Politihøgskolen

Evaluering av ordningen med radikaliseringskontakter

Del

Forskerne Charlotte Tandberg og Jacob Ravndal ved Politihøgskolen har levert en omfattende evalueringsrapport av politiets radikaliseringskontaktordning.

FORSKERNE: Jacob Ravndal og Charlotte Tandberg.
FORSKERNE: Jacob Ravndal og Charlotte Tandberg. Foto: Linea Bancel, Politihøgskolen

En av hovedkonklusjonene er et forslag om å tegne opp ordningen på nytt, sammen med kommunene. Politiet har også blitt gitt et umulig oppdrag fra myndighetene, mener forskerne.

Charlotte Tandberg oppsummerer tre overordnede funn på følgende måte:

  • For det første er politiets rolle, ansvar, oppgaver og juridiske rammer innen dette virkeområdet svært uklare. Kort fortalt skyldes det at myndighetene ikke har gitt tilstrekkelige føringer for hvordan dette arbeidet skal organiseres og utføres eller hvordan ansvaret for ulike typer oppgaver skal fordeles mellom for eksempel PST, politiet og kommunene.

Hun påpeker videre forskjeller i praktiseringen.

  • For det andre finner vi at ordningen forstås, organiseres og praktiseres svært ulikt både i og mellom politidistriktene. I praksis betyr det at man i dag ikke kan forvente tilnærmet lik grad eller type oppfølging av den samme bekymringsmeldingen uavhengig av hvor man bor. Det er aldri bra.

Og videre at kommunene må trekkes inn.

  • For det tredje mangler kommunene et forpliktende og forankret forvaltningsmessig ansvar, til tross for at de er de som sitter på de viktigste tiltakene. Det er påfallende, og innebærer at det i praksis er opp til hver kommune å velge hvorvidt og i hvilken grad de vil jobbe med dette på en systematisk måte, sier Charlotte Tandberg.

Her er link til saken på politihogskolen.no – og selve rapporten

Det arrangeres også et seminar om rapporten ved Politihøgskolen 18. oktober. Informasjon om dette finner du her.

Kontakter

Pressevakt

488 87 934
(Åpen hverdager kl. 09 - 15) - ikke SMS

presse@phs.no

Om oss

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg pressemeldinger fra Politihøgskolen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye