Halvparten opplever svekket økonomi - Et alvorlig bakteppe for statsbudsjettet

Del

Virkes nye forbrukerundersøkelse viser at annenhver nordmann opplever svekket økonomi sammenliknet med for et år siden. Seks av ti kjøper færre ting enn før. Virkesjefen mener husstandenes svekkede økonomi er et alvorlig bakteppe når regjeringen legger frem forslaget til statsbudsjett i starten av oktober.

- Annenhver forbruker opplever svekket kjøpekraft. Hvis situasjonen vedvarer vil den smitte over i en nedadgående spiral for handels- og tjenestenæringen. Flere av våre medlemmer innenfor handelssegmentet opplever allerede sviktende omsetning. Det er bakteppet når regjeringen snart presenterer sitt forslag til statsbudsjett, sier Bernt G. Apeland, administrerende direktør i Virke.

Varehandelen sysselsetter i dag mer enn 350 000 mennesker. Det tilsvarer flere enn hele fastlandsindustrien og petroleumssektoren til sammen. Handelsnæringen har også vært den viktigste driveren for verdiskapingen i norsk fastlandsøkonomi de siste årene. Apeland forteller at en større andel av Virkes medlemmer nå ser mørkt på fremtiden.

- Spesielt aktører innenfor byggevare, elektronikk, møbler og interiør sliter med omsetningen når folk får dårligere råd. Det er viktig at disse bransjene ikke havner i politikernes blindsone. I forslaget til statsbudsjett burde derfor forutsigbarhet for næringslivet være overskriften, sier Apeland.

Forbrukerundersøkelsen er en del av Virkes årlige Handelsrapport, som blir offentliggjort under konferansen Virke Arena på Colosseum kino den 21. september. Der vil også prognoser for utviklingen fremover bli presentert.

Nitti prosent handler på tilbud

Et av funnene i undersøkelsen er at omtrent 90 prosent av oss handler mer på tilbud i dag enn vi gjorde for et år siden, mens 79 prosent oppgir at de velger lavprisalternativer fra butikkhyllene. Apeland forteller at spesielt butikkjedenes egne lavprismerkevarer opplever økt salg.

- Kjedenes egne merkevarer, slik som First price og Xtra er ofte rimelige i forhold til produkter fra andre produsenter. Vi ser at disse varene er spesielt populære i en situasjon der mange opplever en trang økonomi, fordi de bidrar til å holde kostandene nede, sier Apeland.

Flere har den siste tiden tatt til ordet for å regulere kjedenes mulighet til å produsere egne merkevarer. Enkelte har til og med foreslått et forbud. Apeland mener at undersøkelsen viser at det er en svært dårlig idé.

- Vi ser at kjedens rimelige merkevarer er svært populære, spesielt i en situasjon der mange opplever at pengene ikke strekker til. Da er det et dårlig forslag å forby disse, og dermed forverre situasjonen for mange. Vår undersøkelse viser at 66 prosent sier de vil slite om prisene øker ytterligere. Det sier noe om alvoret i sitasjonen, sier Apeland.

Kontakter

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.

Følg pressemeldinger fra Virke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Virke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Virke

Invitasjon til Virkes konjunkturseminar: Slik blir høsten i norsk handel18.9.2023 09:29:46 CEST | Pressemelding

Hvordan ser slutten av 2023 ut for norske handelsbedrifter? Hvilke bransjer vil holde seg sterke i møte med fallende kjøpekraft og økende renter? Virke ønsker velkommen til lansering av årets siste konjunkturapport for 2023. Presentasjonen avholdes på Virkes handelskonferanse den 21. september 10:40 av sjeføkonom Lars E. Haartveit på Colusseum kino. Det vil være tid til en 1-til-1 intervjuer i etterkant. Påmelding: gullik.slagsvold.store@virke.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom