Landbruksdirektoratet

Stabil hvetepris tross store utfordringer i Europa

Del

Til tross for ekstremværets konsekvenser for kornprodusenter i Europa og store utfordringer for bøndene i Ukraina, har tilgangen vært god og hveteprisene internasjonalt har holdt seg relativt stabile. Trenden er fortsatt svakt nedadgående priskurve.

Problemene for bønder i Europa blir i stor grad oppveid av gode avlingsprognoser fra andre store hveteprodusenter som Russland og Argentina, og ser ikke ut til å påvirke prisene i stor grad. Den svakt nedadgående trenden vi har opplevd på priser siden siste kvartal 2022 fortsetter. Bruddet på kornavtalen mellom Russland og Ukraina drev hveteprisene noe opp på forsommeren, men dette var kortvarig.

EU og Russland de største hveteprodusentene i verden, derfor har deres produksjonsnivå stor betydning for internasjonale hvetepriser.

Været påvirker kvalitet - andelen mathvete blir lavere enn normalt   

Været har skapt utfordringer for hvetebøndene i EU denne sommeren. Store deler av Sør-Europa ble rammet av en kraftig hetebølge i juli, og Nord-Europa opplevde store mengder regn under innhøstingen.  I enkelte land har dette hatt en svært negativ effekt både på avlingsnivå og kornkvalitet. I andre land, som Frankrike og Tyskland, forventes det normal produksjon. Dette er imidlertid to av de største kornprodusentene i EU.

Den nyeste prognosen fra Det internasjonale kornrådet (IGC) anslår at årets totalproduksjon i EU vil ligge rett under gjennomsnittet for den siste 5-årsperioden, men andelen mathvete vil være lavere enn normalt. Dette fordi været påvirker kvaliteten på hveten, som må ha en høyere kvalitet for å brukes til mat enn til dyrefôr.

-Hveteproduksjonen er spredt utover store deler av verden. Dette gjør totalproduksjonen mindre sårbar for enkelthendelser. Hyppigere episoder med ekstremvær i årene fremover, som følge av klimaendringene, øker likevel risikoen for at flere produsenter rammes samtidig. Dette kan skape større prissvingninger, kommenterer førstekonsulent Matilde Orm i Landbruksdirektoratet.

Russland og Ukraina er store kornprodusenter   

Ukraina er en stor hveteprodusent, men etter Russlands invasjon har produksjonen gått ned. Bøndene er hardt rammet både med ødelagt areal og fraktutfordringer. Avtalen mellom Russland og Ukraina om frakt av hvete over Svartehavet utgikk 17. juli og har ikke blitt fornyet. Dette har ført til svært høye fraktkostnader for bøndene, og nedgangen i produksjonen er forventet å fortsette.

Russlands hveteproduksjon ser derimot ikke ut til å påvirkes av krigen og det forventes stor produksjon i 2023/24. Dette bidrar til større global tilgang, og vil trolig redusere prispresset i markedet.

Norge har ikke sluppet unna

Også i Norge har bøndene fått kjenne på værgudenes harme. Forventet produksjon er bare rundt to tredeler av fjorårets produksjon ifølge den foreløpige prognosen til Felleskjøpet Agri. I Sør-Norge ga lite nedbør på forsommeren dårlig utvikling av kornet og mange bønder var bekymret for at tørkesommeren i 2018 skulle gjenta seg. Omfanget av tørken ble mindre enn fryktet, men i juli ble mange av de samme bøndene rammet av ekstreme nedbørsmengder.

–Hvor store konsekvenser dette får er fortsatt usikkert, men den siste prognosen anslår at andelen mathvete vil være lavere enn den har vært de siste årene. Dette vil merkes først og fremst gjennom økt behov for import, kommenterer Matilde Orm.

På Landbruksdirektoratets nettside kan du følge med på internasjonale priser

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Hveteåker Foto: Torbjørn Tandberg
Hveteåker Foto: Torbjørn Tandberg
Last ned bilde

Om oss

Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrien.

Følg pressemeldinger fra Landbruksdirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruksdirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruksdirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye