Helse Sør-Øst RHF

Økt satsing på intensivsykepleiere

Del

Siden november i fjor har antall sykepleiere i Helse Sør-Øst, som har hele eller deler av sitt arbeidsforhold i en utdanningsstilling økt fra 612 til 815, en økning på over 30 prosent. Som en følge av disse utdanningsløpene øker antall spesialsykepleiere ute i sykehusene, blant annet innenfor intensivsykepleie.

En økning i antall intensivsykepleiere er en bevisst holdning i Helse Sør-Øst
En økning i antall intensivsykepleiere er en bevisst holdning i Helse Sør-Øst

Da pandemien brøt løst i 2020 var det rundt 1500 brutto månedsverk innen intensivsykepleie i helseforetakene i sør-øst. I 2023 har antallet økt til 1630 brutto månedsverk, viser tall Helse Sør-Øst RHF har oversikt over.

-         En økning i antall utdanningsstillinger generelt og innen intensivsykepleie spesielt har vært en bevisst satsing, både fra Helse- og omsorgsdepartementet og fra Helse Sør-Øst RHF, og ikke minst fra helseforetakene selv, sier administrerende direktør Terje Rootwelt.

I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2021 fikk Helse Sør-Øst RHF i oppdrag å øke antall utdanningsstillinger innen intensivsykepleie med 54.  Helse Sør-Øst valgte å øke ytterligere, til totalt 68 stillinger.

Videreført

Ledelsen i Helse Sør-Øst har hvert år siden valgt å videreføre denne satsingen og besluttet nylig å avsette 23,5 millioner kroner også i budsjettet for 2024. Dette sikrer videre delfinansiering finansiering av 68 utdanningsstillinger for intensivsykepleiere også til neste år. I tillegg gis det midler for frikjøp av praksisveiledere og tiltak for å øke veiledningskompetansen, for å sikre en nødvendig økning av antallet praksisplasser.

-          Mangel på ansatte med nødvendig intensivkompetanse var en kritisk faktor gjennom hele pandemien, derfor har vi økt antall utdanningsstillinger betydelig. Dette er en viktig satsing, som vi håper vil avhjelpe noe av den tøffe arbeidssituasjonen vi vet flere av våre ansatte står i under perioder med høyt intensivbelegg, sier Rootwelt.

Behov for spesialsykepleiere på flere felter

Satsingen på intensivsykepleiere har vært spesielt viktig siden pandemien, men behovet for spesialsykepleiere er også viktig blant flere andre grupper. I oppdragsdokumentet for 2022 og 2023 fikk derfor Helse Sør-Øst RHF i oppdrag å øke antallet utdanningsstillinger innenfor anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie samt jordmor. Denne satsingen har ført til at antall utdanningsstillinger innenfor disse kategoriene har økt med hele 40 prosent, til 441 stillinger. 

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF
Administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF
Last ned bilde

Om Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire regionale helseforetak i Norge, og eier av de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 3,1 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken. Det arbeider tilsammen 81.000 medarbeidere i helseforetakene/sykehusene.

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom