SINTEF

Nye anbefalinger for slake, luftede tretak med isolerte takflater

Del

En ny anvisning i Byggforskserien beskriver oppbygningen av slake, luftede tretak med utvendig nedløp for vannavrenning.

Eksempel på tilslutning mellom langvegg og tak med langt takutstikk og med luftespalteåpning som er like stor som sløyfehøyden. Ill.: SINTEF
Eksempel på tilslutning mellom langvegg og tak med langt takutstikk og med luftespalteåpning som er like stor som sløyfehøyden. Ill.: SINTEF

Begrepet slake tak omfatter tak med takvinkel 10° eller lavere (men med et fall på minst på minst 1:40 både på både taktekning og undertak). Den nye anvisningen 525.104 Slake, luftede tretak med isolerte takflater og utvendig nedløp har vært etterspurt i byggenæringen.

– Slake luftede tretak vil i mange tilfeller kunne erstatte tradisjonelle kompakte tretak med taksperrene under dampsperra og isolasjonen. Løsningen er spesielt aktuell der hvor det er viktig å redusere takets byggehøyde, sier seniorforsker Stig Geving i SINTEF.

Slake, luftede tretak egner seg særlig i tilfeller hvor man har behov for tak med enkel geometri og lengde opptil 20 meter. Men denne taktypen kan være spesielt utsatt for inndrev av nedbør, som igjen øker risikoen for fuktskader. Det er derfor viktig med gode fuktsikringstiltak.

Eksempel på tiltak som er beskrevet i anvisningen:

  • Materialvalg og montering av vanntett taktekning og undertak
  • Utforming og størrelse på luftespalte og luftespalteåpninger
  • Krysslufting eller ikke?
  • Nødvendig takutstikk
  • Utforming av utfellingskammer for nedbør i takutstikket

Anvisningen beskriver hvilke steder slake, luftede tretak er best egnet for med hensyn til lokale værforhold.

På steder som er særlig utsatt for slagregn og snødrev, bør man unngå å bruke konstruksjonstypen. Tidvis mye snødrev og slagregn i kombinasjon med svært kraftig vind gir høy risiko for regelmessig inndrev i luftespalten under taktekningen. Det kan medføre vannlekkasjer ned i takkonstruksjonen.

Kontakter

Bilder

Eksempel på tilslutning mellom langvegg og tak med langt takutstikk og med luftespalteåpning som er like stor som sløyfehøyden. Ill.: SINTEF
Eksempel på tilslutning mellom langvegg og tak med langt takutstikk og med luftespalteåpning som er like stor som sløyfehøyden. Ill.: SINTEF
Last ned bilde

Om oss

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2200 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over fire milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye