Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet skal veilede skolene i hvordan de kan forebygge vold og trusler

Del

I månedene som kommer inviterer Arbeidstilsynet en rekke skoler over hele landet til veiledning om forebygging av vold og trusler. Utagering mot skoleansatte er et økende problem og Arbeidstilsynet vil gi konkrete råd om hvordan klasserommet og skolegården kan bli et tryggere sted.

Bildet viser en lærer som står foran ei tavle. Man ser ryggen på flere voksne som sitter og står i klasserommet.
INNSATS I SKOLEN: Arbeidstilsynet vil den kommende tiden gjennomføre et veiledningsopplegg om forebygging av vold og trusler i skolen. Bildet er hentet fra kampanjen "En liten bekymring", som handler om truslene lærere kan bli utsatt for i klasserommet. FOTO: Arbeidstilsynet.

Parallelt med at vi reiser rundt og besøker utvalgte kommuner, vil Arbeidstilsynet gjennomføre tilsyn ved flere skoler. Tematikken vil være den samme, og kontrollene vil ha fokus på hvordan skolene forebygger at ansatte får helseplager av jobben.

– Stort forbedringspotensial

Skoleansatte er blant yrkesgruppene som er mest utsatt for vold og trusler. Forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at 1 av 4 lærere på grunnskolen har opplevd vold- og trusselepisoder på jobb.

– Erfaringer viser at veldig mange skoler har et forbedringspotensial på det systematiske arbeidsmiljøarbeidet sitt når det kommer til forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler mot ansatte. Dette gjelder overfor alle skoleansatte, ikke bare lærere, sier seksjonsleder Monica Varem Pettersen i Seksjon for kunnskapsformidling - inkluderende arbeidsliv i Arbeidstilsynet.  

Inviterer alle skoler i utvalgte kommuner

For å hjelpe skolene med å gjøre klasserommet og skolegården tryggere for skoleansatte, skal Arbeidstilsynet den kommende tiden gjennomføre et veiledningsopplegg om forebygging av vold og trusler i en rekke kommuner. Kommunene oppfordres til å invitere representanter fra alle deres barne- og ungdomsskoler.  

Opplegget starter nå i høst og vil fortsette i 2024. Kommunene som velges ut til å delta, vil motta et invitasjonsbrev fra Arbeidstilsynet.

Målet med veiledningen er:

  • å bli bedre kjent med regelverket for forebygging av vold og trusler.
  • å forbedre det systematiske, forebyggende arbeidet mot vold og trusler ved den enkelte skole.

Deltakerne må gjennomføre en e-læring i forkant av veiledningsdagen.  

Teori og praktiske øvelser

– Det aller viktigste er at skolesektoren skal bli trygg på hva arbeidsmiljøregelverket sier om forebygging av vold og trusler, og at de får praktisk trening i hvordan de skal jobbe godt med dette. I tillegg vil vi vise hvordan de kan få arbeidsmiljøet på agendaen på skolen gjennom verktøyet Arbeidsmiljøhjelpen, sier Monica Varem Pettersen

– Ved å besøke kommunene fremfor å veilede digitalt, legger vi til rette for god erfaringsutveksling og praktisk jobbing. Vi kan dessuten justere veiledningen etter hva det er mest behov for i den aktuelle kommunen. Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass.

Ulike roller bør delta i veiledningen

Målgruppen for seminaret er ledere, tillitsvalgte og verneombud. Arbeidstilsynet oppfordrer også til at hovedverneombud, hovedtillitsvalgte og bedriftshelsetjeneste inviteres, i tillegg til HMS-/HR-ansatte og skolesjef, utdanningsdirektør eller tilsvarende i kommunen.

– Selv om arbeidsgiver har ansvar for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler, er det viktig at flere roller deltar i dette arbeidet. Skolene skal behandle vold og trusler som et arbeidsmiljøproblem, og ikke et individuelt problem for de ansatte som blir utsatt for det. Da er det viktig at alle drar i samme retning, sier Monica Varem Pettersen

Gjennomfører også tilsyn

Parallelt med at Arbeidstilsynet inviterer en rekke kommuner til veiledning, vil vi i 2023 og 2024 gjennomføre tilsyn ved utvalgte skoler. Tilsynene vil meldes i forkant til skolene som velges ut.

Tilsynene vil ha fokus på hvordan skolene forebygger at ansatte utvikler muskel-, skjelett, - og psykiske plager på grunn av forhold i jobben. Erfaringer fra tidligere tilsyn viser at flere skoler ikke forebygger dette tilstrekkelig gjennom det systematiske HMS-arbeidet sitt.

– Mange ansatte i skolen utsettes for ulike arbeidsmiljøfaktorer som på sikt kan gi muskel-, skjelett- og psykiske plager. Dette kan være vold eller trusler om vold, men også andre organisatoriske faktorer som manglende informasjon om risikoforhold, lav lederstøtte, rollekonflikter, manglende medvirkning eller stor arbeidsmengde. Arbeidstilsynet vil kontrollere at skolene kartlegger og forbygger disse risikofaktorene i tilstrekkelig grad, sier seksjonsleder Ida Aagaard i Avdeling for tilsyn i Arbeidstilsynet.

Hør podkast

Hør Arbeidstilsynets podkast Arbeidslyst (acast.com), der vi i episoden "Blyanter, bøker og blåmerker" møter lærere som forteller om sine opplevelser med vold og trusler på arbeidsplassen. 

Se webinar

Se også tre webinar om ulike faktorer i arbeidsmiljøet som har betydning i skolen: 

Les mer

Vold og trusler på arbeidsplassen

Tall og fakta om vold og trusler på arbeidsplassen (NOA, stami.no)

Regelverk

Arbeidsmiljøloven § 4-3: Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

Internkontrollforskriften

Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 23A: Arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold eller trusler om vold

Se også 

Blyanter, bøker og blåmerker

Vold og trusler i skolen er et arbeidsmiljøproblem

Nøkkelord

Kontakter

Om Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Følg pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Arbeidstilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom