Høgskolen i Innlandet

Diskuterer bærekraftig framtid på Hamar

Del

300 personer fra 14 land deltar under SANORD-konferansen på Hamar. Konferansen skal diskutere høyere utdanning sine bidrag til en bærekraftig framtid.

Douglas Syakalima ved talerstolen i et auditorium fylt med mennesker
Zambias utdanningsminister Douglas Syakalima holdt første hovedinnlegg i konferansen onsdag formiddag. Høgskolen i Innlandet.

Bakteppet for årets konferanse er dystert. Verden står overfor flere globale utfordringer som klimaendringer, tap av biologisk mangfold, krig og konflikt, fattigdom, tørke og sult. For mange mennesker er dette eksistensielle utfordringer som treffer samtidig og henger sammen. De kan ikke løses én etter én, og de kan ikke løses av én aktør alene.

– Jeg er sikker på at akademiske institusjoner, som vi representerer, er en del av løsningen. Hvem andre er bedre rustet enn oss til å finne de smarte tingene å gjøre for å snu utviklingen, spurte Svenkerud i sin tale under åpningen av konferansen onsdag formiddag.

Han understreket at det å finne løsninger krever både utstrakt samarbeid og stor kreativitet. Samtidig risikerer vi enorme konsekvenser for både enkeltmennesker og samfunn om vi ikke foretar oss noe.

– En unik rolle å spille

Zambias utdanningsminister, Hon. Douglas Syakalima, holdt første hovedinnlegg etter den offisielle åpningen.

Han poengterte at høyere utdanning har en unik rolle å spille. Han viste til at institusjonene utdanner kandidater med kompetanse til å løse komplekse globale utfordringer, og de leverer relevant forskning på tvers av fag.

SANORD-konferansen vil veksle mellom innlegg i plenum, og tematiske parallellsesjoner i mindre grupper. De tematiske møtene vil handle om temaer som lærerutdanning, klimaendringer, jordbruk, helse, digital teknologi i utdanning, globalt samarbeid, utfordringer og løsninger innen høyere utdanning, og kunstig intelligens.

Vil koble nord og sør

Konferansen er en arena for å utveksle erfaringer og kunnskap, men også for å koble forskere og undervisere i sør og nord til felles innsats og samarbeid.

– Møtet på Hamar er en arena for å bli kjent og knytte kontakt på tvers av geografi, institusjonelle grenser og fagdisipliner. Møtet er sånn sett et springbrett for å videreføre samarbeid også mellom de faste konferansene i SANORD-nettverket, sier Peer Jacob Svenkerud.

Parallelt med konferansen møttes representanter for institusjonene og myndigheter på åpningsdagen til en rundebords-diskusjon om SANORDs videre utvikling.

Satsing for høgskolen

Høgskolen i Innlandet er vertskap for konferansen som pågår fra onsdag til fredag.

Høgskolen har samarbeidsavtaler med flere av de andre institusjonene som deltar på Hamar. For eksempel fornyet høgskolen i fjor sitt samarbeid med Univeristy of Namibia, og inngikk en ny samarbeidsavtale med Namibia University of Science and Technology. Begge avtaler ble signert under et besøk i Namibia. Vi er også i ferd med å etablere samarbeidsavtale med universiteter i Sør-Afrika.

Avtalene åpner for konkrete samarbeidsprosjekter, og for utveksling av studenter og ansatte. Hvert år sender HINN rundt 30 studenter på praksisopphold i Namibia. Vi har også i skrivende stund studenter i praksis i Sør-Afrika.

– Vi har ambisjoner for vårt internasjonale arbeid. Vi ønsker å være en aktiv partner for institusjoner i andre deler av verden, og har de siste årene jobbet aktivt for å styrke oss. Samarbeidet med det sørlige Afrika er en av pilarene i dette, sier Peer Jacob Svenkerud.

Fakta om SANORD

  • SANORD står for «South African-Nordic Centre».
  • Mer enn 50 institusjoner innen høyere utdanning deltar i nettverket.
  • Nettverket samler partnere fra Norden og det sørlige Afrika.
  • Det er etablert for å skape samarbeid mellom institusjoner, på tvers av geografi.
  • Om lag årlig samles nettverket til konferanse, og denne gangen på Hamar.
  • Forrige konferansen ble holdt i Limpopo i Sør-Afrika.
  • Neste konferanse vil holdes i Cape Town, Sør-Afrika.

Kontakter

Bilder

En gruppe mennesker sitter rundt runde bort mens en person står oppreist og snakker til forsamlingen
Representanter for institusjoner i SANORD-samarbeidet og myndigheter møttes parallelt med konferansen onsdag for å diskutere SANORDs utvikling.
Last ned bilde