RayvnRayvn

DSB inngår ny rammeavtale for styrket beredskap med RAYVN/Proactima

Del

(Bergen/Stavanger, 26. september 2023) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har byttet ut dagens leverandør av felles beredskaps- og krisestøtteverktøy og inngår rammeavtale med det norske konsortiet RAYVN / Proactima for å bedre den felles offentlige beredskapsevnen. 

F.v fra Carl W. Barth (SVP EMEA Sales RAYVN), Erik Skaara (Chief Business Development and Co-founder RAYVN), Henrik von Schlanbusch (Chief Product Officer and Co-founder), Trond Winther (CEO Proactima), Ivar Lunde (Head of Emergency and Crisis Management Proactima) og Stian Hetlevik (Head of Digital Solutions Proactima).
F.v fra Carl W. Barth (SVP EMEA Sales RAYVN), Erik Skaara (Chief Business Development and Co-founder RAYVN), Henrik von Schlanbusch (Chief Product Officer and Co-founder), Trond Winther (CEO Proactima), Ivar Lunde (Head of Emergency and Crisis Management Proactima) og Stian Hetlevik (Head of Digital Solutions Proactima).

DSBs nye beredskaps- og krisestøtteverktøy skal bidra til å styrke samvirke og effektivt koordinere informasjon og kommunikasjon under uønskede hendelser mellom offentlige aktører på alle nivåer, så vel som med private. Gjennom DSB får direktorater, statsforvaltere, sivilforsvarsdistrikter, kommuner og andre som er involvert i krisehåndtering tilgang på det nye beredskaps- og krisestøtteverktøyet. 

Det er planlagt at DSB, kommuner, statsforvaltere, Sysselmesteren og sivilforsvaret har implementert verktøyet og etablert effektive samvirkenettverk på den nye digitale samvirkearenaen fra 1. oktober. 

Les hele nyheten på DSBs hjemmesider:DSB har inngått rammeavtale for felles beredskaps- og krisestøtteverktøy  

–Vi er stolte og glade over at DSB styrker nasjonal beredskap gjennom anskaffelse av et nytt digitalt verktøy med tilhørende tjenester. Avtalen viser at offentlig beredskap er i utvikling med fornying og stadig på jakt etter de beste løsningene. Vi ser frem til å levere tjenester av høy kvalitet som vil bidra til å styrke den fremtidige offentlige beredskapsevnen, sier medgrunnlegger og produktsjef Henrik von Schlanbusch i RAYVN. 

RAYVN / Proactima er et helnorsk konsortium som lagrer all informasjon i Norge, og som representerer det beste av teknologiske løsninger for krisehåndteringssystemer, fagkompetanse og kapasitet.  

Det var ni kvalifiserte leverandører og fire ble invitert til å levere tilbud. RAYVN / Proactima scoret høyest på alle kriterier; løsning, kvalitet og pris. Avtalen omfatter opsjon på verktøy fra Dmaze for risiko- og sårbarhetsanalyse og øvelsesplanlegging, samt konsulenttjenester.  

–Det offentlige har behov for å styrke samhandlingen i kriser. Vår løsning øker samfunnssikkerheten og styrker beredskapsevnen til aktørene i dette samspillet.  RAYVN / Proactima har sammen både kunnskap og verktøy for å koble ulike aktører på samme plattform for samhandling i beredskapsplanlegging, øving og håndtering. Med økt kompleksitet, risiko og nye sårbarheter, er det nødvendig med ny kunnskap, metoder og verktøy for å forstå og håndtere risiko, sier Trond Winther, administrerende direktør i Proactima.

Kontakter

Pressekontakt

Oda Nødtvedt
M: +47 950 20 408
E: oda.nodtvedt@proactima.com

Om Rayvn og Proactima

Om RAYVN

RAYVN ble grunnlagt i 2016 i Bergen, Norge, rundt ett hovedprinsipp - å tilby markedet et enkelt, intuitivt og effektivt system for å hjelpe organisasjoner og mennesker med å forberede seg på og håndtere kritiske hendelser. Vi er overbevist om at enkelhet og brukervennlighet er de viktigste kravene til en løsning for håndtering av kritiske hendelser.

Om Proactima

Proactima er ledende i Norge innen risikostyring, bærekraft, HMS og samfunnssikkerhet.

Vi går på jobb hver dag for å gjøre en forskjell – slik at kundene våre tar bedre beslutninger, kommer i mål og løser samfunnets utfordringer. Sammen med kundene våre skaper vi et tryggere og bærekraftig samfunn. Vi har ekspertisen som finner gode løsninger som fungerer i praksis og er i tråd med krav og forventninger fra kunder, myndigheter og samfunnet. Vårt verktøy Dmaze er en digital plattform for virksomhetsstyring og risikostyring. Dmaze hjelper virksomheter å digitalisere arbeidsprosesser og strukturere data på en smart måte. Sammen er vi en del av løsningen. 

Proactima har rundt 100 konsulenter og kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.