Virke

Virke med høye forventninger til regjeringens enøk-plan

Del

Når regjeringen i dag legger frem sin nye handlingsplan for energieffektivisering har Virke høye forventninger til at den bruker de virkemidlene den har til rådighet til å skape økt byggeaktivitet samt hjelpe nordmenn å kutte strømregningene.

Aslaug Koksvik, direktør Virke byggevarehandel.
Aslaug Koksvik, direktør Virke byggevarehandel.
  • Selv om prisene har stabilisert seg etter sjokket i 2021 så må vi ikke glemme at den billigste energien er den vi ikke bruker. Når nordmenn gjør oppgraderinger i hjemmet er det viktig at de får støtte til å gjøre den ekstra investeringen som kan ha stor innvirkning på forbruket og strømregningen, sier bransjedirektør Aslaug Koksvik i Virke byggevarehandel 

Hvis flere velger å etterisolere yttervegger, yttertak og skifte til superisolerte vinduer og dører, vil det både motvirke den bråstoppen vi nå ser i byggeaktiviteten og tillegg vil boligeiere redusere risikoen sin for høye strømregninger når det blir kaldt ute.  

I tillegg til å redusere energiforbruket i boliger bidrar slike tiltak også til at vi tar bedre vare på og forlenger levetiden til de byggene som allerede er bygget. Det gir mindre avfallsmengder og lavere ressursbruk.  

  • De tiltakene for energieffektivisering som varer lengst, slik som å etterisolere tak og vegger, er også de som er vanskeligst og dyrest å gjennomføre for en boligeier. Her må regjeringen trå til og gi støtte også dem som ikke har masse penger på bok, sier Koksvik.  

Om oss

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer. 

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye