Forsvaret

Innsetting av ny sjef for Forsvarsstaben

Del

Ingrid Margrethe Gjerde overtar stillingen som sjef for Forsvarsstaben og blir generalløytnant 1. november. Pressen inviteres til å dekke sjefsskiftet.

Gjerde fotografert i april 2023, da hun var styrkesjef for FN-operasjonen UNFICYP på Kypros.
Gjerde fotografert i april 2023, da hun var styrkesjef for FN-operasjonen UNFICYP på Kypros. Thomas Haraldsen, Forsvaret

Sjefsskiftet foregår på Akershus festning i Oslo 1. november fra klokken 10.45 til 11.15. Det blir oppstilling, overtakelse fra avtroppende sjef til ny sjef forsvarsstab, avtakking og beordring ved forsvarssjef Eirik Kristoffersen, og salutt. Media inviteres til å overvære markeringen.

Priv. til Red.

Påmelding innen tirsdag 31. oktober klokken 14.00 til milinfo@fd.dep.no. Senest oppmøte i hovedvakten Akershus festning, 1. november klokken 10.35. Husk legitimasjon. 

Etter innsettingen vil det bli anledning for intervju med forsvarssjef og ny sjef forsvarsstab. Intervjumuligheter avklares med pressekontakt.

Kontakter

Lenker

Om Forsvaret

På oppdrag frå politikarane løyser Forsvaret ei rekkje oppdrag for å halde Noreg trygt. Forsvaret er det sterkaste verkemiddelet norske styresmakter har. Politikarane prioriterer og avgjer korleis Noreg skal rette seg innan tryggingspolitikk og forsvarspolitikk. Ut frå dette vedtar dei korleis Forsvaret skal sjå ut, og korleis Noreg skal bruke Forsvaret.

Sjølv om Forsvaret er Noregs militære makt, skal vi ikkje berre verne landet vårt mot angrep utanfrå. Politikarane har bede Forsvaret om å løyse fleire oppgåver på vegne av samfunnet. Vi har samanfatta oppgåvene våre i fem hovudoppdrag:

  1. Forsvare Noreg og Noregs allierte
  2. Overvake og drive etterretning
  3. Trygge grensene og sikre handlefridom for politikarane
  4. Samarbeide internasjonalt
  5. Støtte det sivile Noreg

Følg pressemeldinger fra Forsvaret

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forsvaret på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forsvaret

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom