Enova

Ti hydrogenkjøretøy og tre fyllestasjoner får Enovastøtte

Del

Enova gir 9,8 millioner kroner i støtte til ti hydrogenkjøretøy og 25 millioner kroner i støtte til tre hydrogenstasjoner. Støtten til kjøretøyene skal føre til mer erfaringer fra drift av hydrogenlastebiler i Norge. Fyllestasjonene skal gjøre det mulig å ta i bruk hydrogenlastebiler for transporter over lengre distanser.

Enova gir støtte til ti nye hydrogenlastebiler for å få mer erfaringer fra drift av slike i Norge. Fra før ruller det seks hydrogen lastebiler  rundt i Norge. Her er en av ASKO Midt-Norge sine.
Enova gir støtte til ti nye hydrogenlastebiler for å få mer erfaringer fra drift av slike i Norge. Fra før ruller det seks hydrogen lastebiler rundt i Norge. Her er en av ASKO Midt-Norge sine. Foto: ASKO Midt-Norge

-På veien til lavutslippssamfunnet må vi kutte utslipp i tungtransporten. Enova støtter de som går foran, og nå tas de første stegene for å ta i bruk hydrogen som energibærer for tunge kjøretøy i Norge, sier markedssjef Marie Tranaas Skjærvik i Enova.

– Utslippene fra veitransporten skal ned. Vi har kommet langt i å elektrifisere personbilene. Nå må vi omstille og kutte utslipp fra de tunge kjøretøyene. Hydrogen er en av flere teknologier som vil kunne bidra til det. Enovas støtte til hydrogenstasjoner og tunge hydrogenkjøretøy er et viktig bidrag i utviklingen og utbredelsen av nye teknologier innen landtransport, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Hydrogen i rute mellom Stavanger og Oslo

De ti tilsagnene for kjøretøy går alle til logistikkselskapet SR Group med hovedkvarter i Rogaland. SR Group planlegger å anskaffe ytterligere 12 til 15 større kjøretøy som skal gå i rute mellom Stavanger og Oslo.  

- Vi har forpliktet oss til nullutslippstransport av fiskefôr og oppdrettsfisk fra Stavanger, via HIMA Seafood sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Rjukan, til Gardermoen og tilbake via Vestby. Her peker hydrogen seg ut som mest aktuelle energibærer, sier Roy Kristensen, Assistant CEO i SR Group.

De første hydrogenstasjonene for tungtransport i Norge

Tre fyllestasjoner på Dombås, Stavanger og Vestby får støtte og Vireon har seks måneder på å fatte investeringsbeslutning for disse. Dersom stasjonene etableres, blir det de første fyllestasjonene i Norge som dimensjoneres for lastebiler, ut over stasjonen ASKO har etablert i Trondheim og stasjonen på Hellesylt som Vireon allerede har under etablering.

-Vi er glade for at Enova støtter utbygging av fyllestasjoner for grønt hydrogen. Støtte til tre stasjoner er en god begynnelse, men det trengs mange flere stasjoner for at hydrogen skal bli et reelt alternativ til diesel i tungtransporten. Vi må bygge korridorer som gir transportselskapene den nødvendige tryggheten de trenger for å bytte ut diesel med hydrogen. Det håper vi Enova vil bidra til i de kommende utlysningene, sier Per Øyvind Voie, adm.dir i Vireon.

ASKO eneste med hydrogenlastebiler på veiene 

ASKO MIDT-NORGE er foreløpig den eneste aktøren som har hydrogenlastebiler på veiene i Norge. Selskapet har fire biler på veiene i dag, og to biler som leveres innen kort tid.

Disse går i dag i lokal og regional transport i Trøndelag, og fyller hydrogen på ASKOs anlegg på Tiller i Trondheim. ASKO MIDT-NORGE planlegger anskaffelse av ytterligere 14 hydrogenlastebiler med leveranser i 2025 og 2026. 

-Etablering av flere hydrogenstasjoner vil gi oss muligheten for å teste ut hydrogenteknologi for biler med lang rekkevidde. Lastebilprodusentene er klare til å rulle ut hydrogendrevne lastebiler. Vårt drivstoffhierarki sier at vi trenger et godt supplement til batterielektriske biler i vårt arbeid med å forsyne Norge med mat med nullutslippsbiler. Vi i ASKO håper dette er starten på flere hydrogenkorridorer mellom de store byene i Norge, sier Jørn Arvid Endresen, direktør i ASKO Midt-Norge.

Søknadsrunden ble gjennomført som konkurranse med frist i mai i år.  Det gjenstår to søknadsrunder til for 2023: 28.september kl. 12:00 og 5.desember kl. 12:00.

-Aktørene bør merke seg at vi nå spisser programmet ytterligere med det formål å få flere kjøretøy på veiene. Dette gjelder fra neste søknadsfrist – 28.september, sier Skjærvik.

Les mer om støtteprogrammet her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

Ny utlysing i EUs innovasjonsfond27.11.2023 09:15:00 CET | Pressemelding

Torsdag 23.november åpnet en ny utlysning i EUs innovasjonsfond. Nå blir det også mulig å søke for selskap innenfor maritim transport og luftfart. Det betyr nye muligheter for norske selskap som vil ha bred europeisk støtte til sine teknologiprosjekt. Ved forrige tildeling i juni i år, gikk innovasjonsfondet inn med hele 5,7 milliarder kroner i fem norske prosjekt. - Vi gleder oss til å ta imot nye søkere fra norske selskap. Det sterke resultatet i sommer viser at norsk industri og næringsliv er helt i front på flere teknologiområder, sier Ingunn Syrstad Bøgeberg i Enova. Hun er nasjonalt kontaktpunkt for innovasjonsfondet i Norge og er i tett dialog med de selskapene som søker støtte.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom