UiO - Det juridiske fakultet

Eit åtak på universitets- og høgskulesektoren

Del
I det nye statsbudsjettet foreslår regjeringa å fase ut suksessordninga Senter for framifrå utdanning (SFU). Ei utfasing vil sette ein prematur stoppar for viktig og nyskapande utviklingsarbeid på utdanning.
Sondre Østensen-Landvik og Nasjida Noorestany (f.v.) er skuffa over regjeringa sitt forslag om å kutte SFU-ordninga.
Sondre Østensen-Landvik og Nasjida Noorestany (f.v.) er skuffa over regjeringa sitt forslag om å kutte SFU-ordninga.

SFU er ei nasjonal prestisjeordning som vart oppretta av kunnskapsdepartementet i 2010. Målet med ordninga er å utvikle kvalitet i høgare utdanning, samt likestille utdanning med forsking og innovasjon. Gjennom SFU-ordninga får dei fremste utdanningsmiljøa i Noreg ressursar til å vidareutvikle studiane sine gjennom målretta og langsiktig innsats.

– Forslaget om å fjerne SFU-ordninga signaliserer at regjeringa ikkje set utdanning like høgt som dei andre oppdraga til UH-sektoren. SFU-ordninga var oppretta som følge av ein grundig vurderingsprosess, og forslaget om å fjerne den er ikkje utreia, seier Nasjida Noorestany, Studentprosjektleiar i CELL (Senter for erfaringsbasert juridisk læring).

Studentmedverknad i fokus

Per i dag finnast det femten SFU-ar i forskjellege fasar av ei planlagt tiårig senterperiode. Noko alle sentera har til felles er at studentar spelar ei aktiv og sentral rolle i det innovative utviklingsarbeidet. No er studentane skuffa.

– Studentmedverknaden er noko av det som gjer SFU-ordninga så unik. Vi kjem med verdifull, direkte erfaring som skapar målbare, varige endringar i utdanningskvaliteten. Det er uforståeleg at regjeringa ynskjer å kutte ei så god ordning, særskilt før mange av prosjekta er fullført. Dette viser nok ein gong at den sittande regjeringa er i utakt med UH-sektoren, seier Sondre Østensen-Landvik, studentsenterleiar i CELL.

Gode resultat

SFU-ordninga har blitt evaluert fleire gongar sidan oppstart. Resultata har vore positive og ordninga har fått brei støtte både politisk og i UH-sektoren. Det finnast mange dømer på handfaste resultat. På matematikkstudiet på Sørlandet har gjennomføringsgraden ved enkelte program auka frå under 60% til nærmare 90%. I Trøndelag har arbeidet med auka rekruttering og gjennomføring i IT-utdanninga ført til 500 fleire studentar og ei omlegging av fyrsteåret. Jussutdanninga i Oslo gjennomgår no ein historisk moderniseringsprosess for å førebu studentane på dei store samfunnsutfordringane dei snart vil møte.

Kontakter

– Studentsenterleiar i CELL Sondre Østensen-Landvik: sondrla@uio.no/90863138
– Studentprosjektleder i CELL Nasjida Noorestany: nasjidan@uio.no/45500760
– Kommunikasjonsrådgjevar: Sigrun Sæbø Åland: s.s.aland@jus.uio.no/40623026

Bilder

Sondre Østensen-Landvik og Nasjida Noorestany (f.v.) er skuffa over regjeringa sitt forslag om å kutte SFU-ordninga.
Sondre Østensen-Landvik og Nasjida Noorestany (f.v.) er skuffa over regjeringa sitt forslag om å kutte SFU-ordninga.
Last ned bilde

Lenker

Om UiO - Det juridiske fakultet

UiO - Det juridiske fakultet
UiO - Det juridiske fakultet
Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17
0162 Oslo

22 85 95 00http://www.jus.uio.no

CELL er oppretta for å samle innovative undervisningskrefter og for å gje kraft og retning til ei satsing på undervisning ved Det juridiske fakultet.

Følg pressemeldinger fra UiO - Det juridiske fakultet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det juridiske fakultet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiO - Det juridiske fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom