Animalia

Kjøttforbruket gikk litt ned i fjor

Del

Nye tall viser at kjøttforbruket sank med tre prosent i 2022, men samlet sett har forbruket vært stabilt de siste 15 årene.

Animalia

Totalt var det beregnede forbruket på 58 kg per person i 2022, noe som er en nedgang på 1,8 kg fra året før. Forbruket av rødt kjøtt sank med 4,6 prosent, mens det var en økning på hvitt kjøtt på 1,4 prosent.

– Siden 2007 har det norske kjøttforbruket vært ganske stabilt. Men det har vært en dreining fra rødt til mer hvitt kjøtt. Siden 1990 har forbruket av rødt kjøtt økt med 3,9 kg per person, mens forbruket av hvitt kjøtt har økt med 12,7 kg. I 1990 utgjorde det røde kjøttet 87 % av forbruket. I dag er dette tallet 70 %. Nedgangen i forbruk kan skyldes flere årsaker. Endret privatøkonomi og redusert kjøpekraft for mange, kombinert med høyere kjøttpriser, er sannsynligvis de viktigste. Men nedgangen kan også ses i sammenheng med økt fokus på helse- og klimaspørsmål som gjerne knyttes til rødt kjøtt, forteller Karianne Spetaas Henriksen, fagsjef i Animalia. 

De nye tallene kommer fra Animalias` statusrapport Kjøttets Tilstand 2023 som legges frem torsdag 2. november.

Kontakter