Norsk-Tysk Handelskammer

CBAM trer i kraft – hva betyr CO2-tollen for bedrifter?

Del

Den 1. oktober trer den såkalte Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) i kraft som grensejusteringsmekanisme for CO₂ i EU. Formålet er å kompensere for konkurranseulempene bedrifter i EU har på grunn av strenge klimakrav, ved å heve prisnivået for utslippsintensiv import fra tredjeland opp til det europeiske prisnivået. For bedrifter i Tyskland innebærer dette mer byråkrati, noe som også kan påvirke norske handelspartnere.

AdobeStock/bsd studio

Det nye grensejusteringssystemet betyr at fra 2026 må bedrifter kompensere for forskjellen mellom CO₂-prisen i EU og det enkelte tredjelandet dersom de ønsker å importere følgende produkter til EU: jern, stål, aluminium, gjødsel, hydrogen, sement og strøm. Tiden fra 1. oktober 2023 til 1. januar 2026 vil være en overgangsfase. I løpet av denne perioden skal CBAM innføres uten økonomiske konsekvenser. Bedrifter er ikke pålagt å kjøpe sertifikater. Hvert kvartal må de likevel framlegge en rapport for EU-kommisjonen med en rekke opplysninger. Første melding skal sendes innen slutten av januar 2024. Den skal blant annet inneholde mengden importerte varer, utslippene og CO₂-prisen i opprinnelseslandet. I tillegg kreves det kompliserte utslippsberegninger.

Kompleks detaljregulering og mange åpne spørsmål

Et sentralt mål for CBAM er å forhindre såkalt karbonlekkasje i energiintensive bransjer, altså at produksjonen legges til land med lavere utslippskostnader. For øyeblikket overskygges imidlertid dette målet av mangel på informasjon under iverksettingen.

For kvartalsrapportene i overgangsfasen er importørene pålagt å beregne og dokumentere direkte og indirekte utslipp. En svært komplisert oppgave. Dermed blir en smidig datautveksling i den globale forsyningskjeden avgjørende. Ifølge Tysk industri- og handelkammer (DIHK), som representerer næringslivets interesser i Tyskland, frykter mange foretak at de ikke vil motta påkrevde registreringsdata om omfang og kvalitet i tide. Dessuten er det fortsatt uklart hvilken myndighet som skal være ansvarlig for den nasjonale gjennomføringen av CBAM. På tysk foreligger det verken en registreringsportal eller en offisiell veiledning. DIHK krever derfor at EU-kommisjonen skal innføre et ubyråkratisk egenrapporteringsverktøy for CBAM og integrere CBAM-krav i nettstedet Access2Markets. Få dager før CBAM trer i kraft har dette ennå ikke skjedd.

«De konkrete konsekvensene av CBAM for tysk industri er uforutsigbare, men vi forventer en varig effekt på vareproduksjonen hos europeiske industribedrifter og utenlandske produsenter,» sier Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer. «De sterkeste industrisektorene i Tyskland, nemlig bilindustri og maskinteknikk, er preget av råstoffintensive produksjonsprosesser. For eksempel står bilindustrien for 26 prosent av det tyske stålforbruket, mens maskinindustrien bruker 11 prosent.»

 Fra 2026 blir det enda mer komplisert

Når overgangsfasen utløper i 2026, vil importører få enda flere forpliktelser, som å søke om et CBAM-sertifikat som «godkjent registrator», beregne direkte og indirekte utslipp av produktet som importeres til EU, levere en årlig CBAM-erklæring og kjøpe det nødvendige antallet CBAM-sertifikater fra den ansvarlige CBAM-myndigheten for å dekke de direkte og sannsynligvis også indirekte utslippene. Innen utløpet av overgangsperioden vil Kommisjonen vurdere å utvide virkeområdet til andre varer, blant annet organiske forbindelser og polymerer.

Konsekvenser for norske handelspartnere

Import fra landene i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) omfattes ikke av bestemmelsene. Selgere av CBAM-varer som i henhold til kriteriene ikke er forpliktet til å sende inn CBAM-rapporter, må likevel regne med å måtte å besvare informasjonsforespørsler fra kunder eller deres CBAM-registratorer for CBAM-varer som eksporteres.

Kontakter

Norsk-Tysk Handelskammer

Siden 1986 har Norsk-Tysk Handelskammer jobbet for økt handel, næringssamarbeid og erfaringsutveksling mellom Norge og Tyskland. Norske og tyske bedrifter kompletterer hverandre på mange områder. Vår visjon er å være en naturlig partner for eksportorienterte bedrifter og sørge for at kundene og medlemmene våre drar nytte av samarbeidspotensialet landene imellom.

Som eksperter er vi det første kontaktpunktet og rådgiver for aktører innen norsk-tyske næringslivsforbindelser uavhengig av bedriftsstørrelse og bransje. Gjennom vår bilaterale plattform åpner vi dører, bygger broer og bidrar til verdiskapning for våre medlemsbedrifter og kunder.

Som nøytral partner for norske og tyske bedrifter representerer og fremmer vi vårt nettverks interesser og mål i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Handelskammeret har over 800 norske og tyske medlemsbedrifter og er en del av et verdensomspennende nettverk av tyske utenlandshandelskamre (AHKs), lokalisert på 140 steder i 92 land.

Følg pressemeldinger fra Norsk-Tysk Handelskammer

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk-Tysk Handelskammer på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk-Tysk Handelskammer

Tysk kraftverkstrategi: positivt signal for forsyningssikkerheten i næringslivet8.2.2024 09:33:37 CET | Pressemelding

Den tyske regjeringen har lagt fram planer for en kraftverkstrategi som innebærer en anbudsrunde for gasskraftverk med en samlet kapasitet på opptil ti gigawatt i nær fremtid. Målet er å utjevne variasjonene i den stadig økende andelen av vind- og solkraft i energiforsyningen. Slik skal det tyske elektrisitetssystemet avkarboniseres og samtidig opprettholde forsyningssikkerhet på lang sikt.

Strømprispakke: Den tyske regjeringen avlaster kraftintensive foretak13.11.2023 09:28:30 CET | Pressemelding

I forrige uke ble den tyske regjeringen enige om ytterligere lettelser for selskaper i Tyskland de neste fem årene. Særlig bedrifter med spesielt kraftkrevende produksjon vil dra nytte av strømprispakken, og produksjonsindustrien avlastes. En senkning av elavgiften skal i første omgang lovreguleres for årene 2024 og 2025. Det er enighet om at reduksjonen skal gjelde frem til 2028, forutsatt at det foreligger finansiering i statsbudsjettet. Regjeringen ber nå parlamentet sørge for at tiltakene vedtas så raskt som mulig.

Tysklands næringsminister presenterer en ny industristrategi – med tiltak som også fremmer norsk-tysk samarbeid26.10.2023 11:02:28 CEST | Pressemelding

Tysklands nærings- og klimaminister, visekansler Robert Habeck, presenterte landets nye industristrategi på tirsdag. Strategien identifiserer noen sentrale handlingsområder: Å sikre Tyskland som industriland, fornye velstanden og styrke næringslivssikkerheten. Tiltakene som planlegges for å nå disse målene, innebærer også et stort potensial for norsk-tysk samarbeid på flere områder.

Norsk-tysk arbeidsgruppe for hydrogen mener statsbudsjettet «mangler et klart signal»19.10.2023 11:06:35 CEST | Pressemelding

Forslaget til statsbudsjett for 2024 er en skuffelse for hydrogenindustrien. Regjeringen har, til tross for Stortingets anmodning, ikke lagt til rette for et nasjonalt konsept for differansekontrakter. Ifølge både industrien og en studie på oppdrag fra regjeringen vil nettopp slike kontrakter være et avgjørende verktøy for å fremme utviklingen av et innenlands hydrogenmarked. Arbeidsgruppen for hydrogen i Norsk-Tysk Handelskammer mener at det mangler et klart signal for både norsk og tysk industri.

Den tyske regjeringen sier ja til omformerproduksjon i Warnemünde28.9.2023 09:17:19 CEST | Pressemelding

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius har gitt klarsignal for bygging av omformerplattformer på marineverftet Warnowwerft i Rostock-Warnemünde. Allerede i midten av september hadde den tyske nærings- og klimaministeren Robert Habeck ved flere anledninger gitt uttrykk for at regjeringen vil støtte produksjon av omformerplattformer i Tyskland. Den tyske regjeringen forventer at bare for det tyske markedet vil det i perioden 2026–2045 være behov for 33 omformerplattformer, hver med en kostnad på rundt to milliarder euro.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye