UiT Norges arktiske universitet

Presseinvitasjon: lansering av policy brief om marine næringsparker

Del

Senter for hav og Arktis ved UiT Norges arktiske universitet ønsker velkommen til lansering av policy brief om marine næringsparker. Notatet inneholder syv anbefalinger for å styrke norsk bærekraft og konkurransekraft gjennom marin samlokalisering. Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth vil motta anbefalingene på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.

DATO: 31.10.23
STED:
 Laboratoriet i Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181, Oslo
TID: 10.00 - 11.30 

Bakgrunnen er Norges ambisiøse bevaringsmål til havs. Naturen skal være i sentrum for all arealplanlegging, der det politiske målet om å sikre maksimal verdiskaping innen bærekraftige rammer er toneangivende.

Blant annet skal Norge produsere mer fornybar energi og høste mer proteiner fra havet, samtidig med andre arealkrevende aktiviteter. Da kan marine næringsparker være en god måte å organisere aktiviteter, med klima- og naturpositivitet som rettesnorI en marin næringspark finner to eller flere marine næringsaktiviteter sted samtidig, i samme område eller på samme fysiske plattform.

Det kan også være et element i marin arealplanlegging, hvor ulike virksomheter blir tildelt samme areal med ambisjoner om sameksistens og stordriftsfordeler.

Arrangementet er åpent for alle, men krever påmeldinghttps://nettskjema.no/a/358590.

Program: 

 • Velkommen ved Jørgen Berge, leder av styringsgruppen til Senter for hav og Arktis
 • Presentasjon av anbefalingene ved Jan-Gunnar Winther, prorektor for forskning og utvikling ved UiT Norges arktiske universitet
 • Overlevering av Policy Brief til fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth
 • Panelsamtale ledet av Øyvind Fylling-Jensen med følgende deltakere:
  • Nina Jensen (REV Ocean)
  • Fredrik Myhre (WWF Verdens naturfond)
  • Anne Marit Hansen (Equinor)
  • Ole Fretheim (Sjømat Norge)
  • Ingrid Lomelde (Mainstream Renewable Power)
  • Maria Pettersvik Arvnes (Norges Fiskarlag)

Notatet er forfattet av Senter for hav og Arktis i samarbeid med Anne Marit Hansen (Equinor), Fredrik Myhre (WWF Verdens Naturfond), Harald Solberg (Norges Rederiforbund), Heidi Meland (Norwegian Seaweed Association), Inger Johnsen (Troms Kraft), Ingrid Lomelde (Mainstream Renewable Power), Maria Pettersvik Arvnes (Norges Fiskarlag), Nina Jensen (REV Ocean), Ole Fretheim (Sjømat Norge).

Trykk her for link til påmelding.

Håper vi sees!

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Senter for hav og Arktis

Senter for hav og Arktis er oppnevnt av regjeringen for å sammenstille, analysere og formidle kunnskap om blå økonomi i nord. Ambisjonen er å bidra til økt verdiskaping og bærekraftig utvikling av eksisterende og nye havnæringer. Dette senteret er tuftet på sektornøytralitet, helhetstenking og samarbeid. Dets fremste oppgave er å skape et solid kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere, næringslivet og det norske folk. Dette skal utløse potensialet for vekst i havnæringene, definere flaskehalser og skape synergier. Senteret er del av UiT Norges arktiske universitet. 

Følg pressemeldinger fra UiT Norges arktiske universitet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra UiT Norges arktiske universitet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiT Norges arktiske universitet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom