres leietaker CTS Nordics. Dette vil være Bulk sitt første prosjekt med bergvarmeanlegg.

«Bulk har tradisjonelt gjennomført våre Bulk Modul prosjekter med biobrenselanlegg. Dette har enten vært enkeltstående energisentraler eller felles nærvarmeanlegg i våre Bulk Parker. For dette prosjektet så vi en mulighet til å benytte bergvarme da de stedlige forholdene legger til rette for dette. Vi er trygge på at totalleverandøren Svalun vil sørge for at dette bygget og vår leietaker vil få et svært effektivt energianlegg med lavt klimafotavtrykk» sier Rune Bang, avdelingsleder for prosjekter i Bulk Industrial Real Estate.

CTS Nordics er leietakere av Bulk sitt bygg for lager og produksjon. CTS Nordics er den ledende nordiske entreprenøren innen design- og bygging av bærekraftige datasentre. Dette vil være en utvidelse av samarbeidet mellom disse to selskapene, da CTS Nordics ble valgt av Bulk Data Centers til å videreutvikle Bulk Campus i Kristiansand i juni 2023.

Det nye anlegget vil ligge ved Hanekleiva næringspark i Holmestrand. Bygget ligger på en tomt på 33.000 kvm som Bulk allerede eier, og anlegget vil bli på totalt 12.800 kvm og huse opp til 300 ansatte. Bygget skal sertifiseres til BREEAM-NOR VERY GOOD, og det planlegges for et større solcelleanlegg på taket. Prosjektet skal gjennomføres med fossilfri byggeplass.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsfoto av hvordan anlegget vil bli.
Illustrasjonsfoto av hvordan anlegget vil bli.
Last ned bilde

Lenker

Om Svalun AS

Svalun AS
Vangsvegen 73
2317 HAMAR

http://svalun.no

Svalun tilbyr lokal, fornybar og miljøvennlig termisk energi til oppvarming, kjøling og tappevann.Vi eier energisentralen og leverer stabil termisk varme og kjøleenergi og kunden slipper samtidig å bekymre seg for drift, teknisk og økonomisk ansvar. Alle investeringer og uforutsigbare driftskostnader håndterer vi!