Enova

Nye grep ga millionstøtte fra Enova

Del

Havila Biogass AS legger opp til en ny verdikjede for sin produksjon av biogass. Det nye anlegget som skal ligge på Raudsand utenfor Molde, skal levere biogass til Hydro Sunndal. Biogassen erstatter fossil energi og vil føre til store utslippskutt for aluminiumsverket på Sunndalsøra. Enova støtter biogassprosjektet med 26,5 millioner kroner.

Prosjektleder Kristian Myklebust (t.v.) og forretningsutvikler Martin Toreli på tomta der hvor Havila Biogass AS skal bygge prpduksjonsanlegg.
Prosjektleder Kristian Myklebust (t.v.) og forretningsutvikler Martin Toreli på tomta der hvor Havila Biogass AS skal bygge prpduksjonsanlegg. Havila Biogass AS

-Dette er en svært viktig dag for Havila Biogass AS og biogassnæringen. At Enova støtter flere anlegg i denne runden viser at næringen blir prioritert, da den åpenlyst kan gi hurtige og signifikante miljøeffekter. Vår strategi er å arbeide bredt i verdikjeden med innovative aktører som tenker likt som oss, og som ønsker umiddelbare og permanente reduksjoner i forbruk av fossil energi. Dette tilskuddet gir oss muligheten til umiddelbar iverksettelse av vårt første prosjekt, og fungerer også som akselerator for vår signifikante prosjektportefølje., sier Kjell Evensgård, administrerende direktør i Havila Biogass AS.

Tre innovative grep

Anlegget skal produsere biogass, bio-CO2, biogjødsel og fast biorest. Produksjonen vil gi ca 4400 tonn bio-CO2. Denne skal flytendegjøres som LCO2 og holde en så høy kvalitet at den kan brukes inn mot matproduksjon. Som et biprodukt vil anlegget produsere 32 500 tonn biogjødsel som lokale bønder vil få utlevert. Av biometan vil det produseres ca 42 GWh per år. Denne kraften skal gå til Hydro Sunndal slik at aluminiumsverket kan kutte opp mot 20 000 tonn CO2 hvert år.

–Siden 1990 har vi redusert klimagassutslippene i Norge med 55 prosent. Nå skal vi videre mot nullutslipp. Å erstatte fossil energi med bioressurser åpner nye muligheter for avkarbonisering ved våre aluminiumverk. Dette er en veldig spennende satsing. Samarbeidet med Havila gjør at vi kan bruke en lokal, bærekraftig bioressurs til å ta ut fossil energi og kutte utslipp fra vår produksjon. Vi investerer betydelige ressurser i å kunne levere aluminium uten CO2-utslipp. Arbeidet med å innføre biometan er en viktig del av vår vei mot nullutslipp, sier Ola Sæter, leder for Hydros aluminiumsverk.

Innovasjon og kostnadseffektivitet

Enova sin satsing på industriell produksjon av biogass ble i mars 2022 justert til en rangering av søknader med fokus på innovasjon og kostnadseffektivitet. Hensikten var å fremme innovative teknologier og løsninger som på sikt ville gi økt lønnsomhet for bransjen. Programmet er rettet mot aktører som ønsker å etablere ny, eller videreutvikle eksisterende, industriell produksjon av biogass, med god dokumentert gjennomføringsevne og solide prosjekter som er nær en investeringsbeslutning.

-Enova støtter de som går foran og her åpner Havila Biogass AS for nye løsninger og et spennende samarbeid med industrien. Prosjektet bidrar til teknologiutvikling og økt lønnsomhet i verdikjeden for biogass. Vi tror biogass kan ta en sentral rolle innenfor områder i industrien der man i dag benytter fossile hydrokarboner som innsatsfaktorer, og det blir interessant å følge dette prosjektet videre, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

I tillegg til Havila Biogass får fire andre prosjekt støtte fra Enova:

Bioenergi Finnøy AS – støttebeløp: 11,6 mNOK

Produksjonsanlegget skal ligge på Finnøy og demonstrere et fullskala bygdeanlegg for biogassproduksjon med husdyrgjødsel. Finnøy har ett av landets tetteste husdyrhold og en viktig oppgave vil nettopp være å foredle husdyrgjødsel til biogass. Anlegget skal også levere CO2 til tomatproduksjon i gartnerier i nærheten. Det er få andre biogassanlegg i Norge som behandler husdyrgjødsel til biogass, og det vil være innovasjonsgevinster i å demonstrere en lokal sirkulær verdikjede. Produksjonsvolum planlegges til 20,3 GWh/år, samtidig som energibruken i anlegget estimeres til 3,0 GWh/år. Prosjektet planlegges å være ferdigstilt mot slutten av neste år, og første år med drift vil være 2025. 

BIRs biogassanlegg på Bjørkemoen – støttebeløp: 23 mNOK

Selskapet BIR AS (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap AS) skal bygge et produksjonsanlegg på Bjørkemoen på Voss. BIR skal demonstrere et fullskala anlegg for biogassproduksjon av matavfall, kombinert med husdyrgjødsel som største råvare. Anlegget skal påvirke nærliggende områder minst mulig og bioresten skal tilbakeføres landbruket som biogjødsel. Produksjonsvolum planlegges til 35,2 GWh/år, samtidig som energibruken i anlegget estimeres til 6,7 GWh/år. Prosjektet skal være ferdigstilt over sommeren i 2026.

 Biovinds biogassanlegg på Nerheim næringspark – støttebeløp: 44,8 mNOK

Biovind AS skal bygge et biogassanlegg i Vindafjord i Rogaland og produsere flytende biogass. Biogassen skal oppgraderes til flytende metan (LBG) samt at produksjonen vil fange og flytendegjøre biogen CO2 som skal tilbys i markedet. Produksjonsvolumet vil være 85,6 GWh/år. Anlegget vil forbruke om lag 17,8 GWh/år energi, slik at netto ny fornybar energiproduksjon vil være 67,8 GWh/år ved full produksjon. Anlegget skal stå ferdig til produksjon tidlig i 2026.

Vest Biogass 2023 - støttebeløp: 35 mNOK

Selskapet Vest biogass skal bygge et anlegg i Hornindal. Det er rik tilgang på råstoff fra distriktet og selskapet har samarbeidsavtaler omkring distribusjon av husdyrgjødsel og mottak av fiskeslam, fiskeensilasje og industrielt næringsmiddelavfall. Produksjonsvolum planlegges til 89,3 GWh/år, samtidig som energibruken i anlegget estimeres til 8 GWh/år. Prosjektet skal stå ferdig neste år.

-Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050, og biogass vil være en viktig energibærer. Det er fint å se at markedet for biogass er under utvikling, og at etterspørselen etter biogass øker i flere sektorer. De fem prosjektene som Enova nå støtter med til sammen 140 millioner kroner vil bidrar til 231,9 GWh/år økt produksjonskapasitet. På denne måten kan fossil energi erstattes med biogass, sier klima og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Prosjektleder Kristian Myklebust og forretningsutvikler Martin Toreli på tomta hvor Havila Biogass AS skal bygge produksjonsanlegget
Prosjektleder Kristian Myklebust og forretningsutvikler Martin Toreli på tomta hvor Havila Biogass AS skal bygge produksjonsanlegget
Last ned bilde
Ola Sæter er leder for Hydros aluminiumsverk
Ola Sæter er leder for Hydros aluminiumsverk
Last ned bilde
Kjell Evensgård er administrerende direktør i Havila Biogass AS
Kjell Evensgård er administrerende direktør i Havila Biogass AS
Last ned bilde
Nils Kristian Nakstad er administrerende direktør i Enova AS
Nils Kristian Nakstad er administrerende direktør i Enova AS
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye