Nord universitet

Tar grep for å videreutvikle lærerutdanningene ved Nord

Del

Styret ved Nord universitet vedtok i styremøtet torsdag 26. oktober at det skal settes i gang et arbeid for å videreutvikle en mer attraktiv og bærekraftig organisering av masterutdanningene i grunnskolelærer for 1.-7. og 5.-10. trinn.

Nord universitet, campus Bodø. Foto: Nord universitet
Nord universitet, campus Bodø. Foto: Nord universitet

Bakgrunnen for styresaken er at søkertallene til lærerutdanningene over tid har gått ned. Dette er en nasjonal trend, men utviklingen har vært mer negativ for Nord universitet enn landsgjennomsnittet. Det er derfor behov for å se på tilbudene Nord har, spesielt innenfor master i grunnskolelærerutdanning (MAGLU), men også innenfor lektorutdanningene og lærerutdanning i praktiske og estetiske fag.

Det skal tilbys master i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn både i Bodø, på Nesna og i Levanger. Det gjøres en nedjustering fra dagens åtte til seks tilbud for studieåret 2024/2025 for å sikre kapasitet til utviklingsarbeidet. På Nesna fortsetter man å tilby MAGLU 1-7 og 5-10 som samlingsbasert og nettstøttet utdanning, mens man i Levanger skal tilby dette som campusbaserte utdanning.

Opprinnelig forslag fra rektor var at det i Bodø skal tilbys MAGLU 1-7 og 5-10 som samlingsbasert og nettstøttet utdanning. Styret var usikre på om dette er beste løsning, og vedtok å gi rektor fullmakt til å gjøre en ny vurdering sammen med fakultetet av hva som skal tilbys i Bodø kommende studieår.

Styret vedtok at det skal utformes et mandat og nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppdrag å skape en langsiktig og bærekraftig drift av MAGLU-utdanningene ved Nord, og levere et forslag om innhold, organisering og dimensjonering av MAGLU gjeldende fra studieåret 2025/2026. Arbeidsgruppen skal være bredt sammensatt og ha representanter fra de tillitsvalgte og studentene.

– Lærerutdanningene våre er svært viktige for Nord universitet og for regionen vår, noe interessen i media den siste uka har vist. Dessverre har vi sett en sterk nedadgående trend i søkertallene de siste årene, og dette er en trend vi er nødt til å snu. Målet er å utvikle en mer attraktiv og bærekraftig organisering av våre masterutdanninger i grunnskolelærer 1-7 og 5-10, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

Hun understreker at ved å utvikle en mer attraktiv og bærekraftig organisering av lærerutdanningene søker Nord universitet å få til større studentgrupper og bedre læringsmiljø.

– Gjennom disse grepene har jeg tro på at vi skal kunne klare å utvikle en mer attraktiv utdanning som treffer søkerne bedre, sier styreleder Øyvind Fylling-Jensen.

Det ble også vedtatt at det skal utformes et mandat og nedsettes ei arbeidsgruppe som skal videreutvikle lektorutdanningene i samfunnsfag og kroppsøving. Arbeidsgruppen skal se på muligheten om samkjøring av disse to utdanningene og lærerutdanning i praktiske og estetiske fag. Arbeidsgruppen skal være bredt sammensatt og ha representanter fra de tillitsvalgte og studentene.

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Nord universitet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nord universitet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nord universitet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye