Enova

Enova styrker satsingen på energieffektivisering i yrkesbygg og boligselskap

Del

Enova lanserer tre program som skal gi mer energieffektivisering i eksisterende bygg. Ett program er rettet mot borettslag og sameier, mens de to andre programmene skal styrke energieffektiviseringen i yrkesbygg. Det vil være konkurranse om støttemidlene. Første søknadsfrist for yrkesbygg er 24. oktober mens den for boligselskap er 27. november.

Enova styrker satsingen på enegiefektivisering i yrkesbygg og boligselskap. Nå lanseres tre program som skal gi mer energieffektivisering i eksisterende bygg.
Enova styrker satsingen på enegiefektivisering i yrkesbygg og boligselskap. Nå lanseres tre program som skal gi mer energieffektivisering i eksisterende bygg. Foto: Enova SF

- Vi ønsker å øke etterspørselen etter energitiltak i bygg samt styrke bruken av Energimerke og vekst i energitjenestemarkedet. Disse programmene legger til rette for energitiltak som gjør at aktører i byggsektoren får lavere energikostnader og mer attraktive bygg, sier Anna Barnwell, markedssjef i Enova. 

Les mer om Energimerkeordningen her 

--Effektiv bruk av energi er en forutsetning for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Regjeringen har derfor presisert mandatet til Enova knyttet til energi slik at det nå omfatter energieffektivisering i alle sektorer.  Enovas satsing på energieffektivisering i næringsbygg og boligselskap, er et viktig bidrag til å spare energi. Det er bra både for klima og natur, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). 

Forbedring av energitilstand i yrkesbygg 

Enova kan gi investeringsstøtte til prosjekter som forbedrer energitilstanden i eksisterende yrkesbygg med mer enn 20 %. Programmet er særlig relevant for bygninger som har et stort potensial for forbedring av energistandard - typisk eldre og/eller energikrevende bygg. 

-Det er opp til søker å bestemme hvilke energitiltak man vil gjennomføre for å oppnå målet. Alle energitiltak som bidrar til å redusere beregnet levert energi kan støttes, sier Anna Barnwell i Enova. 

Støtten fra Enova kan dekke inntil 30 % av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner. Det er konkurranse om støttemidlene. 

Les mer om programmet og søknadsfrister her 

Energikartlegging i yrkesbygg 

Enova kan gi støtte til å gjennomføre energikartlegging i yrkesbygg. For at kartleggingen skal bli et nyttig verktøy for byggeier skal kartleggingen gjennomføres av en ekstern energirådgiver, med mindre søkerselskapet selv har kompetanse til å oppfylle kravene. 

- Slik vil byggeier eller leietaker få en kartleggingsrapport som gir en faktabasert oversikt over bygningers nåværende energitilstand og forbedringspotensial, fremhever Barnwell. 

Støtten fra Enova kan dekke inntil 50 % av kostnadene, og maksimalt 400 000 kroner. Det er konkurranse om støttemidlene. 

Les mer om programmet og søknadsfrister her 

Forbedring av energitilstand i borettslag og sameier 

Enova kan gi investeringsstøtte til energitiltak i borettslag, boligsameier og andre boligselskap. For å kunne søke må man ha en plan for å forbedre energitilstanden med 20 % eller mer. Også her vil det være nødvendig å bruke en ekstern energirådgiver til å sette realistiske mål og finne riktige energitiltak. 

- Her vil det være opp til søker å bestemme hvilke energitiltak man vil gjennomføre for å oppnå målet. Alle energitiltak som bidrar til å redusere beregnet levert energi kan støttes så lengesluttresultatet er en forbedring i beregnet levert energi, påpeker Barnwell. 

Støtten fra Enova kan dekke inntil 30 % av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner. Det er konkurranse om støttemidlene.  

Les mer om programmet og søknadsfrister her 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

ipsum
ipsum
Last ned bilde
Anna Barnwell er markedssjef i Enova
Anna Barnwell er markedssjef i Enova
Last ned bilde

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

Ny utlysing i EUs innovasjonsfond27.11.2023 09:15:00 CET | Pressemelding

Torsdag 23.november åpnet en ny utlysning i EUs innovasjonsfond. Nå blir det også mulig å søke for selskap innenfor maritim transport og luftfart. Det betyr nye muligheter for norske selskap som vil ha bred europeisk støtte til sine teknologiprosjekt. Ved forrige tildeling i juni i år, gikk innovasjonsfondet inn med hele 5,7 milliarder kroner i fem norske prosjekt. - Vi gleder oss til å ta imot nye søkere fra norske selskap. Det sterke resultatet i sommer viser at norsk industri og næringsliv er helt i front på flere teknologiområder, sier Ingunn Syrstad Bøgeberg i Enova. Hun er nasjonalt kontaktpunkt for innovasjonsfondet i Norge og er i tett dialog med de selskapene som søker støtte.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom