Enova

Enova med forsterket satsing for varmesentraler

Del

Enova ønsker et større løft for varmesentraler i særlig bygg og industri og hever maksimalt støttenivå fra 2 millioner kroner til 9 millioner kroner. Hensikten er å få et større tempo i den omstillingen som er nødvendig for å sikre at vi når nasjonale klimamål for 2030 med et energisystem som takler den utviklingen som må komme.

Enova ønsker et større løft for varmesentraler i særlig bygg og industri og hever maksimalt støttenivå fra 2 millioner kroner til 9 millioner kroner.
Enova ønsker et større løft for varmesentraler i særlig bygg og industri og hever maksimalt støttenivå fra 2 millioner kroner til 9 millioner kroner. Foto: Enova

- Enova skal bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Nå legger vi fram et revidert støtteprogram for varmesentraler samtidig som vi forsterker med mulighet for tilvalg. Med denne endringen håper vi å kunne nå nye målgrupper, sier Marit Sandbakk, seniorrådgiver i Enova. 

Varme er det formålet som trekker mest energi, både i bygg og i industri. Hvordan vi velger å produsere varmen er derfor av stor betydning for hvilket avtrykk vi får – på klimagassutslipp og som belastning på kraftnettet. 

Kutt i fossil energibruk 

Programmet Varmesentraler er et tilbud til aktører som ønsker å installere varmesentraler basert på fornybare energikilder til bygningsoppvarming eller til industrielle produksjonsformål. Tilbudet inkluderer også utvalgte idrettsanlegg. Programmet skal bidra til effektavlasting og fleksibilitet for energisystemet ved å fremme økt utbredelse av termisk infrastruktur i bygg og virksomheter slik at vi unngår å bruke direkte elektrisk oppvarming 

-Norge har satt seg klare klimamål for 2030. Skal vi nå dem må vi ha virkemidler som motiverer industri og næringsliv til å gå for fornybare løsninger heller enn fossile, og til å velge elektrifisering via varmepumper for å oppnå kutt i fossil energibruk og for å avlaste effekt, sier Sandbakk. 

Trenger mer energi og effekt 

Enova har støttet varmesentraler i mange år nettopp fordi de bidrar til omlegging fra fossile til fornybare løsninger. I tillegg er sentralene viktige for avlastning av nettet. 

Status for energisystemet, er at vi trenger langt mer energi og effekt i framtiden enn det vi har tilgjengelig. Når vi nå justerer eksisterende tiltak samt utvikler nye, er det med håp om å intensivere omleggingen til de løsningene som gir mest nytte for energisystemet. Vi har godt håp om at dette treffer markedet, sier Sandbakk. 

Fra to til ni millioner kroner 

Maksimal støtte for varmesentraler heves fra 2 millioner kroner til 9 millioner kroner. En slik støtte vil kunne favne varmesentraler på opp til og med 3,0 MW. 

-Satsingen gjennom Varmesentralprogrammet som lanseres nå, skal løpe i 4 år og vil avsluttes i 2027.  Slik kan vi sikre at forprosjektene er realisert og at klima- og energi og effektgevinstene nås innen 2030, avslutter Sandbakk. 

Les mer om programmet her 

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Marit Sandbakk er seniorrådgiver i Enova
Marit Sandbakk er seniorrådgiver i Enova
Last ned bilde

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

Ny utlysing i EUs innovasjonsfond27.11.2023 09:15:00 CET | Pressemelding

Torsdag 23.november åpnet en ny utlysning i EUs innovasjonsfond. Nå blir det også mulig å søke for selskap innenfor maritim transport og luftfart. Det betyr nye muligheter for norske selskap som vil ha bred europeisk støtte til sine teknologiprosjekt. Ved forrige tildeling i juni i år, gikk innovasjonsfondet inn med hele 5,7 milliarder kroner i fem norske prosjekt. - Vi gleder oss til å ta imot nye søkere fra norske selskap. Det sterke resultatet i sommer viser at norsk industri og næringsliv er helt i front på flere teknologiområder, sier Ingunn Syrstad Bøgeberg i Enova. Hun er nasjonalt kontaktpunkt for innovasjonsfondet i Norge og er i tett dialog med de selskapene som søker støtte.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom