Norsk institutt for naturforskning - NINA

For sjøfuglene er havvind best langt til havs

Del

Jo lenger fra land vi bygger ut havvind, jo bedre for sjøfuglene. Det viser et kart Norsk institutt for naturforskning (NINA) har laget for å beskrive effekten vindturbiner til havs vil ha på sjøfugl.

Ringgås er en av fugleartene med tilknytning til saltvann som kan bli påvirket av vindturbiner til havs. Foto: Oskar Bjørnstad
Ringgås er en av fugleartene med tilknytning til saltvann som kan bli påvirket av vindturbiner til havs. Foto: Oskar Bjørnstad

Norge er i ferd med å satse stort på havvind. Det vil si å produsere fornybar energi til havs i form av elektrisk kraft fra vindturbiner. Havvind kan påvirke flere interesser i norsk økonomisk sone, for eksempel forsvar, fiskeri og skipsfart, men også marin natur og sjøfugl. Gruppa av direktorater som jobber med å identifisere nye områder for havvind har bedt NINA om å levere kunnskap om fugl.   

– Situasjonen for sjøfugl er alvorlig. I løpet av de siste 40 årene har 8 av 10 norske sjøfugler forsvunnet, og hele 34 av 54 arter er på den norske rødlista. Eventuelle konflikter som følge av havvind kommer på toppen av de eksisterende problemene. Derfor er det viktig å finne de områdene hvor utbygging av vindturbiner til havs vil påvirke sjøfugl minst mulig, sier seniorforsker Børge Moe i NINA.

6 millioner observasjoner av sjøfugl

Sammen med kolleger i NINA har han satt sammen eksisterende kunnskap og data i et kart som beskriver hvor sårbare bestandene av 58 arter er. Kartet dekker de viktigste sjøfuglartene og andre fuglearter med tilknytning til saltvann som oppholder seg regelmessig i Norge, og det gir informasjon om tilstanden i alle fire årstider. Totalt omfatter datasettet nærmere 6 millioner observasjoner av sjøfugl.

– I kartet har vi brukt alt vi vet om hvor sjøfuglene lever, og hvor sårbare de er for å forenkle bildet for beslutningstakerne. Dataene våre viser at de fleste arter av sjøfugl lever nær kysten, og de er spesielt sårbare i hekketida om sommeren. For sjøfugl vil det være bedre om anlegg for havvind bygges langt til havs. Jo nærmere land, jo verre, forteller seniorforsker Per Fauchald i NINA.

Skal tildele arealer tilsvarende 30 GW innen 2040

Olje- og energidepartementet har gitt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) oppdraget med å lede ei havvindgruppe av direktorater, hvor målet er å identifisere områder hvor det kan tildeles arealer tilsvarende minimum 30 gigawatt (GW) til havs innen 2040. Gruppa la fram sine resultater tidligere i år, og kartet som viser status for sjøfugl er en av indikatorene gruppa har tatt inn i arbeidet. Her ble det veid opp mot andre interesser som havvind vil påvirke.      

Kartproduktet er egnet til verdisetting og rangering av områder med hensyn til sårbarhet for sjøfugl. Det kan legge grunnlag og føringer for videre miljøundersøkelser og konsekvensutredninger.

– Kartet er spesielt rettet mot effekten av havvindanlegg, men kan enkelt modifiseres til å omfatte generell sårbarhet så vel som sårbarhet for andre stressfaktorer som bifangst i fiskeriene, forstyrrelser fra skipstrafikk og oljeforurensning, sier Fauchald.

Les mer om direktoratsgruppas identifisering av utredningsområder for havvind hos NVE

Les rapporten Verdisetting av sjøfuglers sensitivitet for havvind i norske kyst- og havområder

Kontakter

Bilder

Kartet beskriver sårbarheten til de de viktigste sjøfuglartene og andre fuglearter med tilknytning til saltvann som oppholder seg regelmessig i Norge. Illustrasjon: NINA
Kartet beskriver sårbarheten til de de viktigste sjøfuglartene og andre fuglearter med tilknytning til saltvann som oppholder seg regelmessig i Norge. Illustrasjon: NINA
Last ned bilde
Ringgås er en av fugleartene med tilknytning til saltvann som kan bli påvirket av vindturbiner til havs. Foto: Oskar Bjørnstad
Ringgås er en av fugleartene med tilknytning til saltvann som kan bli påvirket av vindturbiner til havs. Foto: Oskar Bjørnstad
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Norsk institutt for naturforskning - NINA

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk institutt for naturforskning - NINA på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk institutt for naturforskning - NINA

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom