Innovasjon Norge

1,8 milliarder i støtte til næringslivet i Møre og Romsdal

Del

Hittil i år har næringslivet i Møre og Romsdal mottatt 1,8 milliarder kroner i støtte fra Innovasjon Norge. Midlene skal bidra til utvikling, omstilling og flere lønnsomme arbeidsplasser.

Helge Gjerde, direktør i Innovasjon Norge Møre og Romsdal, er godt fornøyd med omstillingsevnen til næringslivet i regionen. Foto: Innovasjon Norge
Helge Gjerde, direktør i Innovasjon Norge Møre og Romsdal, er godt fornøyd med omstillingsevnen til næringslivet i regionen. Foto: Innovasjon Norge

Som følge av koronapandemien, har Innovasjon Norge til rådighet hele 14 milliarder til støtte til norsk næringsliv i 2020. De utvidede rammene fra regjeringen gjør at langt flere kan få støtte.

Så langt i år har 1,8 milliarder kroner kommet næringslivet i Møre og Romsdal til gode.

 Næringslivet i Møre og Romsdal har alltid vist stor evne til å tilpasse seg skiftende rammebetingelser. Slik var det etter krisen i 2014, og slik har det også vært under pandemien vi fortsatt står midt oppe i, sier regionsdirektør i Innovasjon Norge, Helge Gjerde.

– Spesielt gledelig syns jeg det er at vi ser nye innovative prosjekter, ikke bare innenfor våre tradisjonelle næringer, men også i nye næringer hvor vi historisk ikke har vært like sterke i vår region, legger Gjerde til.

En av bedriftene som har fått støtte i år, er medtech-bedriften Ably Medical. Selskapet utvikler en smart sykehusseng som skal lette hverdagen for pasienter og pleiere, og som har sensorer og programvare i seg som muliggjør overvåkning og kartlegging av tilstanden til pasienten. Ably Medical vil adressere et globalt marked for sine løsninger, og innovasjonene representerer et betydelig verdiskapingspotensial.

Stor innovasjonsevne

På landsbasis er det så langt i år tildelt over 10 milliarder kroner til utvikling og innovasjon i norsk næringsliv. Det er over dobbelt så mye som samme tid i 2019. Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, understreker at tildelingene ikke er en kompensasjonsordning for bortfall av inntekt, men midler som går til utvikling av norsk næringsliv.

– Vår oppgave er fortsatt å støtte prosjektene med størst innovasjonsevne. Det er imponerende å se bredden i prosjektene vi nå bidrar til. Vi ser at teknologi er en viktig driver, og at mange tar utgangspunkt i internasjonale behov som norsk næringsliv har særlig gode forutsetninger for å møte. I sum er den høye aktiviteten uttrykk for stor vilje og evne til omstilling, utvikling og innovasjon i norsk næringsliv, sier Haugli.

Flere får støtte

I tillegg til de utvidede rammene, har Innovasjon Norge organisert seg for at bedriftene skal få raskest mulig svar. Hittil i år er det på landsbasis innvilget over 7000 søknader på innovasjons-, utviklings- og omstillingsprosjekter, mot 4000 samme tid i fjor.

 Vi ser en stor etterspørsel etter våre tjenester i alle deler av landet, og det har blitt gjort en kjempeinnsats ute i regionene for å få behandlet søknader. Vår oppgave er nettopp å bidra til næringsutvikling i hele landet, og nå er det viktigere enn noen gang, sier Haugli.

Regional næringsutvikling handler også om å identifisere nye markeder for norske produkter og tjenester. Haugli mener at norsk økonomi trenger et bredere næringsgrunnlag og flere bedrifter som eksporterer.

– I fremtiden er Norge både avhengig av å styrke eksporten fra etablerte eksportnæringer og å bygge opp nye. Målet er å sikre et fremtidsrettet og bærekraftig norsk næringsliv. Her bidrar alle på både regionalt og nasjonalt plan, sier Haugli.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Helge Gjerde, direktør i Innovasjon Norge Møre og Romsdal, er godt fornøyd med omstillingsevnen til næringslivet i regionen. Foto: Innovasjon Norge
Helge Gjerde, direktør i Innovasjon Norge Møre og Romsdal, er godt fornøyd med omstillingsevnen til næringslivet i regionen. Foto: Innovasjon Norge
Last ned bilde
Medtech-bedriften Ably Medical er en av bedriftene i Møre og Romsdal som har fått støtte fra Innovasjon Norge i 2020 til utvikling av en smart sykehusseng. Så langt i år har næringslivet i fylket fått over 1,8 milliarder kroner i støtte. Foto: Ably Medical
Medtech-bedriften Ably Medical er en av bedriftene i Møre og Romsdal som har fått støtte fra Innovasjon Norge i 2020 til utvikling av en smart sykehusseng. Så langt i år har næringslivet i fylket fått over 1,8 milliarder kroner i støtte. Foto: Ably Medical
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom