Kulturdirektoratet

Positivt budsjett for kunstnerøkonomi og bærekraft

Del

- I dette budsjettforslaget styrker kulturministeren kunstnerøkonomien, og er tydelig på at også kultursektoren skal støtte opp under klimamålene. Det er også positivt at regjeringen fortsetter arbeidet med å øke mangfoldet i norsk kulturliv, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturdirektoratet.

Kulturdirektoratets direktør Kristin Danielsen.
Kulturdirektoratets direktør Kristin Danielsen.

– Regjeringen følger opp kunstnermeldingen når de nå styrker Statens kunstnerstipend med 20 millioner kroner og øker budsjettrammen for Norsk kulturfond til over 1 milliard kroner, sier Kristin Danielsen. – Særlig er det viktig at en såpass stor andel av de offentlige kulturmidlene forvaltes på armlengdes avstand fra myndighetene.

Regjeringen slår samtidig fast at den samlede politikken skal støtte opp om klimamålene, og legger bærekraft til som et viktig element i Kulturdirektoratets samlede mål. Det er Danielsen positiv til.

- Klima og miljø må adresseres med økende styrke fremover, også i kultursektoren. Vi tar dette på alvor og ønsker å legge til rette for at både vår organisasjon og kultursektoren samlet kan ta miljøbevisste valg og redusere klimaavtrykk, sier hun.

- Her er det viktig at regjeringen følger opp med konkrete satsinger. Det er positive signaler som kommer frem i målformuleringene, men så langt ser vi ingen tegn til en økonomisk satsing på klimatiltak i kultursektoren. Kulturdirektoratet står klare til å ta en rolle i dette videre arbeidet.

Tydeligere internasjonal retning
Kulturdirektoratet har som mål å bidra til et nyskapende, bærekraftig og mangfoldig kunst- og kulturliv, og å sikre at flere enn i dag tar kunsten og kulturen i bruk.

Dette arbeidet strekker seg også ut over landets grenser. For første gang slår statsbudsjettet fast at Kulturdirektoratets internasjonale arbeid skal bidra til å styrke kunstnerisk frihet og ytringsfrihet. Kulturdirektoratet skal også legge grunnlag for at aktører fra Norge benytter internasjonale muligheter.

- Dette gir en spennende retning for det internasjonale arbeidet, og er i tråd med diskusjonene på IFACCA World Summit, sier Danielsen. Hun er styreleder for IFACCA, den internasjonale sammenslutningen for statlige kulturetater. – Mange steder i verden blir det stadig vanskeligere å uttrykke seg. Regjeringen gir oss en viktig marsjordre i en tid hvor kunstnere møter store utfordringer med å utøve kunsten sin.

Satsing på mangfold, men flere må inkluderes
Kulturdirektoratet er nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren. Også mangfoldsarbeidet handler om økt ytringsfrihet, påpeker Danielsen.

- Mangfoldsarbeidet er en forutsetning for at vi skal få nye stemmer inn i kultursektoren og sikre at den kunstneriske friheten gjelder for alle, sier hun.

- Derfor er det positivt at regjeringen fortsetter satsingen på mangfoldstiltak i kultursektoren, blant annet gjennom en reell økning i ordningene for nasjonale minoriteter.

Danielsen etterlyser likevel flere virkemidler som kan bidra til at enda større del av befolkningen tar kunst og kultur i bruk.

- De varslede regionale kulturfondene vil kunne være et godt supplement til de nasjonale ordningene, dersom de finansieres godt og har en riktig innretning. Her håper jeg på tydeligere signaler fra regjeringen i det videre arbeidet, sier hun.

Kontakter

Følg pressemeldinger fra Kulturdirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturdirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kulturdirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye