Svalun AS

Svalun leverer energi til en av Norges mest interessante energikunder - Institutt for Energiteknikk

Del
Instituttet for Energiteknikk (IFE) har valgt Svalun for levering av varme og kjøling til sine to bygg i Halden. Svalun har bygget, investert og drifter nå energisentralen hos IFE. IFE får bekymringsfri og miljøvennlig varme på vinteren og kjøling om sommeren uten at de selv har investert i en energisentral.
IFE Halden. (Foto: Thomas Lilleby
IFE Halden. (Foto: Thomas Lilleby

Svalun har, sammen med Institutt for Energiteknikk (IFE), gjennomgått behov og dimensjonert energisentral for IFEs anlegg i Halden.

Svalun har investert i sentralen, og fra og med november i år leverer Svalun både varme og kjøling til IFE sine to bygg i Halden.

-Vi er veldig fornøyde med å få byttet ut oljefyren med miljøvennlig og fornybar energi hvor Svalun står for investering, drift og vedlikehold uttaler Siw-Hege A. Gundersen som er eiendomsdirektør i IFE.

4 varmepumper sammen med et bergvarmeanlegg bestående av 14 energibrønner leverer lokal, behagelig og bekymringsfri varme og kjøling året rundt. 

- I og med at Svalun eier energisentral og brønnpark har vi alt ansvar for drift og vedlikehold av de tekniske installasjonene sier Knut Måløy, daglig leder i Svalun.

IFE slipper dermed alle kostnader og bekymringer knyttet til vedlikehold og drift av anlegget.

Svalun, sammen med Nordisk Energikontroll, har prosjektert og installert energisentralen og energibrønnene.

Varmepumpene leverer til sammen 240 kW og skal levere over 700.000 kWh med varme og kjøling pr år.

Eksisterende oljekjeler og tanker har blitt fjernet som en del av prosjektet. Som spisslast og reserve benyttes el-kjele.

Energisentralen er plassert i teknisk rom i det ene bygget og herfra overføres det varme eller kjøling i væskefylte rør til nabobygget.

Nøkkelord

Kontakter

Knut Måløy, Daglig leder Svalun AS, 91780502, knut@svalun.no


Siw-Hege A. Gundersen, Eiendomsdirektør IFE, 95149814, Siw-Hege.Gundersen@ife.no

Bilder

IFE Halden. (Foto: Thomas Lilleby
IFE Halden. (Foto: Thomas Lilleby
Last ned bilde
Knut Måløy - Daglig leder Svalun AS
Knut Måløy - Daglig leder Svalun AS
Last ned bilde
Siw-Hege A. Gundersen - Eiendomsdirektør IFE
Siw-Hege A. Gundersen - Eiendomsdirektør IFE
Last ned bilde

Om Svalun AS

Svalun AS
Vangsvegen 73
2317 HAMAR

http://svalun.no

Svalun tilbyr lokal, fornybar og miljøvennlig termisk energi til oppvarming, kjøling og tappevann. Svalun eier energisentralen og leverer stabil termisk varme og kjøleenergi og kunden slipper samtidig å bekymre seg for drift, teknisk og økonomisk ansvar. Alle investeringer og uforutsigbare driftskostnader håndteres Svalun!

Svalun er eid av solide selskaper fra energibransjen: Eidsiva Bioenergi, Akershus Energi og Stokk Energi (nøkkelpersoner fra Nordisk Energikontroll) med 1/3 hver.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye