Widerøe

Fortsatt god enhetsinntekt og økt kabinfaktor i september

Del

Beslutningen om å redusere kapasiteten i høst har vært vellykket. Totalt er antall seter redusert med 9% i forhold til 2022. Til tross for en reduksjon i antall passasjerer som reiste med Widerøe i september sammenlignet med 2022 (-7,7%), så øker kabinfaktor med 1,3 prosentpoeng. Redusert kapasitet ute i markedet øker også enhetsinntektene, noe som er helt nødvendig i dagens situasjon med generell kostnadsøkning, historisk lav kronekurs og sterk økning i avgifter.

-Høsten har så langt levert som planlagt. Vi treffer bra med kapasiteten og klarer, til tross for nedgang i antall passasjerer i september, å levere økt kabinfaktor og solid enhetsinntekt. Det er vi fornøyd med i et ellers turbulent marked, sier konsernsjef i Widerøe AS Stein Nilsen.  

Deler av anbudskonkurransen på FOT nettet er avgjort og Widerøe skal fly Andenes, Evenes og Lakselv i kommende anbudsperiode. Lakselv er tilbake på Widerøes rutekart, mens Røros forsvinner ut fra 1. april 2024.

– Vi er selvsagt svært fornøyde med å være tilbake i Lakselv og gleder oss til å ønske nye og gamle passasjerer «velkommen om bord» fra 1. april, sier Kommersiell Direktør i Widerøe Christian Skaug. -Samtidig er det leit å miste Røros. Det er en fantastisk destinasjon som det har vært et privilegium å fly på. Denne gangen nådde vi ikke opp, men vi håper å komme tilbake til Røros ved neste korsvei, avslutter Skaug.  

Vi venter fremdeles avklaring på øvrige ruteområder. Forhandlingene på disse ruteområdene pågår fortsatt.  

Widerøe har i september gjennomført en reiseundersøkelse blant våre passasjerer. 17.000 passasjerer har svart på undersøkelsen og spørsmålene gjelder privatreiser- ikke arbeidsreiser. Resultatene nasjonalt viser at halvparten av Widerøes kunder (50,4%) vil reise mindre enn tidligere i året som kommer. 40% oppgir at reiseplanene forblir uendret til tross for redusert kjøpekraft og økonomisk usikkerhet. De som planlegger å reise skal i hovedsak besøke familie og venner, eller på helgetur i inn- og utland. Reise kommer øverst på prioriteringslisten av hva folk vil bruke penger på fremover, deretter følger restaurant/uteliv, kultur/sport- og friluftsliv. Det som velges bort er mote, interiør, hus og hjem. 

De som allerede reiser mest (flere enn 10 reiser det siste året) svarer i større grad at deres reiseplaner er upåvirket av den økonomiske situasjonen. At denne gruppen i langt mindre grad er påvirket av de økonomiske nedgangstidene er svært positivt. Det betyr at en stor gruppe av Widerøes mest aktive reisende fremdeles vil fortsette å reise tilnærmet som før.  

-Vi er svært fornøyde med at en stor andel av Widerøes kunder fremdeles vil prioritere reise i tiden fremover, sier Konsernsjef i Widerøe Stein Nilsen. – Spesielt hyggelig er det å se at reisende som allerede utgjør et stort volum blant Widerøes passasjerer, i liten grad har endret sine reiseplaner. Når det er sagt så ser vi samtidig at mange kjenner på tøffere økonomiske tider og kutter i antall planlagte reiser som følge av dette. Det vil åpenbart påvirke etterspørselen fremover og vil stille krav til presisjon i måten vi tilpasser tilbudet dersom vi skal klare å beholde enhetsinntekt og kabinfaktor i månedene som kommer, avslutter Nilsen.  

Kontakter

Om oss

Widerøe er Norges eldste luftfartskonsern med over 3500 engasjerte medarbeidere. Konsernet består av datterselskapene Widerøe`s Flyveselskap AS, Widerøe Ground Handling AS, Widerøe Technical Services AS, Widerøe Zero AS, Widerøe Property AS og Widerøe Asset AS.

I Distrikts-Norge er Widerøes flyvninger av stor betydning for både næringsliv, helsevesen, utdanning, reiseliv og kultur, og fungerer som distriktenes kollektivtransport. Widerøe Ground Handling håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge og Widerøe Technical Services er representert med tekniske baser og tjenester på fem ulike destinasjoner i Norge. 

Widerøe-konsernet eies av Flyco og Fjord1 med eierandeler på henholdsvis 66 og 34 prosent. 

Følg pressemeldinger fra Widerøe

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Widerøe på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Widerøe

Økt kabinfaktor, stabilt høy enhetsinntekt, rutenyheter og fulle julefly4.12.2023 12:06:47 CET | Pressemelding

Trafikktall November fortsetter trenden fra september og oktober og viser en svak økning i antall passasjerer. Widerøe fortsetter å justere tilbudet inn mot forventet etterspørsel og sesongmessige variasjoner, og har kuttet produksjonen med 3,8 prosent mot fjoråret. Dette gir en økning av kabinfaktor i november på litt over tre prosentpoeng. Enhetsinntekten holder seg stabilt høy sammenlignet med fjoråret. - Widerøe er fornøyd med at november fortsetter trenden med økt kabinfaktor og stabil, høy enhetsinntekt, sier konsernsjef i Widerøe Stein Nilsen. -Dette, kombinert med en god driftsstabilitet når det gjelder både regularitet og punktlighet, gjør at november i sum er en god måned for Widerøe, avslutter han. Markedet Widerøe ser noen endringer i etterspørselen i november. Etterspørselen fra forretningsmarkedet er sterkere enn i fjor i samme periode, mens etterspørselen fra ferie og fritid svekker seg. Widerøes egen reiseundersøkelse med innspill fra 17.000 passasjerer, viste at ferie

Julebookinger tar seg opp i oktober, Widerøe vinner bærekraftspris og det haster med avklaring av anbud på kortbanenettet1.11.2023 09:51:16 CET | Pressemelding

Markedet Markedet i oktober holder seg stabilt. Vi ser en svak økning i antall passasjerer samtidig som at antall tilbudte seter i markedet er redusert med 3,8 prosent. Det gir forbedret kabinfaktor med to prosentpoeng samt økt enhetsinntekt i oktober. Salget fremover er stabilt. Vi ser at våre passasjerer bestiller julereisene tidligere i år enn i fjor, og de mest populære avgangene begynner allerede å fylles opp. Det betyr samtidig at det begynner å haste dersom du planlegger å fly hjem til jul. - Årets store utfartsdag er torsdag 21. desember med forventet mye trafikk også på fredag 22. desember. Juleflyene er fullere nå enn de var på samme tidspunkt i fjor og det er åpenbart at nordmenn planlegger julereisen tidligere enn foregående år, sier kommersiell direktør i Widerøe AS Christian Skaug. – Vi har fremdeles ledige seter, men jeg vil oppfordre de som allerede har bestemt seg for å reise i julen, om å bestille så raskt som mulig. De billigste billettene går først og de mest populæ

Widerøe Zero, Strawberry og Seabrokers går sammen om lansering av elektriske «helikopterfly» i Skandinavia20.10.2023 10:00:00 CEST | Pressemelding

Tidligere i år signerte Widerøe Zero en intensjonsavtale om kjøp av inntil 50 små helelektriske «helikopterfly». Nå tar de neste skritt, og med seg på laget har de fått hotellkonsernet Strawberry og infrastrukturselskapet Seabrokers Innovations. Sammen skal de utforske hvordan disse flyene kan skape fremtidens optimale transportløsning for Skandinavias mange mindre tilgjengelige steder.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom