Enova

23 prosjekter får Enovastøtte til bedriftsladere for lastebiler

Del

23 prosjekter får i alt 39,1 millioner kroner i Enovastøtte for å bygge ladestasjoner for tunge kjøretøy. Dette er tredje runde med konkurranse for dette støtteprogrammet. Ladestasjonene skal være ferdig utbygd og i drift i løpet av våren 2025.

23 prosjekter får Enovastøtte til bedriftsladere for lastebiler. Dette gir 116 nye ladepunkt for tunge kjøretøy i Norge.
23 prosjekter får Enovastøtte til bedriftsladere for lastebiler. Dette gir 116 nye ladepunkt for tunge kjøretøy i Norge. Scania

-Enova støtter de som går foran og det er svært gledelig å se interessen for bedriftslading for tyngre kjøretøy. Utslippene fra tungtransporten må ned og dette viser at markedet tar omstillingen til nullutslipp på alvor, sier markedssjef Marie Tranaas Skjærvik i Enova.

Se kart over selskap som ble innvilget støtte i tredje runde av konkurransen her.

Ønsker flere tunge elektriske kjøretøy 

Formålet med støtteprogrammet er å stimulere til økt kjøp og bruk av tyngre elektriske kjøretøy. Satsingen skal legge til rette for varige markedsendringer gjennom tidsavgrenset støtte til utbygging av dedikert ladeinfrastruktur. Støtten skal stimulere til økt innfasing av tunge elektriske kjøretøy ved å redusere barrieren for investering og dermed øke konkurransekraft for det elektriske alternativet i markedet. Det gjenstår fortsatt en søknadsfrist i 2023 og planlagt varighet på programmet er inntil 2 år. 

116 nye ladepunkt 

Støtteprogrammet er rigget som en konkurranse der de selskapene som etablerer mest kW pr. støttekrone, får støtte av Enova. I denne søknadsrunden kom det inn sterke søknader og det var konkurranse om midlene. Søknader som hadde kostnadseffektivitet på 2100 kr/kW eller bedre, ble innvilget støtte. Totalt utgjorde dette 23 prosjekter med 116 ladepunkt. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Marie Tranaas Skjærvik er markedssjef i Enova
Marie Tranaas Skjærvik er markedssjef i Enova
Last ned bilde
Last ned bilde
Kart som viser nye ladestasjoner for bedriftslading - sept 2023
Kart som viser nye ladestasjoner for bedriftslading - sept 2023
Last ned bilde

Dokumenter

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

Ny utlysing i EUs innovasjonsfond27.11.2023 09:15:00 CET | Pressemelding

Torsdag 23.november åpnet en ny utlysning i EUs innovasjonsfond. Nå blir det også mulig å søke for selskap innenfor maritim transport og luftfart. Det betyr nye muligheter for norske selskap som vil ha bred europeisk støtte til sine teknologiprosjekt. Ved forrige tildeling i juni i år, gikk innovasjonsfondet inn med hele 5,7 milliarder kroner i fem norske prosjekt. - Vi gleder oss til å ta imot nye søkere fra norske selskap. Det sterke resultatet i sommer viser at norsk industri og næringsliv er helt i front på flere teknologiområder, sier Ingunn Syrstad Bøgeberg i Enova. Hun er nasjonalt kontaktpunkt for innovasjonsfondet i Norge og er i tett dialog med de selskapene som søker støtte.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom