Dyrevernalliansen

18 millioner til bekjempelse av kriminalitet mot dyr

Del

Politidistriktene Oslo, Sør-Øst, Agder, Møre og Romsdal, Nordland og Finnmark får dyrepoliti etter budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet. – Viktig at regjeringen tar grov kriminalitet mot dyr på alvor, sier jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

I budsjettforliket mellom regjeringen og Fremskrittspartiet er det satt av 18 millioner kroner til bekjempelse av kriminalitet mot dyr. Det bevilges 12 millioner kroner til opprettelse av dyrepoliti i distrikter som ennå ikke har det, og settes i tillegg av seks millioner kroner til Mattilsynet for å følge opp arbeidet.

– Dette har Dyrevernalliansen jobbet lenge for. Vi er glade for at regjeringen tar grov kriminalitet mot dyr på alvor. Det er spesielt viktig at Mattilsynet får midler som for eksempel kan brukes til å styrke rutinene for bevissikring, sier kommunikasjonsleder og jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Kommunikasjonsleder Live Kleveland takker Venstre, Høyre og Krf, som har vist vilje til å ta opp dyrevern i budsjettforhandlingene med Fremskrittspartiet. 

– Vi vil fortsette arbeidet for et slagkraftig dyrepoliti. Dyremishandlingssaker er ofte særdeles grove, og det trengs kvalifisert politifaglig og juridisk kompetanse for å løse dem. Denne kunnskapen må bygges opp, sier Kleveland. 

Så langt er det etablert enheter med dyrepoliti i seks av tolv politidistrikter: Trøndelag, Sør-Vest, Øst, Vest og Innlandet. I tillegg er dyrepoliti under opprettelse i Troms. De seks siste politidistriktene som nå får dyrepoliti er Oslo, Sør-Øst, Agder, Møre og Romsdal, Nordland og Finnmark.

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest i intensiv produksjon og dyreforsøk. 

Bilde av kommunikasjonsleder og jurist Live Kleveland (foto: Ihne Pedersen):  https://www.flickr.com/photos/dyrevern/26044264731/ 

Kontakter

Lenker

Om Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen
Dyrevernalliansen
Brenneriveien 7
0182 Oslo

22 20 16 50http://www.dyrevern.no

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, fiskeoppdrett, pelsindustrien og dyreforsøk.

Følg saker fra Dyrevernalliansen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Dyrevernalliansen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Dyrevernalliansen

Feigt av regjeringen å droppe redusert kjøttkonsum8.1.2021 13:16:15 CET | Pressemelding

Klimakur viser at redusert konsum av kjøtt er et billig og svært effektivt tiltak for å få ned utslipp, og i tillegg har det positiv betydning for dyrevelferd og helse. Likevel vil ikke regjeringen gå inn for å redusere kjøttforbruket i den nye klimaplanen. – Feigt og tannløst av regjeringen å droppe moderat redusert kjøttkonsum bare for å unngå bråk med landbruksorganisasjonene, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom